Eksamensplan

Sted: Høgskulen på Vestlandet - Stord
Tid: Ordinær HØST 2019
 
NB! PGA KORONASITUASJONEN KAN EKSAMENSDATOAR AVVIKE FRÅ EKSAMENSPLANEN. FØLG MED I STUDWEB.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer på datoplanen. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert.

Dato for skriftlige skoleeksamener blir tidlig fastsatt, mens datoer for andre vurderingsformer som for eksempel hjemmeeksamen og muntlig blir publisert fortløpende ut over i semesteret. Dato for kontinuasjonseksamen blir i hovedsak publisert etter oppmeldingsfrist er utløpt.

Alle skriftlige eksamener starter kl. 09:00 dersom ikke annet er oppgitt. Fremmøte senest 15 minutter før eksamen starter.

Informasjon om sted/rom, kandidatnummer, sensurfrist og sensur, finner du på StudentWeb under Innsyn senest 7 dager før eksamen.
Klikk her for viktig informasjon om eksamen
 
Klikk på kolonnenavnet for å sortere.

Emnekode

Emnenavn

Vurderingsform

Dato

Merknad

BLU-BACH15 Bacheloroppgave Oppgave 03. jan Digital eksamen
BLU-K-NHB Natur, helse og bevegelse Muntlig 03. des Munnleg eksamen i tidsrommet 9. - 11. desember. Individuelle tidspunkt.
BLU-KKK Kunst, kultur og kreativitet Oppgave Digital eksamen
BLU-LSU Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid Hjemmeeksamen 30. okt Digital eksamen
Uttak: 28.10.2019, innlevering 30.10.2019
BLU-N-KKK Kunst, kultur og kreativitet Praktisk
BLU-NHB Natur, helse og bevegelse Oppgave 13. des Digital eksamen
CM2-PSS Produksjon for sal og scene Oppgave Digital eksamen
CM3-SF-20 Selvvalgt feltarbeid Oppgave Digital eksamen
EVL-ASP115 Språkutvikling og språklæring i et flerspråklig perspektiv Skriftlig 12. des Digital eksamen
EVL-LPL115 Læringsmiljø og pedagogisk ledelse 1 Hjemmeeksamen 06.12.19 Digital eksamen
Uttak: 04.12.19, innlevering: 06.12.19
EVL-MA315 Matematikk 2A (5-10) Skriftlig 11. des
EVL-MA315 Matematikk 2A (5-10) Mappe 17. des
EVL-NORSK315 Norsk 2 5-10 Hjemmeeksamen 21. nov Uttak: 19.11.19, innlevering: 21.11.19
EVL-RGLF115 Regning som grunnleggende ferdighet, emne 1 Hjemmeeksamen 06. des Digital eksamen
Uttak: 02.12.19, innlevering: 06.12.19
EVL-SPES315 Spesialpedagogikk C: Generelle og sanserelaterte lærevansker og nedsatt funksjonsevne Hjemmeeksamen 27. nov Digital eksamen
Uttak: 22.11.2019, innlevering: 27.11.2019
FG-130 Fjords and Glaciers Oppgave 08. aug
FG-130 Fjords and Glaciers Praktisk 25. nov Oral exam 25th to 26th of november.
FLKI8101 Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 1 Oppgave Digital eksamen
FM1-AVM1-10 Anvendt musikk Mappe 06. des Digital eksamen
FM1-MUS1-10 Musikerskap 1 Praktisk 11. des
FM2-ENS1-10 Spill i ensemble 1 Praktisk
FM2-TPR-10 Tverrfaglig prosjektarbeid og metode Mappe 23. des Digital eksamen
FM3-MUS3-15 Musikerskap 3 Praktisk 13. des
FM3-MUS3-15 Musikerskap 3 Mappe 11. des Digital eksamen
FM3-PRO-10 Profesjonsfag 3: Læreren, eleven og forskeren og samfunnet Hjemmeeksamen 26. nov Digital eksamen
Uttak: 22. november, innlevering: 26. november
FM3-PRO-15 Profesjonsfag 3: Læreren, eleven og forskeren og samfunnet Hjemmeeksamen 26. nov Digital eksamen
Uttak: 22.11.2019, innlevering: 26.11.2019
HELS-OPPG Masteroppgave i klinisk helse- og omsorgsvitenskap Oppgave 02. des Digital eksamen
HELS-VITSK Vitenskapsteori og forskningsmetode Oppgave 10. des Digital eksamen
LSP8101 Profesjonsfaglig digital kompetanse og videnskaplig arbeid Oppgave 19. des Digital eksamen
LU1-NOR215 Norsk 1-7 1b Skriftlig 15. okt Digital eksamen
LU1-NOR315 Norsk 2a 1-7 Mappe Digital eksamen
LU1-PE315 Pedagogikk og elevkunnskap 2a, 1-7 Muntlig 04. nov
LU1-RLE1A115 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1a (1-7) Muntlig
LU1-RLE1A115 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1a (1-7) Hjemmeeksamen Digital eksamen
LU2-EN115A Engelsk 1, 5-10, første del Oppgave 28. nov Digital eksamen
LU2-EN115A Engelsk 1, 5-10, første del Skriftlig 04. des
LU2-EN215A Engelsk 1, 5-10, andre del Skriftlig 06. des Digital eksamen
LU2-KHÅ130 Kunst og Håndverk 1 5-10 Oppgave 09. des Utstilling praktisk arbeid
LU2-KHÅ130 Kunst og Håndverk 1 5-10 Mappe 29. nov Digital eksamen
LU2-KRO130 Idrett/Kroppsøving 1 5. - 10. trinn Skriftlig 13. des Digital eksamen
LU2-KRO130 Idrett/Kroppsøving 1 5. - 10. trinn Praktisk Trekking 28. november. Gjennomføring uke 49 etter individuelle tidspunkt.
LU2-KRO130 Idrett/Kroppsøving 1 5. - 10. trinn Oppgave 18. nov
LU2-MAT315 Matematikk 2a 5.-10. Skriftlig 10. des
LU2-MU1A Musikk 1a 5-10 Praktisk 12. des
LU2-MU2A Musikk 2a - 5-10 Mappe 03. des Digital eksamen
LU2-NA415 Naturfag 2b, 5-10. Skriftlig
LU2-NOR215 Norsk 5-10 1b SPRÅKFAG
LU2-SAMF115 Samfunnsfag 1a Hjemmeeksamen 28. nov Digital eksamen
Uttak: 26.11.19, innlevering: 28.11.19
LU2-SAMF215 Samfunnsfag 1b Skriftlig 03. des Digital eksamen
MACREL-KH01 Kunst og håndverk 1 Mappe 12. des Digital eksamen
MACREL-KKK01 Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen 1 Mappe Digital eksamen
MACREL-L01 Kreative fag og læreprosesser 1 Mappe 15. des Digital eksamen
MACREL-L01 Kreative fag og læreprosesser 1 Oppgave 04. des Digital eksamen
MACREL-MU01 Musikk 1 Mappe 17. des Digital eksamen
MACREL-MU01 Musikk 1 Oppgave 19. des Digital eksamen
MACREL-NO01 Norskprofil - emne I Praktisk 11. des Individuelle tidspunkt
MACREL-NO01 Norskprofil - emne I Hjemmeeksamen 26. nov Digital eksamen
Uttak: 20.11.2019, innlevering: 26.11.2019
MACREL-OPG Masteroppgave Utøvende
MACREL-OPG Masteroppgave Utøvende
MACREL-OPG Masteroppgave Oppgave 01. okt Digital eksamen
MACREL-OPG Masteroppgave Oppgave 15. nov Digital eksamen
MACREL-VIT Vitenskapsteori og forskningsmetoder Mappe 15. nov Digital eksamen
MASIKT-ALM01 Allmenndidaktisk profil 1 Oppgave 04. des Digital eksamen
MASIKT-DIG Digitale verktøy i utdanning og opplæring Mappe 11. des Digital eksamen
MASIKT-OPG Masteroppgave Utøvende
MASIKT-OPG Masteroppgave Digital eksamen
MASIKT-OPG Masteroppgave Oppgave 15. nov Digital eksamen
MASIKT-TEK01 Teknologisk profilemne 1 Mappe 04. des Digital eksamen
MASIKT-VIT Vitenskapsteori og forskningsmetoder Mappe 04. des Digital eksamen
MGBEN104 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk og fagdidaktikk Oppgave 28. nov Digital eksamen
MGBEN104 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk og fagdidaktikk Skriftlig 04. des
MGBEN204 Engelsk 1, emne 2 - Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk Skriftlig 06. des Digital eksamen
MGBKH101 Kunst og håndverk 1, emne 1 Mappe 29. nov Digital eksamen
Utstilling praktisk arbeid 9. desember
MGBKRV101 KRLE 1, emne 1 Hjemmeeksamen Digital eksamen
MGBKRV201 KRLE 1, emne 2 Hjemmeeksamen Digital eksamen
Uttak: 9. desember, innlevering 12. desember.
MGBKØ101 Kroppsøving 1, emne 1 Praktisk Trekking 28. november. Gjennomføring uke 49 etter individuelle tidspunkt.
MGBKØ101 Kroppsøving 1, emne 1 Oppgave 18. nov
MGBMA201 Matematikk 1, emne 2 - Den utforskende matematikklærer - med fokus på mellomtrinnet Skriftlig 09. des
MGBMHV101 Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse Muntlig 28. nov Sogndal 25. november; Bergen 26.-27. november; Stord 28. november
MGBMHV201 Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen Praktisk
MGBMHV201 Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen Muntlig
MGBMU101 Musikk 1, emne 1 Praktisk
MGBNA101 Naturfag 1, emne 1 - Den levende naturen Skriftlig 11. des Digital eksamen
MGBNO201 Norsk 1, emne 2 - Mellomtrinnet Skriftlig 18. des Digital eksamen
MGBPE101 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 1 - Lærerens undervisning og elevens læring Mappe 26. nov Digital eksamen
MGBSA101 Samfunnsfag 1, emne 1 Hjemmeeksamen 28. nov Digital eksamen
Uttak: 26.11.19, innlevering: 28.11.19
MGBSA201 Samfunnsfag 1, emne 2 Skriftlig 03. des Digital eksamen
MGBSP101 Spesialpedagogikk 1, emne 1 Hjemmeeksamen 09. okt Digital eksamen
Uttak: 7. oktober, innlevering: 9. oktober.
MGBSP201 Spesialpedagogikk 1, emne 2 Oppgave 18. des Digital eksamen
MGUEN101 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk, litteratur og kultur med fagdidaktikk Skriftlig Digital eksamen
MGUEN102 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk med fagdidaktikk Oppgave 28. nov Digital eksamen
MGUEN102 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk med fagdidaktikk Skriftlig 04. des
MGUEN201 Engelsk 1, emne 2 - Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk 1 Skriftlig Digital eksamen
MGUEN202 Engelsk 1, emne 2 - Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk Skriftlig 06. des Digital eksamen
MGUEN301 Engelsk 2, emne 1 - Mangfold i kultur, språk og tekst Skriftlig 13. des Digital eksamen
MGUEN401 Engelsk 2, emne 2 - Kommunikasjon i språk, litteratur og kultur Oppgave 22. nov Digital eksamen
MGUEN401 Engelsk 2, emne 2 - Kommunikasjon i språk, litteratur og kultur Muntlig 29. nov Munnleg eksamen 29. desember. Individuelle tidspunkt.
MGUKH101 Kunst og håndverk 1, emne 1 Mappe 29. nov Digital eksamen
Utstilling praktisk arbeid 9. desember
MGUKH201 Kunst og håndverk 1, emne 2 Mappe 29. nov Digital eksamen
Utstilling praktisk arbeid 9. desember
MGUKRV101 KRLE 1, emne 1 Hjemmeeksamen 27. nov Digital eksamen
Uttak: 25.11.2019, innlevering: 27.11.2019
MGUKRV201 KRLE 1, emne 2 Hjemmeeksamen 11. des Digital eksamen
Uttak: 09.12.2019, innlevering: 11.12.2019
MGUKØ101 Kroppsøving 1, emne 1 Praktisk
MGUKØ101 Kroppsøving 1, emne 1 Oppgave Digital eksamen
MGUKØ201 Kroppsøving 1, emne 2 Praktisk Trekking 28. november. Gjennomføring uke 49 etter individuelle tidspunkt.
MGUKØ301 Kroppsøving 2, emne 1 Skriftlig 13. des Digital eksamen
MGUMA101 Matematikk 1, emne 1 - Undervisning i matematikk Skriftlig 02. des
MGUMA101 Matematikk 1, emne 1 - Undervisning i matematikk Skriftlig 10. des
MGUMHV101 Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse Muntlig
MGUMHV201 Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen Praktisk
MGUMHV201 Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen Muntlig
MGUNA301 Naturfag 2, emne 1 - Den ikke-levende naturen, fortsettelse Muntlig 06. des Individuelle tidspunkt
MGUNA401 Naturfag 2, emne 2 - Den levende naturen, fortsettelse og FoU-oppgave Oppgave 29. nov Digital eksamen
MGUNA401 Naturfag 2, emne 2 - Den levende naturen, fortsettelse og FoU-oppgave Skriftlig 13. des Digital eksamen
MGUNO101 Norsk på mellomtrinnet 1: Språk- og tekstkunnskap Skriftlig 11. des Digital eksamen
MGUPE101 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 1 - Lærerrollen og elevenes læring og utvikling Skriftlig 16. des Digital eksamen
MGUSA101 Samfunnsfag 1, emne 1 Hjemmeeksamen 28. nov Digital eksamen
Uttak: 26.11.19, innlevering: 28.11.19
MGUSA201 Samfunnsfag 1, emne 2 Skriftlig 03. des Digital eksamen
MGUSA301 Samfunnsfag 2, emne 1 Skriftlig 12. des Digital eksamen
MGUSA401 Samfunnsfag 2, emne 2 Oppgave 29. nov Digital eksamen
MGUSA401 Samfunnsfag 2, emne 2 Muntlig Munnleg eksamen 16. - 17. desember. Individuelle tidspunkt.
MGUSP101 Spesialpedagogikk 1, emne 1 Hjemmeeksamen 09. okt Digital eksamen
Uttak: 7. oktober, innleving: 9. oktober.
MGUSP201 Spesialpedagogikk 1, emne 2 Oppgave 18. des Digital eksamen
MGUUV101 Utdanningsvalg Hjemmeeksamen Digital eksamen
PPU-A1-16 Ledelse av læreprosesser 1 Oppgave Digital eksamen
PPU-A3-16 Ledelse av læreprosesser 2 Mappe 13. des Digital eksamen
PPU-Y1-16 Ledelse av læreprosesser 1 Oppgave Digital eksamen
PPU-Y3-16 Ledelse av læreprosesser 2 Mappe 13. des Digital eksamen
PSBU101 Psykisk helse hos barn og ungdom Mappe 06. des Digital eksamen
PSBU103 Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn og ungdom Oppgave 29. nov Digital eksamen
PSYK6103 Utvikling og utøvelse av psykisk helsearbeid: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning Hjemmeeksamen 05. des Digital eksamen
Uttak: 02.12.19, innlevering: 05.12.19
SP-A15 Spesialpedagogikk A: Problematferd Oppgave 27. nov Digital eksamen
SPES115 Spesialpedagogikk A: Problemadferd Oppgave 27. nov Digital eksamen
SYKSB1021 Sykepleie ved grunnleggende behov Praktisk Eksamen i tidsrommet 27.11.19 - 06.12.19. Individuelle tidspunkt.
SYKSB1031 Naturvitenskapelig emne med hovedvekt på anatomi og fysiologi Skriftlig 05. nov
SYKSB1031 Naturvitenskapelig emne med hovedvekt på anatomi og fysiologi Skriftlig 17. des
SYKSB2023 Sykepleie ved spesielle behov innen kommunehelsetjenesten og psykisk helse Hjemmeeksamen 20. des Digital eksamen
Uttak: 16.12.19, innlevering: 20.12.19
SYKSB2033 Sykdomslære, patologi og farmakologi med fokus på kommunehelsetjenesten og psykisk helse Skriftlig 28. nov
SYKSB3042 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag 2 HELSEFAG 13. aug
Å-E115 Engelsk 1a Oppgave 28. nov Digital eksamen
Å-E115 Engelsk 1a Skriftlig 04. des
Å-E215 Engelsk 1b Skriftlig 06. des Digital eksamen
Å-KH130 Kunst og Håndverk 1 Mappe 29. nov Utstilling praktisk arbeid 9. desember
Å-KR130 Idrett/Kroppsøving 1 Skriftlig 13. des Digital eksamen
Å-KR130 Idrett/Kroppsøving 1 Praktisk Trekking 28. november. Gjennomføring uke 49 etter individuelle tidspunkt.
Å-KR130 Idrett/Kroppsøving 1 Oppgave 18. nov
Å-MU101 Årsstudium musikk 1 emne 1 Praktisk 12. des
Å-MU201 Årsstudium musikk 1 emne 2 Mappe 03. des Digital eksamen
Å-SAM115 Samfunnsfag 1a Hjemmeeksamen 28. nov Digital eksamen
Uttak: 26.11.19, innlevering: 28.11.19
Å-SAM215 Samfunnsfag 1b Skriftlig 03. des Digital eksamen