Eksamensplan

Sted: Høgskulen på Vestlandet - Haugesund
Tid: Kontinuasjon VÅR 2020
 
Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer på datoplanen. Studentene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.

Alle skriftlige eksamener starter kl. 09:00 dersom ikke annet er oppgitt.

Fremmøte senest 15 minutter før eksamen starter. Ved digital skriftlig skoleeksamen er oppmøte 30 minutter før eksamen starter.

Informasjon om sted/rom, kandidatnummer, sensurfrist og sensur, finner du på StudentWeb under Innsyn.
Klikk her for viktig informasjon om eksamen
 
Klikk på kolonnenavnet for å sortere.

Emnekode

Emnenavn

Vurderingsform

Dato

Merknad

EVØ-ØKB2108 Psykologi Skriftlig 15. jun
ING125 Ingeniørfaglig innføringsemne for maskin og marinfag Skriftlig 05. jun
ING2044 Varme- og strømningslære Skriftlig 12. jun Strømningslære
ING2044 Varme- og strømningslære Skriftlig 15. jun Varmelære
ING2053 Statistikk og økonomi Skriftlig 28. mai Statistikk
ING2053 Statistikk og økonomi Skriftlig 10. jun Økonomi
ING2054 Statikk og fasthetslære Skriftlig 05. jun Midteksamen
ING2054 Statikk og fasthetslære Skriftlig 08. jun
ING3019 Flervariabel analyse Skriftlig 15. jun
ING3056 Reguleringsteknikk Skriftlig 04. jun
ING3059 Prosessteknikk II Skriftlig 11. jun
ING3061 Environmental Science and Pollution Skriftlig 05. jun Digital eksamen
INGB084 Kvalitets- og sikkerhetsledelse Skriftlig 02. jun
MAS309 Petroleumsproduksjon Skriftlig 05. jun
MAS310 Fornybar energi Skriftlig 09. jun
MAT110 Matematikk 1 Skriftlig 09. jun
MMO5010 Subsea Systems and Operations Skriftlig
NAB1001 Fysikk Skriftlig 08. jun
NAB2014 Navigasjon III Skriftlig 02. jun Digital eksamen
NAB3037 Tankoperasjoner Skriftlig 02. jun Digital eksamen
SIK101 Environmental Science Skriftlig 05. jun Digital eksamen
SYKHB1031 Naturvitenskapelig emne med hovedvekt på anatomi og fysiologi Skriftlig 20. apr Nasjonal deleksamen
SYKHB1031 Naturvitenskapelig emne med hovedvekt på anatomi og fysiologi Skriftlig 05. mar Mikrobiologi
SYKHB2033 Sykdomslære, patologi og farmakologi med fokus på kommunehelsetjeneste og psykisk helse Skriftlig 30. apr
ØKB1020 Matematikk Skriftlig 12. jun
ØKB1106 Mikroøkonomi Skriftlig 09. jun
ØKB1110 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap Skriftlig 08. jun Digital eksamen
ØKB1112 Organisasjonsteori Skriftlig 05. jun Digital eksamen
ØKB1116 Digitalisering og arbeidsmetoder for økonomer Skriftlig 16. jun Digital eksamen
ØKB2006 Skatterett 1 Skriftlig 05. jun
ØKB2104 Investering og finansiering Skriftlig 12. jun
ØKB2120 Etikk Skriftlig 08. jun Digital eksamen
ØKB2123 Foretaksstrategi Skriftlig 15. jun Digital eksamen
ØKB3117 Videregående Finansregnskap Skriftlig 05. jun
ØKB3126 Prosjektledelse og styring Skriftlig 05. jun Digital eksamen