Eksamensplan

Sted: Høgskulen på Vestlandet - Haugesund
Tid: Ordinær HØST 2019
 
Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer på datoplanen. Studentene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.

Alle skriftlige eksamener starter kl. 09:00 dersom ikke annet er oppgitt.

Fremmøte senest 15 minutter før eksamen starter. Ved digital skriftlig skoleeksamen er oppmøte 30 minutter før eksamen starter.

Informasjon om sted/rom, kandidatnummer, sensurfrist og sensur, finner du på StudentWeb under Innsyn.
Klikk her for viktig informasjon om eksamen
 
Klikk på kolonnenavnet for å sortere.

Emnekode

Emnenavn

Vurderingsform

Dato

Merknad

ELDHELS001 Eldre og helse Hjemmeeksamen Digital eksamen
Utlevering av oppgave 29. november kl. 09.00. Innlevering av eksamen innen 6. desember kl. 14.00.
ELDHELS1006 Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner Mappe
EVI1008 ROS-, beredskaps- og forebyggendeanalyse Oppgave Digital eksamen
EVØ-ØKB2108 Psykologi Skriftlig 17. des
EVØ-ØKB3201 Shippingøkonomi Hjemmeeksamen Digital eksamen
ING0011 Grunnleggende fysikk Skriftlig 09. jan
ING0101 Bridging course for Master in Fire Safety Engineering Mappe
ING1009 Kjemi og miljø Skriftlig 12. des
ING1020 Analyse og lineær algebra Skriftlig 02. des
ING1023 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Skriftlig 06. des
ING1023 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Oppgave Digital eksamen
ING125 Ingeniørfaglig innføringsemne for maskin og marinfag Skriftlig 06. des
ING151 Engelsk språk og kultur - nettbasert kurs Skriftlig 13. des
ING161 Kjemi for ingeniører Skriftlig 12. des
ING2036 Systematisk HMS-arbeid Skriftlig 28. nov
ING2036 Systematisk HMS-arbeid Oppgave Digital eksamen
ING2044 Varme- og strømningslære Skriftlig 13. des Strømningslære
ING2044 Varme- og strømningslære Skriftlig 04. des Varmelære
ING2052 Elektroteknikk Skriftlig
ING2053 Statistikk og økonomi Skriftlig 09. des Statistikk
ING2053 Statistikk og økonomi Skriftlig 17. des Økonomi
ING2054 Statikk og fasthetslære Skriftlig 01. okt
ING2054 Statikk og fasthetslære Skriftlig 28. nov
ING3019 Flervariabel analyse Skriftlig 19. des
ING3019 Flervariabel analyse Mappe
ING3037 Bacheloroppgave Brannteknikk Oppgave Digital eksamen
ING3038 Bacheloroppgave HMS Oppgave Digital eksamen
ING3039 Bacheloroppgave Maskin Oppgave Digital eksamen
ING3041 Maskinkonstruksjon II Skriftlig 26. nov
ING3041 Maskinkonstruksjon II Mappe Digital eksamen
ING3042 Rørkonstruksjon Skriftlig 10. des
ING3042 Rørkonstruksjon Mappe
ING3043 Brannteknisk funksjonsbasert design Mappe
ING3044 Praksis i ingeniørstudiet Mappe
ING3049 Brannteknisk simulering Mappe
ING3049 Brannteknisk simulering Muntlig
ING3050UTV Professional Placement Learning 1 - Laboratory Mappe
ING3051UTV Professional Placement Learning 2 - Laboratory Mappe
ING3055 Bacheloroppgave Elektro Oppgave Digital eksamen
ING3056 Reguleringsteknikk Skriftlig 05. des
ING3057 Beredskapsledelse og brannforebyggende arbeid Oppgave Digital eksamen
Innlevering innen 25. oktober kl. 14.00
ING3057 Beredskapsledelse og brannforebyggende arbeid Oppgave Digital eksamen
Innlevering innen 29. november kl. 14.00
ING3057 Beredskapsledelse og brannforebyggende arbeid Skriftlig 03. des
ING3058 Beredskapsledelse og HMS-revisjon Oppgave Digital eksamen
ING3058 Beredskapsledelse og HMS-revisjon Oppgave Digital eksamen
ING3058 Beredskapsledelse og HMS-revisjon Skriftlig 03. des
ING3059 Prosessteknikk II Skriftlig 16. des
ING3060 Bacheloroppgave Oppgave Digital eksamen
ING3061 Environmental Science and Pollution Oppgave Digital eksamen
ING3061 Environmental Science and Pollution Skriftlig 18. des Digital eksamen
ING3064 Programmering og mikrokontrollere Skriftlig 25. nov Digital eksamen
ING4004 Advanced Fire Dynamics Hjemmeeksamen Digital eksamen
Utlevering av oppgave 13. desember kl. 09.00. Innlevering av besvarelse innen 20. desember kl. 14.00
ING4005 Fire Risk Assessment Mappe
ING4005 Fire Risk Assessment Skriftlig 06. des
ING4051UTV Professional Placement Learning 2 - Laboratory Mappe
ING5002 Master Thesis Oppgave Digital eksamen
ING5002D Master Thesis Oppgave Digital eksamen
INGB084 Kvalitets- og sikkerhetsledelse Oppgave Digital eksamen
INGB084 Kvalitets- og sikkerhetsledelse Muntlig
INGB084 Kvalitets- og sikkerhetsledelse Skriftlig 10. des
MAS309 Petroleumsproduksjon Skriftlig 06. des
MAS310 Fornybar energi Skriftlig 29. nov
MAT110 Matematikk 1 Skriftlig 02. des
MMO5002 Safety and Human Factors Oppgave Digital eksamen
MMO5003 Modern ship design: Safety, Limitations and Hazards Mappe
MMO5009 Maritime Operations Mappe
MMO5010 Subsea Systems and Operations Mappe
MMO5010 Subsea Systems and Operations Skriftlig 04. des
MMO5011 Ship Operation and Maintenance Systems Mappe
MMO5011 Ship Operation and Maintenance Systems Skriftlig 02. des
MMO5012 Profile project Oppgave Digital eksamen
MMO5017 Master thesis Oppgave Digital eksamen
Innlevering av master innen 16. desember kl. 14.00
NAB1001 Fysikk Skriftlig 10. des
NAB1019 Norsk prosjekt Y-vei Skriftlig 25. nov Digital eksamen
NAB1023 Grunnleggende realfag Y-vei Skriftlig 17. des
NAB1024 Maritim engelsk Muntlig
NAB1026 Navigasjon I Praktisk Praktisk muntlig eksamen gjennomføres fra og med tirsdag 3. til og med fredag 6. desember.
NAB1026 Navigasjon I Skriftlig 29. nov Digital eksamen
NAB1030 Grunnleggende matematikk Skriftlig 16. des
NAB2014 Navigasjon III Praktisk Praktisk muntlig eksamen gjennomføres i løpet av 25., 26. og 27. november.
NAB2014 Navigasjon III Skriftlig 02. des Digital eksamen
NAB2015 Metode for Nautikk Skriftlig 13. sep Digital eksamen
NAB2016 Sjørett I Skriftlig 12. des Digital eksamen
NAB2022 Skipsteknikk Skriftlig 06. des
NAB2022 Skipsteknikk Skriftlig 18. des
NAB3006 Kystnavigasjon for kadettfarledsbevis Praktisk
NAB3021 Kulturforståelse Mappe Innleveringsfrist for samlet mappe er 6. desember.
NAB3027 Ledelse av maritime organisasjoner Skriftlig 05. des
NAB3030 Bacheloroppgave Oppgave Digital eksamen
NAB3032 Dynamisk Posisjonering (DP-Induction) Skriftlig 11. sep Digital eksamen
NAB3036 Green Shipping Mappe
NAB3037 Tankoperasjoner Hjemmeeksamen Digital eksamen
Utlevering av oppgave 25. november kl. 12.00. Innlevering innen 28. november kl. 12.00.
NAB3037 Tankoperasjoner Skriftlig 13. des Digital eksamen
NAB3039 Integrert praksis Mappe Digital eksamen
PNO902 Maritime Organisational Safety Management Oppgave Digital eksamen
RUS6103 Samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP) Oppgave Digital eksamen
SIK101 Environmental Science Skriftlig 18. des Digital eksamen
SYKHB1021 Sykepleie ved grunnleggende behov Praktisk Eksamen i tidsrommet 27.11 - 06.12
SYKHB1031 Naturvitenskapelig emne med hovedvekt på anatomi og fysiologi Skriftlig 17. des
SYKHB1031 Naturvitenskapelig emne med hovedvekt på anatomi og fysiologi Skriftlig 05. nov
SYKHB2023 Sykepleie ved spesielle behov innen kommunehelsetjenesten og psykisk helse Hjemmeeksamen Digital eksamen
Elektronisk utlevering av oppgave i WISEflow 16. desember kl. 09.00. Elektronisk innlevering i WISEflow innen 20. desember kl. 14.00.
SYKHB2033 Sykdomslære, patologi og farmakologi med fokus på kommunehelsetjeneste og psykisk helse Skriftlig 28. nov
SYKHB3001 Sykepleie, forskning og fagutvikling (Bacheloroppgave) Oppgave Digital eksamen
SÅR1101 Generelle prinsipper for behandling av ikke-helende sår Oppgave Digital eksamen
ØKB1020 Matematikk Skriftlig 12. des
ØKB1106 Mikroøkonomi Skriftlig 16. des
ØKB1110 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap Skriftlig 04. des Digital eksamen
ØKB1112 Organisasjonsteori Skriftlig 28. nov Digital eksamen
ØKB1116 Digitalisering og arbeidsmetoder for økonomer Hjemmeeksamen Digital eksamen
Uttak av eksamen 22. november kl. 09.00. Innlevering innen 22. november kl. 18.00
ØKB1116 Digitalisering og arbeidsmetoder for økonomer Skriftlig 09. des Digital eksamen
ØKB2006 Skatterett 1 Hjemmeeksamen Digital eksamen
Eksamen utleveres 22.10.2019 kl. 09.00 og skal leveres inn innen 01.11.2019 kl.14. Utlevering og innlevering blir via WISEflow
ØKB2006 Skatterett 1 Skriftlig 13. des
ØKB2104 Investering og finansiering Skriftlig 02. des
ØKB2117 Entreprenørskap Oppgave Digital eksamen
ØKB2120 Etikk Skriftlig 26. nov Digital eksamen
ØKB2121 International marketing Mappe
ØKB2121 International marketing Skriftlig 27. nov Digital eksamen
ØKB2123 Foretaksstrategi Oppgave Digital eksamen
Utlevering av oppgave 4. sept. og innlevering innen 25. sept. kl. 14.00
ØKB2123 Foretaksstrategi Skriftlig 10. des Digital eksamen
ØKB3101 Styring av finansiell risiko Skriftlig 03. des
ØKB3117 Videregående Finansregnskap Hjemmeeksamen Digital eksamen
Eksamen utleveres 01.10.2019 kl. 15.00 og skal leveres inn innen 11.10.2019 kl.14. Utlevering og innlevering blir via WISEflow
ØKB3117 Videregående Finansregnskap Skriftlig 06. des
ØKB3118 Regnskapsteori Skriftlig 29. nov
ØKB3122 Strategisk økonomistyring og kontroll Digital eksamen
ØKB3123 HR, individ og system Hjemmeeksamen Digital eksamen
Utlevering 21. november kl. 09.00. Innlevering av eksamen innen 5. desember kl. 14.00.
ØKB3126 Prosjektledelse og styring Oppgave Digital eksamen
ØKB3126 Prosjektledelse og styring Skriftlig 11. des Digital eksamen
ØKB3150 Praksis økonomi og administrasjon Oppgave Digital eksamen
ØKB8101-UTV Norsk språk og kultur for utvekslingsstudenter Muntlig 09. okt
ØKB8101-UTV Norsk språk og kultur for utvekslingsstudenter Skriftlig 16. des