Eksamensplan

Sted: Høgskulen på Vestlandet - Haugesund
Tid: Kontinuasjon VÅR 2019
 
Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer på datoplanen. Studentene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.

Alle skriftlige eksamener starter kl. 09:00 dersom ikke annet er oppgitt.

Fremmøte senest 15 minutter før eksamen starter. Ved digital skriftlig skoleeksamen er oppmøte 30 minutter før eksamen starter.

Informasjon om sted/rom, kandidatnummer, sensurfrist og sensur, finner du på StudentWeb under Innsyn.
Klikk her for viktig informasjon om eksamen
 
Klikk på kolonnenavnet for å sortere.

Emnekode

Emnenavn

Vurderingsform

Dato

Merknad

EVØ-ØKB2108 Psykologi Skriftlig 03. jun
ING1020 Analyse og lineær algebra Skriftlig 06. jun
ING1023 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Skriftlig 03. jun
ING2044 Varme- og strømningslære Skriftlig 03. jun Strømningslære
ING2044 Varme- og strømningslære Skriftlig 07. jun Varmelære
ING2053 Statistikk og økonomi Skriftlig 11. jun Statistikk
ING2053 Statistikk og økonomi Skriftlig 04. jun Økonomi
ING2054 Statikk og fasthetslære Skriftlig 05. jun
ING3019 Flervariabel analyse Skriftlig 11. jun
ING3036 Fornybar energi og petroleumsproduksjon Skriftlig 03. jun Petroleumsproduksjon
ING3041 Maskinkonstruksjon II Skriftlig 04. jun
ING3056 Reguleringsteknikk Skriftlig 05. jun
MMO5010 Subsea Systems and Operations Skriftlig 07. jun
MMO5011 Ship Operation and Maintenance Systems Skriftlig 04. jun
NAB1001 Fysikk Skriftlig 05. jun
NAB2014 Navigasjon III Skriftlig 11. jun Digital eksamen
NAB2015 Metode for Nautikk Skriftlig 04. jun
NAB2016 Sjørett I Skriftlig 07. jun Digital eksamen
NAB2022 Skipsteknikk Skriftlig 03. jun
NAB2022 Skipsteknikk Skriftlig 05. jun
NAB3027 Ledelse av maritime organisasjoner Skriftlig 04. jun
SYKHB1031 Naturvitenskapelig emne med hovedvekt på anatomi og fysiologi 3.1 Skriftlig 11. apr Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi
SYKHB1031 Naturvitenskapelig emne med hovedvekt på anatomi og fysiologi 3.1 Skriftlig 07. mar Mikrobiologi, hygiene og ernæringsfysiologi
SYKHB2033 Sykdomslære og farmakologi 3.3 Skriftlig 30. apr Sykdomslære og farmakologi
ØKB1020 Grunnleggende matematikk Skriftlig 05. jun
ØKB1106 Mikroøkonomi Skriftlig 07. jun
ØKB1110 Bedriftsøkonomi med regnskap Skriftlig 07. jun Digital eksamen
ØKB1112 Organisasjonsteori Skriftlig 06. jun Digital eksamen
ØKB1116 IT og arbeidsmetoder i økonomi og administrasjon Skriftlig 11. jun Digital eksamen
ØKB2104 Investering og finansiering Skriftlig 03. jun
ØKB2120 Etikk Skriftlig 11. jun
ØKB2123 Foretaksstrategi Skriftlig 05. jun
ØKB3101 Styring av finansiell risiko Skriftlig 03. jun
ØKB3122 Strategisk økonomistyring og kontroll Skriftlig 05. jun
ØKB3126 Prosjektledelse og styring Skriftlig 07. jun