Eksamensplan

Sted: Høgskulen på Vestlandet - Haugesund
Tid: Ordinær VÅR 2019
 
Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer på datoplanen. Studentene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.

Alle skriftlige eksamener starter kl. 09:00 dersom ikke annet er oppgitt.

Fremmøte senest 15 minutter før eksamen starter. Ved digital skriftlig skoleeksamen er oppmøte 30 minutter før eksamen starter.

Informasjon om sted/rom, kandidatnummer, sensurfrist og sensur, finner du på StudentWeb under Innsyn.
Klikk her for viktig informasjon om eksamen
 
Klikk på kolonnenavnet for å sortere.

Emnekode

Emnenavn

Vurderingsform

Dato

Merknad

ELDHELS005 Fordypning i eldre, helse og samfunn Oppgave Digital eksamen
ELDHELS2006 Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner II Mappe
EVH-REHAB216 Rehabilitering 2 Oppgave Digital eksamen
Utlevering av oppgave 12. april. Innlevering av besvarelse innen 3. juni.
EVI1004 Offshoresykepleier Hjemmeeksamen Digital eksamen
EVN1002 Ledelse i maritime organisasjoner Mappe
EVN1005 Maritim jus 2 Mappe
EVN1006 Maritime IT-systemer og sikkerhet Oppgave Digital eksamen
EVØ-ØKB3201 Shippingøkonomi Hjemmeeksamen Digital eksamen
Utlevering av oppgave 10.05.2019 kl. 09.00 og innlevering innen 24.05.2019 kl. 14.00
EVØ-ØKB3202 Ledelse, forbedringskultur og LEAN Oppgave Digital eksamen
Innleveringsfrist 20.05.2019 innen kl. 14.00
ING1008 Fysikk Skriftlig 21. mai
ING1009 Kjemi og miljø Skriftlig 12. jul
ING1021 Rekker og funksjoner av flere variable Skriftlig 29. mai
ING1026 Instrumenteringsteknikk Skriftlig 09. mai
ING1027 Teknisk sikkerhet i prosessindustrien Skriftlig 13. mai
ING1027 Teknisk sikkerhet i prosessindustrien Oppgave Digital eksamen
ING1029 Teknisk realfag 2 Skriftlig 16. mai
ING1030 Fysikk for elektro Skriftlig 21. mai
ING2015 Materialer og tilvirkning Skriftlig 13. mai
ING2029 Maskinkonstruksjon I Skriftlig 16. mai
ING2029 Maskinkonstruksjon I Mappe
ING2041 Prosessteknikk I Skriftlig 09. mai
ING2043 Branndynamikk Skriftlig 09. mai
ING2043 Branndynamikk Mappe
ING2045 Aktive og passive brannsikringssystemer Mappe
ING2046 Brannteknisk design av bygg Skriftlig 16. mai
ING2046 Brannteknisk design av bygg Mappe
ING2047 Risikoanalyse Skriftlig 23. mai
ING2047 Risikoanalyse Mappe
ING2048 Arbeidsmiljøet Skriftlig 07. mai Digital eksamen
ING2048 Arbeidsmiljøet Oppgave Digital eksamen
Innleveringsfrist er 14.05.2019 innen kl. 14.00
ING2049 Undervannsteknologi og hydrauliske systemer Skriftlig 24. mai
ING2049 Undervannsteknologi og hydrauliske systemer Mappe
ING2051 Styringsteknikk Skriftlig 27. mai
ING2055 Signaler og systemer Skriftlig 23. mai
ING3037 Bacheloroppgave Brannteknikk Oppgave Digital eksamen
ING3038 Bacheloroppgave HMS Oppgave Digital eksamen
ING3039 Bacheloroppgave Maskin Oppgave Digital eksamen
ING3050UTV Professional Placement Learning 1 - Laboratory Mappe
ING3051UTV Professional Placement Learning 2 - Laboratory Mappe
ING3054 Prosjektarbeid i tverrfaglige team Mappe
ING3055 Bacheloroppgave Elektro Oppgave Digital eksamen
ING3060 Bacheloroppgave Oppgave Digital eksamen
ING4007 Industrial Fire Safety Mappe
ING4007 Industrial Fire Safety Muntlig
ING4008 Building Fire Safety Skriftlig 23. mai
ING4008 Building Fire Safety Oppgave Digital eksamen
ING4009 Contingency Management Skriftlig 15. mai Digital eksamen
ING4009 Contingency Management Mappe
ING5002 Master Thesis Oppgave Digital eksamen
ING5002D Master Thesis Oppgave Digital eksamen
MMO5017 Master thesis Oppgave Digital eksamen
MMO5017 Master thesis Oppgave Digital eksamen
NAB1020 Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk Skriftlig
NAB1022 Kjemi Skriftlig 24. mai
NAB1025 Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter Skriftlig
NAB1027 Navigasjon II Skriftlig 13. mai Digital eksamen
NAB1027 Navigasjon II Praktisk
NAB1028 Samarbeid, organisasjon og kultur på skip Mappe
NAB1030 Grunnleggende matematikk Skriftlig 20. mai
NAB2002 Meteorologi og oseanografi Skriftlig 10. mai Digital eksamen
NAB2010 Anvendt matematikk Skriftlig 20. mai
NAB2011 Varme- og strømningslære Skriftlig 29. mai
NAB2028 Lasteteknikk Skriftlig 16. mai
NAB2052 Marint maskineri Skriftlig 06. mai
NAB3010 Operativ ledelse Mappe
NAB3014 STCW Videregående sikkerhetskurs Skriftlig
NAB3018 Maritim kommunikasjon Praktisk
NAB3025 Medisinsk behandling Skriftlig 08. mai Digital eksamen
NAB3030 Bacheloroppgave Oppgave Digital eksamen
NAB3040 Maritim Helse, Miljø og Sikkerhet Skriftlig 22. mai Digital eksamen
NAB3041 Sjørett II Skriftlig 14. mai Digital eksamen
PNO901 Maritime Fire Safety and Evacuation Oppgave Digital eksamen
RUS6202 Perspektiver på helsefremming, forebygging og behandling innen rusproblematikk Hjemmeeksamen Digital eksamen
SYKHB1022 Sykepleie ved spesielle behov innen medisin og kirurgi 2.2 Praktisk Praktisk/muntlig eksamen avvikles i perioden 04.-06.06.2019 etter individuelle tider.
SYKHB1032 Sykdomslære og farmakologi 3.2 Skriftlig 22. mai
SYKHB2041 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag 4.1 Hjemmeeksamen Digital eksamen
SYKHB3042 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag 4.2 Hjemmeeksamen Digital eksamen
SÅR1102 Behandling av sår forårsaket av systemiske sykdommer Oppgave Digital eksamen
ØKB1105 Markedsføring Skriftlig 05. mar Digital eksamen
ØKB1105 Markedsføring Hjemmeeksamen Digital eksamen
Utlevering av oppgave 6. mai kl. 09.00. Innlevering innen 8. mai kl. 09.00.
ØKB1111 Finansregnskap Skriftlig 24. mai Digital eksamen
ØKB1113 Organisasjonspsykologi og ledelse Skriftlig 22. mai Digital eksamen
ØKB1114 Grunnleggende statistikk Skriftlig 14. mai
ØKB1115 Makroøkonomi Skriftlig 28. mai
ØKB2008 Skatterett 2 Skriftlig 23. mai
ØKB2008 Skatterett 2 Hjemmeeksamen Digital eksamen
Utlevering av eksamen 04.03.2019 kl. 09.00. Innlevering innen 14.03.2019 kl. 14.00
ØKB2101 Økonomistyring Skriftlig 10. mai
ØKB2113 By- og regionaløkonomi Skriftlig 06. mai
ØKB2124 Samfunnsvitenskapelig metode Skriftlig 20. mai
ØKB2124 Samfunnsvitenskapelig metode Oppgave Digital eksamen
Innleveringsfrist 12.04.2019 innen kl. 12.00
ØKB3103 Finansielle instrumenter Skriftlig 16. mai
ØKB3111 Bacheloroppgave (Regnskap) Oppgave Digital eksamen
ØKB3113 Bacheloroppgave Oppgave Digital eksamen
ØKB3119 Regnskapsorganisering Skriftlig 13. mai
ØKB3120 Rettslære Skriftlig 29. mai
ØKB3124 Organisasjon og samfunn Skriftlig 15. mai
ØKB3124 Organisasjon og samfunn Oppgave Digital eksamen
Utlevering av oppgave 22.02.2019 kl. 14.00. Innlevering innen 18.03.2019 kl. 12.00
ØKB3128 Internasjonal strategi Skriftlig 27. mai Digital eksamen
ØKB3128 Internasjonal strategi Mappe
ØKB3129 Business in Scandinavia Skriftlig 22. mai Digital eksamen