Eksamensplan

Sted: Høgskulen på Vestlandet - Stord
Tid: Ordinær VÅR 2019
 
Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer på datoplanen. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert.

Dato for skriftlige skoleeksamener blir tidlig fastsatt, mens datoer for andre vurderingsformer som for eksempel hjemmeeksamen og muntlig blir publisert fortløpende ut over i semesteret. Dato for kontinuasjonseksamen blir i hovedsak publisert etter oppmeldingsfrist er utløpt.

Alle skriftlige eksamener starter kl. 09:00 dersom ikke annet er oppgitt. Fremmøte senest 15 minutter før eksamen starter.

Informasjon om sted/rom, kandidatnummer, sensurfrist og sensur, finner du på StudentWeb under Innsyn senest 7 dager før eksamen.
Klikk her for viktig informasjon om eksamen
 
Klikk på kolonnenavnet for å sortere.

Emnekode

Emnenavn

Vurderingsform

Dato

Merknad

ABLU-BULL2 Barns utvikling, lek og læring Oppgave 31. mai Digital eksamen
ABLU-BULL2 Barns utvikling, lek og læring Oppgave 31. mai Digital eksamen
ABLU-BULL2 Barns utvikling, lek og læring Praktisk 05. jun
ABLU-BULL2 Barns utvikling, lek og læring Praktisk 05. jun
ABLU-LSU Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid Hjemmeeksamen Uttak: 22.05.2019 Frist innlevering: 25.05.2019
BLU-BULL Barns utvikling, lek og læring Muntlig 11.06.19 - 13.06.19
BLU-K-KKK3 Fordypingsemne Kunst, kultur og kreativitet Muntlig 11.06.2019 - 12.06.2019
BLU-K-KKK3 Fordypingsemne Kunst, kultur og kreativitet Praktisk 15. mai (oppstart)- 28. og 29.mai (gjennomføring)
BLU-KKK Kunst, kultur og kreativitet Praktisk 13 mai (oppstart)- 21. mai (gjennomføring)
BLU-KKK Kunst, kultur og kreativitet Oppgave 29. mai
BLU-NHB Natur, helse og bevegelse Praktisk
BLU-NHB Natur, helse og bevegelse Praktisk 12.-14. juni
BLU-NHB3 Fordypning i Natur, Helse og Bevegelse Praktisk 13. jun
BLU-NHB3 Fordypning i Natur, Helse og Bevegelse Oppgave 07. jun
BLU-NHB3 Fordypning i Natur, Helse og Bevegelse Skriftlig 29. mai Digital eksamen
BLU-STM Språk, tekst og matematikk Skriftlig 28. mai Digital eksamen
CM2-MKS3 Musikk i kultur og samfunnsliv 2.år Hjemmeeksamen Uttak: 07.06.2019 Frist innlevering: 13.06.2019
CM2-MUS4 Musikerskap og entreprenørskap 4 Praktisk 14.-15. mai
CM2-MUS4 Musikerskap og entreprenørskap 4 Oppgave Uttak: 15.05.2019 Frist innlevering: 22.05.2019
CM3-BAC-20 Bacheloremne Muntlig 13. jun
CM3-BAC-20 Bacheloremne Oppgave 20. mai
CM3-MUS5-20 Musikerskap og formidling Praktisk
DLU1-NO415 Norsk 2 språk, kultur og litteratur 2 Hjemmeeksamen Uttak: 20.05.2019 Frist innlevering: 22.05.2019
DLU1-NO415 Norsk 2 språk, kultur og litteratur 2 Muntlig 12.06.2019 - 13.06.2019
DLU1-PEL415 Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Oppgave 10. mai
EVL-ASP215 Kunnskapsbasert lese-, skrive og språkopplæring for flerspråklige elever Muntlig 03.06.2019 - 04.06.2019
EVL-ASP215 Kunnskapsbasert lese-, skrive og språkopplæring for flerspråklige elever Oppgave 16. mai Digital eksamen
EVL-ENGB215 Engelsk 1, 1-7 Emne 2- litteratur, språk og didaktikk 2 Hjemmeeksamen Digital eksamen
Uttak: 22.05.2019 Frist innlevering: 29.05.2019
EVL-LPL215 Læringsmiljø og pedagogisk ledelse 2 Muntlig 13. jun
EVL-LPL215 Læringsmiljø og pedagogisk ledelse 2 Mappe 29. mai Digital eksamen
EVL-MA215 Matematikk 1B (5-10) Muntlig 27.05.2019 - 29.05.2019
EVL-MA215 Matematikk 1B (5-10) Oppgave
EVL-MA415 Matematikk 2B (5-10) Hjemmeeksamen Uttak: 03.06.2019 Frist innlevering: 07.06.2019
EVL-MA415 Matematikk 2B (5-10) Muntlig 27.05.2019 - 29.05.2019
EVL-NORSK415 Norsk 2 5-10 - emne 2B Hjemmeeksamen Digital eksamen
Uttak: 03.06.2019 Frist innlevering: 05.06.2019
EVL-NORSK415 Norsk 2 5-10 - emne 2B Muntlig 13. jun
EVL-PROG201 Programmering for lærere 2 Mappe 11. apr
EVL-RGLF215 Regning som grunnleggende ferdighet, emne 2 Praktisk Film leveres i WISEflow 10. - 11. juni innen kl 14. Muntlig eksamen 13. og 14. juni.
EVL-SPES215 Spesialpedagogikk B: Språk- og talevansker, lese, skrive- og matematikkvansker Muntlig 08.05.2019 - 10.05.2019
EVL-SPES415 Spesialpedagogikk D: Veiledning, rådgivning, samarbeid og innovasjon Oppgave 30. apr Digital eksamen
EVL-SPES415 Spesialpedagogikk D: Veiledning, rådgivning, samarbeid og innovasjon Muntlig 23.05.2019 - 24.05.2019
EVL-VEIL115R Pedagogisk veilederutdanning. Veiledning i skole og barnehage, del 1. Oppgave 24. mai
FM1-AVM2-10 Anvendt musikk 2 Mappe
FM1-MUS2-15 Musikerskap 2 Praktisk
FM2-ENS2-15 Spill i ensemblet 2 Praktisk 03.-06. juni
FM2-ENS2-15 Spill i ensemblet 2 Mappe 22. mai
FM2-LED-10 Ensembleledelse Bandledelse" 14.-15. mai
FM2-LED-10 Ensembleledelse Kordireksjon" 14.-15. mai
FM2-PRO-15 Profesjonsfag: Læreren, eleven og kulturskolen Muntlig 12. jun
FM3-MUS4-15 Musikerskap 4 Praktisk 03.-06. juni
FM3-PRO-20 Profesjonsfag 4: Bacheloroppgave Muntlig 13. jun
FM3-PRO-20 Profesjonsfag 4: Bacheloroppgave Oppgave 20. mai
HELS-ETIKK Helse- og omsorgsetikk Hjemmeeksamen
HELS-OPPG Masteroppgave i klinisk helse- og omsorgsvitenskap Oppgave 03. jun Digital eksamen
HELS-SAMH Samhandling i vanskelige livssituasjoner Hjemmeeksamen Uttak: 24.05.2019 Frist innlevering: 31.05.2019
ING1104 Fysikk Skriftlig
ING2116 Fasthetslære og maskinkonstruksjon Skriftlig
ING2116 Fasthetslære og maskinkonstruksjon Oppgave
LU1-KHÅ415 Kunst og Handverk 2b 1-7 Oppgave Innlevering i Wiseflow + 2 papireksemplar i servicetorget + utstilling
LU1-KHÅ415 Kunst og Handverk 2b 1-7 Mappe 12. apr
LU1-KR415 Idrett/Kroppsøving 2b, 1-7. trinn Praktisk 31. mai
LU1-KR415 Idrett/Kroppsøving 2b, 1-7. trinn Praktisk Trekking av oppgaver 28. mai. Gjennomføring av eksamen 3. juni-6. juni
LU1-KR415 Idrett/Kroppsøving 2b, 1-7. trinn Skriftlig 23. mai Digital eksamen
LU1-KRO230 Idrett/kroppsøving 2 1-7 Praktisk
LU1-KRO230 Idrett/kroppsøving 2 1-7 Skriftlig
LU1-KRO230 Idrett/kroppsøving 2 1-7 Skriftlig
LU1-KRO230 Idrett/kroppsøving 2 1-7 Praktisk
LU1-MAT415 Matematikk 2b 1.-7. Muntlig
LU1-MAT415 Matematikk 2b 1.-7. Hjemmeeksamen
LU1-MH215 Mat og helse 2a: Mat i et kultur- og forbrukerperspektiv Muntlig
LU1-MU2B Musikk 2b 1-7 Mappe
LU1-PEL415 Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Oppgave 15. mai Digital eksamen
LU1-RLE1B215 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1b (1-7) Skriftlig 28. mai Digital eksamen
LU2-EN315 Engelsk 2, 5-10, første del Mappe 29. mai Digital eksamen
LU2-EN315 Engelsk 2, 5-10, første del Skriftlig 12. mar
LU2-EN415 Engelsk 2, 5-10, andre del Muntlig Uke 24: 11/6-14/6 2019
LU2-EN415 Engelsk 2, 5-10, andre del Skriftlig 14. mai Digital eksamen
LU2-KH315 Kunst og Håndverk 2a, 5-10. Oppgave 30. apr
LU2-KH415 Kunst og Håndverk 2b, 5-10. Oppgave Innlevering 4. juni. Wiseflow + 2 eksemplar i servicetorget
LU2-KH415 Kunst og Håndverk 2b, 5-10. Mappe 11. apr
LU2-KRO230 Idrett/kroppsøving 2 5-10 Praktisk 31. mai
LU2-KRO230 Idrett/kroppsøving 2 5-10 Praktisk Trekking av oppgaver 28. mai. Gjennomføring av eksamen 3. juni-6. juni
LU2-KRO230 Idrett/kroppsøving 2 5-10 Skriftlig 16. mai Digital eksamen
LU2-KRO230 Idrett/kroppsøving 2 5-10 Skriftlig 23. mai Digital eksamen
LU2-MAT215 Matematikk 1b 5.-10. Muntlig
LU2-MAT415 Matematikk 2b 5.-10. Muntlig 05.06.2019 - 07.06.2019
LU2-MAT415 Matematikk 2b 5.-10. Hjemmeeksamen Digital eksamen
Uttak: 06.05.2019 Frist innlevering: 10.05.2019
LU2-MH215 Mat og helse 2a: Mat i et kultur og forbrukerperspektiv Muntlig
LU2-MU1B Musikk 1b 5-10 Praktisk
LU2-MU2B Musikk 2b 5-10 Mappe
LU2-NOR215 Norsk 5-10 1b Skriftlig 14. jun
LU2-NOR415 Norsk 2b 5-10 Muntlig 04.06.2019 - 05.06.2019
LU2-NOR415 Norsk 2b 5-10 Skriftlig 27. mai Digital eksamen
LU2-PEL415 Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Oppgave 15. mai Digital eksamen
LU2-RLE1B215 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1b (5-10) Skriftlig 28. mai
LU2-SAMF315 Samfunnsfag 2a Skriftlig 23. mai
LU2-SAMF415 Samfunnsfag 2b Muntlig Muntl. eks. 28/5-29/5
LU2-SAMF415 Samfunnsfag 2b Hjemmeeksamen Digital eksamen
Uttak: 13.05.2019 Frist innlevering: 15.05.2019
MACREL-KH02 Kunst og håndverk 2 Mappe 31. mai Digital eksamen
Praktisk arbeid stilles ut i kunsthallen den 04.06.19.
MACREL-KKK02 Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen 2 Mappe
MACREL-KKK02 Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen 2 Oppgave
MACREL-L02 Kreative fag og læreprosesser 2 Oppgave 14. jun
MACREL-L02 Kreative fag og læreprosesser 2 Mappe 14. jun Digital eksamen
MACREL-MU02 Musikk 2 Oppgave 11. jun Digital eksamen
MACREL-MU02 Musikk 2 Mappe 11. jun Digital eksamen
MACREL-NO02 Norskprofil - emne II Oppgave Digital eksamen
MACREL-OPG Masteroppgave Oppgave 31. mai Digital eksamen
MACREL-OPG Masteroppgave Utøvende
MASIKT-ALM02 Allmenndidaktisk profil 2 Oppgave 24. mai Digital eksamen
MASIKT-OPG Masteroppgave Oppgave 03. jun Digital eksamen
MASIKT-OPG Masteroppgave Utøvende
MASIKT-OPG Masteroppgave
MASIKT-TEK02 Teknologisk profilemne 2 Mappe 21. mai
MASIKT-VAD Vitenskapelig arbeid, design og dokumentasjon Muntlig
MASIKT-VAD Vitenskapelig arbeid, design og dokumentasjon Mappe 08. mai Digital eksamen
MGBKH201 Kunst og håndverk 1, emne 2 Mappe 23. mai Praktisk eksamensutstilling 06. juni.
MGBKØ201 Kroppsøving 1, emne 2 Praktisk Trekking av oppgaver 28. mai. Gjennomføring av eksamen 3. juni-6. juni
MGBMA101 Matematikk 1, emne 1 - Begynneropplæring i matematikk Muntlig
MGBMU201 Musikk 1, emne 2 Skriftlig
MGBNO101 Norsk 1, emne 1 - Begynneropplæringen Skriftlig 21. mai Digital eksamen
MGBPE201 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 2 - Læreren og eleven i mangfoldige læringsmiljø Mappe 20. mai
MGUEN101 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk og fagdidaktikk 1 Oppgave 27. mai Digital eksamen
MGUEN101 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk og fagdidaktikk 1 Skriftlig 27. mai Digital eksamen
MGUEN201 Engelsk 1, emne 2 - Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk 1 Skriftlig 20. mai Digital eksamen
MGUKH201 Kunst og håndverk 1, emne 2 Mappe 23. mai Digital eksamen
MGUMA201 Matematikk 1, emne 2 - Læring i matematikk Muntlig 13.05.2019 - 15.05.2019
MGUMU201 Musikk 1, emne 2 Praktisk
MGUNA101 Naturfag 1, emne 1 - Den levende naturen Muntlig 17. jun
MGUNA201 Naturfag 1, emne 2 - Den ikke-levende naturen Skriftlig 20. mai
MGUNO201 Norsk på mellomtrinnet 2: Litteratur- og tekstkunnskap Skriftlig 20. mai Digital eksamen
MGUPE201 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 2 - Læreren og eleven i mangfoldige læringsmiljø Muntlig 28. mai 28. - 29. mai
MGUSA101 Samfunnsfag 1, emne 1 Hjemmeeksamen Digital eksamen
Uttak: 07.05.2019 Frist innlevering: 09.05.2019
MGUSA201 Samfunnsfag 1, emne 2 Skriftlig 20. mai Digital eksamen
NA412 Naturfag 1-7, del 2 Skriftlig
NA417 Naturfag 1, del 2 (5.-10.) Skriftlig 03. jun
PPU-A2-16 Skolen i samfunnet 1 Oppgave 10. mai
PPU-A4-16 Skolen i samfunnet 2 Muntlig Muntlig eksamen etter individuelle tider. Fra 23.04.2019 til 10.05.2019
PPU-Y2-16 Skolen i samfunnet 1 Oppgave 10. mai
PPU-Y4-16 Skolen i samfunnet 2 Muntlig Muntlig eksamen etter individuelle tider. Fra 23.04.2019 til 10.05.2019
PSBU102 Kompetanse og tjenesteutvikling i psykososialt arbeid med barn og unge Oppgave 30. mai Digital eksamen
PSBU6104 Kompetanse og tjenesteutvikling Hjemmeeksamen 23. mai Digital eksamen
PSYK6104 Psykisk helsearbeid og relasjonskompetanse i et brukerperspektiv Oppgave
PSYK6202 Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser Hjemmeeksamen Digital eksamen
SP-B15 Spesialpedagogikk B: Språk- og talevansker, lese, skrive- og matematikkvansker Muntlig 08. mai
SYKSB1022 Sykepleie ved spesielle behov innen medisin og kirurgi 2.2 Praktisk 12. jun Praktisk/muntlig eksamen 12.-14.06.2019 etter individuelle tider
SYKSB1032 Sykdomslære og farmakologi 3.2 Skriftlig
SYKSB2041 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag 4.1 Hjemmeeksamen Uttak: 12.06.2019 Frist innlevering: 14.06.2019
SYKSB3001 Sykepleie, forskning og fagutvikling (Bacheloroppgave) Digital eksamen
SYKSB3001 Sykepleie, forskning og fagutvikling (Bacheloroppgave) Oppgave 25. apr Digital eksamen
SYKSB3042 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag, 4.2 Hjemmeeksamen
THO802 Implementering av teknologi i helse og omsorgstjenestene Oppgave 03. mai Digital eksamen
VIT6202 Vitenskapsteori, metode og etikk Skriftlig 07. jun
Å-E315 Engelsk 2a Mappe 29. mai Digital eksamen
Å-E315 Engelsk 2a Skriftlig 12. mar
Å-E415 Engelsk 2b Muntlig Uke 24: 11/6-14/6 2019
Å-E415 Engelsk 2b Skriftlig 14. mai Digital eksamen
Å-KH230 Kunst og Håndverk 2 Oppgave Uttak: 30.05.2019 frist innlevering: 04.06.2019
Å-KH230 Kunst og Håndverk 2 Mappe 11. apr
Å-KH230 Kunst og Håndverk 2 Oppgave 30. apr
Å-KR230 Idrett/kroppsøving 2 Praktisk 31. mai
Å-KR230 Idrett/kroppsøving 2 Praktisk Trekking av oppgaver 28. mai. Gjennomføring av eksamen 3. juni-6. juni
Å-KR230 Idrett/kroppsøving 2 Skriftlig 16. mai Digital eksamen
Å-KR230 Idrett/kroppsøving 2 Skriftlig 23. mai Digital eksamen
Å-MU1B Årsstudium Musikk 1b Praktisk
Å-MU2B Årsstudium Musikk 2b Mappe 29. mai
Å-SAM315 Samfunnsfag 2a Skriftlig 23. mai Digital eksamen
Å-SAM415 Samfunnsfag 2b Hjemmeeksamen Digital eksamen
Uttak: 13.05.2019 frist innlevering: 15.05.2019
Å-SAM415 Samfunnsfag 2b Muntlig 28.05.2019 - 29.05.2019