Eksamensplan

Sted: Høgskulen på Vestlandet - Haugesund
Tid: Ordinær VÅR 2020
 
Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer på datoplanen. Studentene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.

Alle skriftlige eksamener starter kl. 09:00 dersom ikke annet er oppgitt.

Fremmøte senest 15 minutter før eksamen starter. Ved digital skriftlig skoleeksamen er oppmøte 30 minutter før eksamen starter.

Informasjon om sted/rom, kandidatnummer, sensurfrist og sensur, finner du på StudentWeb under Innsyn.
Klikk her for viktig informasjon om eksamen
 
Klikk på kolonnenavnet for å sortere.

Emnekode

Emnenavn

Vurderingsform

Dato

Merknad

NAB1020 Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk Skriftlig
NAB1025 Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter Skriftlig
NAB3014 STCW Videregående sikkerhetskurs Skriftlig
SA589 Politiske institusjoner Skriftlig Digital eksamen
NAB1027 Navigasjon II Praktisk Praktisk-muntlig eksamen på simulator arrangeres i uke 19 (4-8.mai 2020)
NAB3018 Maritim kommunikasjon Praktisk
SYKHB1022 Sykepleie ved spesielle behov innen medisin og kirurgi Praktisk Praktisk/muntlig eksamen 02.-13.06.2020 etter individuelle tider.
ØKB3124 Organisasjon og samfunn Prosjekt Digital eksamen
Oppgaven utleveres 21. februar og har innlevering innen 13. mars innen kl. 14.00. Utlevering og innlevering i WISEflow
BAMM1002 Maritim økonomi og logistikk Hjemmeeksamen Digital eksamen
Utlevering av oppgave i WISEflow 7.mai 2020 kl. 09.00. Innlevering i WISEflow den 11.mai 2020 innen kl. 14.00
EVI1003 Beredskapsledelse Hjemmeeksamen Digital eksamen
EVI1004 Offshoresykepleier Hjemmeeksamen Digital eksamen
EVØ-ØKB3201 Shippingøkonomi Hjemmeeksamen Digital eksamen
Utlevering av oppgave i WISEflow 25.mai 2020 kl. 09.00. Innlevering i WISEflow innen kl. 14.00. den 8.juni 2020
SYKHB2041 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag 1 Hjemmeeksamen Digital eksamen
Utlevering av oppgave i WISEflow 10.juni 2020 kl. 09.00. Innlevering i WISEflow 12.juni innen kl. 14.00.
SYKHB3042 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag 2 Hjemmeeksamen Digital eksamen
Utlevering av oppgave i WISEflow 10.februar 2020 kl. 09.00. Innlevering i WISEflow 13.februar innen kl. 14.00
ØKB1105 Markedsføring Hjemmeeksamen Digital eksamen
Utlevering av oppgave i WISEflow 2.juni 2020 kl. 09.00. Innlevering i WISEflow innen kl. 09.00 den 4.juni 2020
ØKB2008 Skatterett 2 Hjemmeeksamen Digital eksamen
Utlevering av oppgave i WISEflow 10.mars 2020 kl. 09.00. Innlevering i WISEflow den 20.mars 2020 innen kl. 14.00
ØKB3129 Business in Scandinavia Hjemmeeksamen Digital eksamen
Utlevering av oppgave i WISEflow 8.mai 2020 kl. 09.00. Innlevering i WISEflow den 22.mai 2020 innen kl. 14.00
ELDHELS2006 Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner II Mappe Innleveringsfrist for siste mappeelement er 10. juni.
ING0012 Kommunikasjon og norsk Mappe Innleveringsfrist for siste mappeelement er 26.mai.
ING2029 Maskinkonstruksjon I Mappe Innleveringsfrist for siste mappeelement er 30.april.
ING2043 Branndynamikk Mappe Innleveringsfrist for siste mappeelement er 26.mai.
ING2045 Aktive og passive brannsikringssystemer Mappe Innleveringsfrist for siste mappeelement er 22.mai.
ING2046 Brannteknisk design av bygg Mappe
ING2047 Risikoanalyse Mappe Innleveringsfrist for siste mappelement er 10.mai.
ING2049 Undervannsteknologi og hydrauliske systemer Mappe Innleveringsfrist for siste mappeelement er 30.april
ING3054 Prosjektarbeid i tverrfaglige team Mappe Innleveringsfrist for siste mappeelement er 17.april.
ING4007 Industrial Fire Safety Mappe
ING4009 Contingency Management Mappe
ME6-501 Forskningsdesign og metode Mappe Innleveringsfrist for siste mappeelement er 10.juni
NAB1028 Samarbeid, organisasjon og kultur på skip Mappe Innleveringsfrist for siste mappeelement er 31.mai.
SA603 Historia i samfunnet Mappe
SA6-405 Ledelse av forbedringsarbeid i grunnenheter Mappe Innleveringsfrist for siste mappeelement er 2.juni
SA6-406 Ledelse av pedagogisk virksomhet Mappe Innleveringsfrist for siste mappeelement er 10.juni
SIK201 Bridging course for Master in Fire Safety Engineering Mappe Innleveringsfrist for siste mappeelement er 4.mai
ØKB3128 Internasjonal strategi Mappe Innleveringsfrist for siste mappeelement er 15.april
ING4007 Industrial Fire Safety Muntlig
STMA101 Språk, tekst og matematikk Muntlig
EVH-REHAB216 Rehabilitering 2 Oppgave Digital eksamen
Utlevering av oppgave i WISEflow 2.april 2020 kl. 09.00. Innlevering i WISEflow den 9.juni 2020 innen kl. 14.00
EVI1004 Offshoresykepleier Oppgave Digital eksamen
EVI1008 ROS-, beredskaps- og forebyggendeanalyse Oppgave Digital eksamen
FHS8201 Pedagogisk veiledning - innføring Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow den 17.april 2020 innen kl. 14.00
FHS8202 Pedagogisk veiledning - videreføring Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow den 5.juni 2020 innen kl. 14.00
FØS8102 Ledelse, forbedringskultur og LEAN Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow den 25.mai 2020 innen kl. 14.00
ING1027 Teknisk sikkerhet i prosessindustrien Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow den 3.april 2020 innen kl. 14.00
ING2048 Arbeidsmiljøet Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow den 6.mai 2020 innen kl. 14.00
ING3037 Bacheloroppgave Brannteknikk Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow den 7.mai 2020 innen kl. 12.00
ING3038 Bacheloroppgave HMS Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow den 7.mai 2020 innen kl. 12.00
ING3039 Bacheloroppgave Maskin Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow den 7.mai 2020 innen kl. 12.00
ING3055 Bacheloroppgave Elektro Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow den 7.mai 2020 innen kl. 12.00
ING3060 Bacheloroppgave Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow den 7.mai 2020 innen kl. 12.00
ING4008 Building Fire Safety Oppgave Digital eksamen
ING5002 Master Thesis Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow innen 2. juni kl. 14.00
ING5002D Master Thesis Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow innen 2. juni kl. 14.00
MKS591 Masteroppgave Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow 25.mai 2020 innen kl. 14.00
MMO5017 Master thesis Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow den 3.juni 2020 innen kl. 14.00
NAB3030 Bacheloroppgave Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow den 6.mai 2020 innen kl. 14.00
PNO901 Maritime Fire Safety and Evacuation Oppgave Digital eksamen
RUS6104 Brukerstyring og samhandling mellom tjenestenivå Oppgave Digital eksamen
SYKHB3001 Sykepleie, forskning og fagutvikling (Bacheloroppgave) Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow den 22.april 2020 innen kl. 14.00
SÅR1102 Behandling av sår forårsaket av systemiske sykdommer Oppgave Digital eksamen
Utlevering av oppgave i WISEflow 20.april 2020 kl. 09.00. Innlevering i WISEflow 8.mai innen kl. 14.00.
THO802 Implementering av teknologi i helse og omsorgstjenestene Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow den 30.april 2020 innen kl. 14.00
ØKB2124 Samfunnsvitenskapelig metode Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow 30.april innen kl. 12.00.
ØKB3111 Bacheloroppgave (Regnskap) Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow 8.mai 2020 innen kl. 14.00
ØKB3113 Bacheloroppgave Oppgave Digital eksamen
Innlevering i WISEflow 8.mai 2020 innen kl. 14.00
ANE503 Sentrale funksjoner i anestesisykepleie Skriftlig 23. jan Digital eksamen
INT503 Sentrale funksjoner i intensivsykepleie Skriftlig 23. jan Digital eksamen
OPR503 Sentrale funksjoner i operasjonssykepleie Skriftlig 23. jan Digital eksamen
SA590 Globalisering av verdenspolitikken. Innføring i internasjonale relasjoner Muntlig 25. mar
ØKB1105 Markedsføring Skriftlig 02. apr Digital eksamen
ING151 Engelsk språk og kultur - nettbasert kurs Skriftlig 11. mai Digital eksamen
ING2048 Arbeidsmiljøet Skriftlig 11. mai Digital eksamen
NAB2028 Lasteteknikk Skriftlig 11. mai
ØKB3103 Finansielle instrumenter Skriftlig 11. mai
ØKB1113 Organisasjonspsykologi og ledelse Skriftlig 12. mai Digital eksamen
ING1021 Rekker og funksjoner av flere variable Skriftlig 13. mai
ØKB1114 Statistikk Skriftlig 13. mai
MAT203 Matematikk 2 for brann-, bygg-, HMS- og maskiningeniører Skriftlig 13. mai
MAT202 Matematikk 2 for elektroingeniør Skriftlig 13. mai
NAB1027 Navigasjon II Skriftlig 14. mai Digital eksamen
ØKB3128 Internasjonal strategi Skriftlig 14. mai Digital eksamen
ELDHELS002 Syke eldre og samhandling Skriftlig 15. mai Digital eksamen
ING2041 Prosessteknikk I Skriftlig 15. mai
NAB3041 Sjørett II Skriftlig 15. mai Digital eksamen
ØKB2008 Skatterett 2 Skriftlig 15. mai
ING2046 Brannteknisk design av bygg Skriftlig 15. mai
ELE143 Elektrofaglig basis Y-vei Skriftlig 19. mai
ING1009 Kjemi og miljø Skriftlig 19. mai
ING161 Kjemi for ingeniør Skriftlig 19. mai
ING4008 Building Fire Safety Skriftlig 19. mai
NAB2011 Varme- og strømningslære Skriftlig 19. mai
BULLA101 Barns utvikling, lek og læring Skriftlig 20. mai
NAB3025 Medisinsk behandling Skriftlig 20. mai Digital eksamen
SYKHB1032 Sykdomslære og farmakologi med fokus på somatikk Skriftlig 20. mai
ØKB2113 By- og regionaløkonomi Skriftlig 20. mai
ING2049 Undervannsteknologi og hydrauliske systemer Skriftlig 20. mai
ING1008 Fysikk Skriftlig 22. mai
ING1030 Fysikk for elektro Skriftlig 22. mai
ING171 Fysikk for brann-, HMS- og maskiningeniør Skriftlig 22. mai
NAB2002 Meteorologi og oseanografi Skriftlig 22. mai Digital eksamen
ØKB3120 Rettslære Skriftlig 22. mai
ING2047 Risikoanalyse Skriftlig 25. mai
ØKB1111 Finansregnskap med analyse Skriftlig 25. mai Digital eksamen
ING2055 Signaler og systemer Skriftlig 25. mai
ING2029 Maskinkonstruksjon I Skriftlig 26. mai
ING2043 Branndynamikk Skriftlig 26. mai
NAB3040 Maritim Helse, Miljø og Sikkerhet Skriftlig 26. mai Digital eksamen
ØKB3124 Organisasjon og samfunn Skriftlig 26. mai Digital eksamen
NAB1030 Grunnleggende matematikk Skriftlig 27. mai
NAB2010 Anvendt matematikk Skriftlig 27. mai
ØKB2124 Samfunnsvitenskapelig metode Skriftlig 27. mai
ØKB3119 Regnskapsorganisering Skriftlig 28. mai
MAT121 Statistikk for ingeniører Skriftlig 28. mai
ELE102 Programmering og mikrokontrollere Skriftlig 28. mai
ING4009 Contingency Management Skriftlig 28. mai Digital eksamen
NAB2052 Marint maskineri Skriftlig 29. mai
ØKB1115 Makroøkonomi Skriftlig 29. mai
BØA201 Norsk økonomisk og teknologisk historie fra 1800 til vår egen tid Skriftlig 02. jun Digital eksamen
ING1027 Teknisk sikkerhet i prosessindustrien Skriftlig 02. jun
NAB1022 Kjemi Skriftlig 02. jun
ØKB2101 Økonomistyring Skriftlig 02. jun
ING2015 Materialer og tilvirkning Skriftlig 03. jun
MAS144 Materialer og tilvirkning Skriftlig 03. jun