Eksamensplan

Sted: Høgskulen på Vestlandet - Stord
Tid: Kontinuasjon HØST 2019
 
Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer på datoplanen. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert.

Dato for skriftlige skoleeksamener blir tidlig fastsatt, mens datoer for andre vurderingsformer som for eksempel hjemmeeksamen og muntlig blir publisert fortløpende ut over i semesteret. Dato for kontinuasjonseksamen blir i hovedsak publisert etter oppmeldingsfrist er utløpt.

Alle skriftlige eksamener starter kl. 09:00 dersom ikke annet er oppgitt. Fremmøte senest 15 minutter før eksamen starter.

Informasjon om sted/rom, kandidatnummer, sensurfrist og sensur, finner du på StudentWeb under Innsyn senest 7 dager før eksamen.
Klikk her for viktig informasjon om eksamen
 
Klikk på kolonnenavnet for å sortere.

Emnekode

Emnenavn

Vurderingsform

Dato

Merknad

BLU-BULL Barns utvikling, lek og læring Muntlig
BLU-BULL Barns utvikling, lek og læring Skriftlig 18. des Digital eksamen
BLU-NHB3 Fordypning i Natur, Helse og Bevegelse Skriftlig 09. des Digital eksamen
BLU-STM Språk, tekst og matematikk Skriftlig 16. des Digital eksamen
CM2-MKS3 Musikk i kultur og samfunnsliv 2.år Hjemmeeksamen 27. sep Digital eksamen
Uttak: 23. september, innlevering 27. september
CM2-MUS4 Musikerskap og entrepenørskap 4 Praktisk
DLU1-NO315 Norsk 2 språk, kultur og litteratur 1 Oppgave 15. nov Digital eksamen
DLU1-NO415 Norsk 2 språk, kultur og litteratur 2 Hjemmeeksamen 22. nov Digital eksamen
Uttak 20. november, innlevering 22. november
DLU1-PEL415 Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Oppgave 11. okt Digital eksamen
FM1-AVM2-10 Anvendt musikk 2 Mappe 03. des Digital eksamen
HELS-SAMH Samhandling i vanskelige livssituasjoner Hjemmeeksamen Digital eksamen
LU1-PEL415 Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Oppgave 11. okt Digital eksamen
LU2-NA415 Naturfag 2b, 5-10. Skriftlig 13. des
LU2-NOR215 Norsk 5-10 1b Skriftlig 15. okt Digital eksamen
LU2-NOR415 Norsk 2b 5-10 Skriftlig 25. nov Digital eksamen
LU2-PEL415 Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Oppgave 11. okt Digital eksamen
LU2-SAMF415 Samfunnsfag 2b Hjemmeeksamen 06. nov Digital eksamen
Uttak 4. november, innlevering 6. november
MACREL-KH02 Kunst og håndverk 2 Mappe 30. sep Digital eksamen
MGBNO101 Norsk 1, emne 1 - Begynneropplæringen Skriftlig 11. des Digital eksamen
PPU-A2-16 Skolen i samfunnet 1 Oppgave 29. nov Digital eksamen
PPU-Y2-16 Skolen i samfunnet 1 Oppgave 29. nov Digital eksamen
PPU-Y4-16 Skolen i samfunnet 2 Muntlig 09. sep
PSBU6104 Kompetanse og tjenesteutvikling Hjemmeeksamen 19. des Digital eksamen
Uttak 26. september, innlevering 19. desember
PSYK6202 Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser Hjemmeeksamen 13. des Digital eksamen
Uttak 10. desember, innlevering 13. desember
SYKSB1022 Sykepleie ved spesielle behov innen medisin og kirurgi Praktisk 16. okt
SYKSB1032 Sykdomslære og farmakologi med fokus på somatikk Skriftlig 14. okt
SYKSB3001 Sykepleie, forskning og fagutvikling (Bacheloroppgave) Oppgave 10. okt Digital eksamen
VIT6202 Vitenskapsteori, metode og etikk Skriftlig 14. nov
Å-E315 Engelsk 2a Skriftlig 10. des
Å-KH230 Kunst og Håndverk 2 Mappe 29. nov Digital eksamen
Å-SAM415 Samfunnsfag 2b Hjemmeeksamen 06. nov Digital eksamen
Uttak 4. november, innlevering 6. november.