Eksamensplan

Sted: Høgskulen på Vestlandet - Stord
Tid: Ordinær VÅR 2020
 
NB! PGA KORONASITUASJONEN KAN EKSAMENSDATOAR AVVIKE FRÅ EKSAMENSPLANEN. FØLG MED I STUDWEB.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer på datoplanen. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert.

Dato for skriftlige skoleeksamener blir tidlig fastsatt, mens datoer for andre vurderingsformer som for eksempel hjemmeeksamen og muntlig blir publisert fortløpende ut over i semesteret. Dato for kontinuasjonseksamen blir i hovedsak publisert etter oppmeldingsfrist er utløpt.

Alle skriftlige eksamener starter kl. 09:00 dersom ikke annet er oppgitt. Fremmøte senest 15 minutter før eksamen starter.

Informasjon om sted/rom, kandidatnummer, sensurfrist og sensur, finner du på StudentWeb under Innsyn senest 7 dager før eksamen.
Klikk her for viktig informasjon om eksamen
 
Klikk på kolonnenavnet for å sortere.

Emnekode

Emnenavn

Vurderingsform

Dato

Merknad

ABLU-BACH15 Bacheloroppgave Oppgave 29. mai Digital eksamen
ABLU-LSU2 Fordypning - ledelse Oppgave 24. jan Digital eksamen
ABLU-LSU2 Fordypning - ledelse Praksis 20. des
ABLU-YIB Fordypning yngst i barnehagen Praksis 20. des
ABLU-YIB Fordypning yngst i barnehagen Oppgave 24. jan Digital eksamen
BLU-BACH15 Bacheloroppgave Oppgave
BLU-K-KKK3 Fordypingsemne Kunst, kultur og kreativitet Praktisk 26. mai
BLU-K-KKK3 Fordypingsemne Kunst, kultur og kreativitet Muntlig 09. jun
BLU-K-KKK3 Fordypingsemne Kunst, kultur og kreativitet Praksis
BLU-K-NHB Natur, helse og bevegelse Muntlig
BLU-KKK Kunst, kultur og kreativitet Oppgave
BLU-KKK Kunst, kultur og kreativitet Oppgave Digital eksamen
BLU-KKK Kunst, kultur og kreativitet Praktisk
BLU-KKK Kunst, kultur og kreativitet Praksis
BLU-LSU Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid Hjemmeeksamen
BLU-NHB Natur, helse og bevegelse Oppgave
BLU-NHB Natur, helse og bevegelse Praktisk 3. - 5. juni
BLU-NHB Natur, helse og bevegelse Praksis
BLU-NHB3 Fordypning i Natur, Helse og Bevegelse Skriftlig 28. mai Digital eksamen
BLU-NHB3 Fordypning i Natur, Helse og Bevegelse Praktisk 10. jun
BLU-NHB3 Fordypning i Natur, Helse og Bevegelse Oppgave 05. jun Digital eksamen
Avsluttes 5. juni
BLU-NHB3 Fordypning i Natur, Helse og Bevegelse Praksis
BLU-STM Språk, tekst og matematikk Skriftlig Digital eksamen
Obs! Utgått emne. For kull 2019 er det STM102 som er rett emnekode
BULL101 Barns utvikling, lek og læring Skriftlig 03. apr Digital eksamen
CM3-BAC-20 Bacheloremne Muntlig
CM3-BAC-20 Bacheloremne Oppgave Digital eksamen
CM3-MUS5-20 Musikerskap og formidling Praktisk
CM3-SF-20 Selvvalgt feltarbeid Oppgave
DLU1-NO315 Norsk 2 språk, kultur og litteratur 1 Oppgave 12. jun Digital eksamen
DLU1-NO415 Norsk 2 språk, kultur og litteratur 2 Hjemmeeksamen 08. mai Digital eksamen
Uttak: 6. mai, innlevering: 8. mai.
DLU1-PEL415 Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Oppgave Digital eksamen
EVL-ASP215 Kunnskapsbasert lese-, skrive og språkopplæring for flerspråklige elever Muntlig 28. mai
EVL-ASP215 Kunnskapsbasert lese-, skrive og språkopplæring for flerspråklige elever Oppgave 14. mai Digital eksamen
EVL-LSPB401 Skapende arbeid med IKT 1-7 Oppgave Digital eksamen
EVL-LSPU401 Skapende arbeid med IKT 5-10 Oppgave 14. mai Digital eksamen
EVL-MA415 Matematikk emne 4 Muntlig 27. mai Individuelle tidspunkt
EVL-MA415 Matematikk 2B (5-10) Hjemmeeksamen 12. jun Uttak: 8. juni, innlevering 12. juni
EVL-RGLF215 Regning som grunnleggende ferdighet, emne 2 Praktisk 08. jun
EVL-SPES215 Spesialpedagogikk B: Språk- og talevansker, lese, skrive- og matematikkvansker Muntlig 12. mai
EVL-SPES415 Spesialpedagogikk D: Veiledning, rådgivning, samarbeid og innovasjon Oppgave 28. apr Digital eksamen
EVL-SPES415 Spesialpedagogikk D: Veiledning, rådgivning, samarbeid og innovasjon Muntlig 19. mai
FHS8201 Pedagogisk veiledning - innføring Oppgave 17. apr Digital eksamen
FHS8202 Pedagogisk veiledning - videreføring Oppgave 05. jun Digital eksamen
FM1-AVM2-10 Anvendt musikk 2 Mappe Digital eksamen
FM1-MUS1-10 Musikerskap 1 Praktisk
FM1-MUS2-15 Musikerskap 2 Praktisk
FM1-PRO-15 Profesjonsfag 1: Læreren, eleven og utdanningen Mappe Digital eksamen
FM3-BAC-15 Profesjonsfag 4: Bacheloroppgave Muntlig 10. jun
FM3-BAC-15 Profesjonsfag 4: Bacheloroppgave Oppgave 20. mai Digital eksamen
FM3-MUS4-15 Musikerskap 4 Praktisk
HELS-OPPG Masteroppgave i klinisk helse- og omsorgsvitenskap Oppgave 13. mar Digital eksamen
HELS-OPPG Masteroppgave i klinisk helse- og omsorgsvitenskap Oppgave 02. jun Digital eksamen
LSP8101 Profesjonsfaglig digital kompetanse og videnskaplig arbeid Oppgave 05. mar
LU1-KRO230 Idrett/kroppsøving 2 1-7 Praktisk
LU1-KRO230 Idrett/kroppsøving 2 1-7 Praktisk Trekking av oppgåver 3. juni. Gjennomføring uke 24.
LU1-KRO230 Idrett/kroppsøving 2 1-7 Oppgave 15. mai Digital eksamen
LU1-RLE1A115 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1a (1-7) Muntlig
LU2-EN315 Engelsk 2, 5-10, første del Skriftlig 19. mai Digital eksamen
LU2-EN315 Engelsk 2, 5-10, første del Mappe 25. mai Digital eksamen
LU2-EN415 Engelsk 2, 5-10, andre del Muntlig 05. jun
LU2-EN415 Engelsk 2, 5-10, andre del Oppgave 15. mai Digital eksamen
LU2-KH315 Kunst og Håndverk 2a, 5-10. Oppgave 28. mai Digital eksamen
Utstilling praktisk arbeid m/arbeidsbok
LU2-KH415 Kunst og Håndverk 2b, 5-10. Oppgave 03. jun Digital eksamen
Utstilling FOU-oppgåve
LU2-KH415 Kunst og Håndverk 2b, 5-10. Mappe 03. jun Digital eksamen
Innlevering rapport i wiseflow. Med namn.
LU2-KRO230 Idrett/kroppsøving 2 5-10 Praktisk
LU2-KRO230 Idrett/kroppsøving 2 5-10 Praktisk Trekking av oppgåver 3. juni. Gjennomføring uke 24.
LU2-KRO230 Idrett/kroppsøving 2 5-10 Oppgave 15. mai Digital eksamen
LU2-MU1A Musikk 1a 5-10 Praktisk
LU2-MU1B Musikk 1b 5-10 Praktisk 05. jun
LU2-MU2A Musikk 2a - 5-10 Mappe
LU2-MU2B Musikk 2b 5-10 Mappe Digital eksamen
LU2-NA415 Naturfag 2b, 5-10. Skriftlig 08. jun Digital eksamen
LU2-PEL415 Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Oppgave 29. mai Digital eksamen
LU2-SAMF315 Samfunnsfag 2a Skriftlig 29. mai Digital eksamen
LU2-SAMF415 Samfunnsfag 2b Oppgave 15. mai Digital eksamen
LU2-SAMF415 Samfunnsfag 2b Muntlig 8. - 9. juni. Individuelle tidspunkt.
MACREL-KH02 Kunst og håndverk 2 Mappe 29. mai Digital eksamen
MACREL-KKK02 Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen 2 Mappe 29. mai Digital eksamen
MACREL-KKK02 Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen 2 Oppgave Digital eksamen
MACREL-L02 Kreative fag og læreprosesser 2 Oppgave 05. jun Digital eksamen
MACREL-L02 Kreative fag og læreprosesser 2 Mappe 17. jun Digital eksamen
MACREL-MU02 Musikk 2 Oppgave 11. jun Digital eksamen
MACREL-MU02 Musikk 2 Mappe 11. jun Digital eksamen
MACREL-NO02 Norskprofil - emne II Oppgave 04. jun Digital eksamen
MACREL-OPG Masteroppgave Oppgave 02. jun Digital eksamen
MACREL-OPG Masteroppgave Utøvende
MACREL-VIT Vitenskapsteori og forskningsmetoder Mappe 16. apr
MASIKT-ALM02 Allmenndidaktisk profil 2 Oppgave 20. mai Digital eksamen
MASIKT-OPG Masteroppgave Oppgave 02. jun Digital eksamen
MASIKT-OPG Masteroppgave Utøvende
MASIKT-OPG Masteroppgave
MASIKT-TEK02 Teknologisk profilemne 2 Mappe 20. mai Digital eksamen
MASIKT-VAD Vitenskapelig arbeid, design og dokumentasjon Muntlig 17. feb 17. - 18. februar. Individuelle tidspunkt.
MASIKT-VAD Vitenskapelig arbeid, design og dokumentasjon Mappe 13. mai Digital eksamen
MGBEN101 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk, litteratur og kultur med fagdidaktikk Skriftlig 19. mai
MGBEN101 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk, litteratur og kultur med fagdidaktikk Oppgave 25. mai Digital eksamen
MGBEN104 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk og fagdidaktikk Oppgave
MGBEN104 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk og fagdidaktikk Skriftlig
MGBEN201 Engelsk 1, emne 2 - Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk 1 Skriftlig 27. mai Digital eksamen
MGBKH101 Kunst og håndverk 1, emne 1 Mappe
MGBKH201 Kunst og håndverk 1, emne 2 Mappe Digital eksamen
MGBKH301 Kunst og håndverk 2, emne 1 Mappe 28. mai Digital eksamen
Utstilling praktisk arbeid m/arbeidsbok
MGBKH401 Kunst og håndverk 2, emne 2 Mappe 03. jun Digital eksamen
Utstilling praktisk fordjupingsoppgåve + innlev. rapport i Wiseflow.
MGBKH401 Kunst og håndverk 2, emne 2 Oppgave 25. mai Digital eksamen
Innlev. skriftleg FOU-oppgåve. Leveres med namn i Wiseflow.
MGBKRV201 KRLE 1, emne 2 Hjemmeeksamen
MGBKØ201 Kroppsøving 1, emne 2 Praktisk Trekking av oppgåver 3. juni. Gjennomføring uke 24.
MGBMA101 Matematikk 1, emne 1 - Begynneropplæring i matematikk Muntlig 25. mai Uke 21, 19. - 20. mai- Individuelle tidspunkt
MGBMA201 Matematikk 1, emne 2 - Den utforskende matematikklærer - med fokus på mellomtrinnet Skriftlig
MGBMA301 Matematikk 2, emne 1 - Den utprøvende matematikklærer Skriftlig 29. mai
MGBMA401 Matematikk 2, emne 2 - Matematikklæreren som forsker Muntlig 08. jun
MGBMA401 Matematikk 2, emne 2 - Matematikklæreren som forsker Oppgave 04. jun Digital eksamen
MGBMHV101 Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse Muntlig
MGBMU201 Musikk 1, emne 2 Praktisk 05. jun
MGBMU301 Musikk 2, emne 1 Praktisk 05. jun
MGBMU401 Musikk 2, emne 2 Mappe Digital eksamen
MGBMU401 Musikk 2, emne 2 Oppgave Digital eksamen
MGBNO101 Norsk 1, emne 1 - Begynneropplæringen Hjemmeeksamen Digital eksamen
Uttak: 25. mai, innlevering: 29. mai
MGBNO301 Norsk 2, emne 1 - Språk, kultur og litteratur 1 Muntlig 11. - 12. juni
MGBNO301 Norsk 2, emne 1 - Språk, kultur og litteratur 1 Oppgave 04. jun Digital eksamen
MGBNO301 Norsk 2, emne 1 - Språk, kultur og litteratur 1 Mappe 27. mai Digital eksamen
MGBNO401 Norsk 2, emne 2 - Språk, kultur og litteratur 2 Muntlig 11. - 12. juni
MGBNO401 Norsk 2, emne 2 - Språk, kultur og litteratur 2 Oppgave 04. jun Digital eksamen
MGBNO401 Norsk 2, emne 2 - Språk, kultur og litteratur 2 Mappe 27. mai Digital eksamen
MGBPE101 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 1 - Lærerens undervisning og elevens læring Mappe
MGBPE201 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 2 - Læreren og eleven i mangfoldige læringsmiljø Mappe 28. mai Digital eksamen
MGBSA101 Samfunnsfag 1, emne 1 Hjemmeeksamen Digital eksamen
Uttak: 2. juni, innlevering: 4. juni
MGBSA201 Samfunnsfag 1, emne 2 Skriftlig 27. mai Digital eksamen
MGUEN102 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk med fagdidaktikk Skriftlig 19. mai Digital eksamen
MGUEN102 Engelsk 1, emne 1 - Engelsk språk med fagdidaktikk Oppgave Digital eksamen
MGUEN202 Engelsk 1, emne 2 - Engelsk litteratur og kultur med fagdidaktikk Skriftlig 29. mai Digital eksamen
MGUEN302 Engelsk 2, emne 1 - Mangfold i kultur, språk og tekst Skriftlig 29. mai Digital eksamen
MGUEN402 Engelsk 2, emne 2 - Kommunikasjon i språk, litteratur og kultur Muntlig 05. jun
MGUEN402 Engelsk 2, emne 2 - Kommunikasjon i språk, litteratur og kultur Oppgave 25. mai Digital eksamen
MGUKH201 Kunst og håndverk 1, emne 2 Mappe 05. jun Digital eksamen
Utstilling praktisk arbeid m/arbeidsbok
MGUKH301 Kunst og håndverk 2, emne 1 Mappe 28. mai Digital eksamen
Utstilling praktisk arbeid m/arbeidsbok
MGUKH401 Kunst og håndverk 2, emne 2 Mappe 03. jun Digital eksamen
Utstilling praktisk fordjupingsoppgåve + innlev. rapport i Wiseflow.
MGUKH401 Kunst og håndverk 2, emne 2 Oppgave 25. mai Digital eksamen
Innlev. skriftleg FOU-oppgåve. Leveres med namn i Wiseflow.
MGUKRV101 KRLE 1, emne 1 Hjemmeeksamen
MGUKRV201 KRLE 1, emne 2 Hjemmeeksamen
MGUKØ201 Kroppsøving 1, emne 2 Praktisk Trekking av oppgåver 3. juni. Gjennomføring uke 24.
MGUKØ401 Kroppsøving 2, emne 2 T Individuelle tdspunkt
MGUMA101 Matematikk 1, emne 1 - Undervisning i matematikk Skriftlig 15. mai
MGUMA101 Matematikk 1, emne 1 - Undervisning i matematikk Skriftlig 26. mai
MGUMA201 Matematikk 1, emne 2 - Læring i matematikk Muntlig 2. - 4. juni. Individuelle tidspunkt
MGUMA301 Matematikk 2, emne 1 - Perspektiv på matematikkfaget Muntlig 8. - 10. juni
MGUMA401 Matematikk 2, emne 2 - Problemløsning og handlingskompetanse i matematikk Mappe 27. mai Digital eksamen
MGUMA401 Matematikk 2, emne 2 - Problemløsning og handlingskompetanse i matematikk Oppgave 04. jun Digital eksamen
MGUMHV101 Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse Muntlig
MGUMU201 Musikk 1, emne 2 Praktisk
MGUNA101 Naturfag 1, emne 1 - Den levende naturen Muntlig 11. - 12. juni.
MGUNA201 Naturfag 1, emne 2 - Den ikke-levende naturen Skriftlig 19. mai Digital eksamen
MGUNO201 Norsk på mellomtrinnet 2: Litteratur- og tekstkunnskap Skriftlig 19. mai Digital eksamen
MGUNO301 Norsk på ungdomstrinnet 1: Historisk perspektiv Mappe 27. mai Digital eksamen
MGUNO401 Norsk på ungdomstrinnet 2: Språkmangfold og tekstmangfold Hjemmeeksamen Digital eksamen
Uttak: 8. juni, innlevering: 10. juni
MGUNO401 Norsk på ungdomstrinnet 2: Språkmangfold og tekstmangfold Oppgave 04. jun Digital eksamen
MGUPE101 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 1 - Lærerrollen og elevenes læring og utvikling Skriftlig
MGUPE201 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 2 - Læreren og eleven i mangfoldige læringsmiljø Muntlig 27. - 29. mai. Individuelle tidspunkt
MGUSA101 Samfunnsfag 1, emne 1 Hjemmeeksamen Digital eksamen
Uttak: 2. juni, innlevering: 4. juni
MGUSA201 Samfunnsfag 1, emne 2 Skriftlig 19. mai Digital eksamen
MGUSA301 Samfunnsfag 2, emne 1 Skriftlig 29. mai Digital eksamen
MGUSA401 Samfunnsfag 2, emne 2 Muntlig 8. - 9. juni. Individuelle tidspunkt.
MGUSA401 Samfunnsfag 2, emne 2 Oppgave 15. mai Digital eksamen
MGUSP101 Spesialpedagogikk 1, emne 1 Hjemmeeksamen
NHR102 Natur, helse og bevegelse Praktisk
PPU-A3-16 Ledelse av læreprosesser 2 Mappe 01. apr
PPU-A4-16 Skolen i samfunnet 2 Muntlig Eksamen uke 17-19. Individuelle tidspunkt.
PPU-Y3-16 Ledelse av læreprosesser 2 Mappe 01. apr
PPU-Y4-16 Skolen i samfunnet 2 Muntlig Eksamen uke 17-19. Individuelle tidspunkt.
PPUA305 Ledelse av læreprosesser - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv Oppgave 15. mai Digital eksamen
PPUY305 Ledelse av læreprosesser - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv Muntlig
PSBU101 Psykisk helse hos barn og ungdom Mappe 04. mar
PSBU102 Kompetanse og tjenesteutvikling i psykososialt arbeid med barn og unge Oppgave 30. apr Digital eksamen
PSBU104 Psykososialt arbeid med barn, ungdom og deres familier - ulike praksiser, teorier og etiske dilemma Oppgave 26. mai Digital eksamen
PSBU6104 Kompetanse og tjenesteutvikling Hjemmeeksamen Digital eksamen
PSYK6104 Psykisk helsearbeid og relasjonskompetanse i et brukerperspektiv Oppgave 02. jun Digital eksamen
SP-B15 Spesialpedagogikk B: Språk- og talevansker, lese, skrive- og matematikkvansker Muntlig 12. mai
STM102 Språk, tekst og matematikk Muntlig uke 22. Individuelle tidspunkt
SYKSB1021 Sykepleie ved grunnleggende behov Praktisk 02. jan
SYKSB1022 Sykepleie ved spesielle behov innen medisin og kirurgi Praktisk
SYKSB1031 Naturvitenskapelig emne med hovedvekt på anatomi og fysiologi Skriftlig 05. mar
SYKSB1031 Naturvitenskapelig emne med hovedvekt på anatomi og fysiologi Skriftlig 20. apr
SYKSB1032 Sykdomslære og farmakologi med fokus på somatikk Skriftlig 20. mai
SYKSB2023 Sykepleie ved spesielle behov innen kommunehelsetjenesten og psykisk helse Hjemmeeksamen 12. mai
SYKSB2033 Sykdomslære, patologi og farmakologi med fokus på kommunehelsetjenesten og psykisk helse Skriftlig 30. apr
SYKSB2041 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag 1 Hjemmeeksamen 12. jun Digital eksamen
Uttak: 10. juni, innlevering: 12. juni.
SYKSB3001 Sykepleie, forskning og fagutvikling (Bacheloroppgave) Oppgave 22. apr Digital eksamen
SYKSB3042 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag 2 Hjemmeeksamen 13. feb Digital eksamen
Uttak: 10. februar, innlevering: 13. februar
VIT6202 Vitenskapsteori, metode og etikk Skriftlig 08. jun Digital eksamen
Å-E115 Engelsk 1a Oppgave
Å-E215 Engelsk 1b Skriftlig
Å-E315 Engelsk 2a Skriftlig 19. mai Digital eksamen
Å-E315 Engelsk 2a Mappe 25. mai Digital eksamen
Å-E415 Engelsk 2b Muntlig 05. jun
Å-E415 Engelsk 2b Oppgave 15. mai Digital eksamen
Å-KH130 Kunst og Håndverk 1 Mappe
Å-KH230 Kunst og Håndverk 2 Mappe 28. mai Digital eksamen
Utstilling praktisk arbeid m/arbeidsbok
Å-KH230 Kunst og Håndverk 2 Oppgave 03. jun Digital eksamen
Utstilling praktisk fordjupingsoppgåve + innlevering av rapport i wiseflow med namn
Å-KR130 Idrett/Kroppsøving 1 Oppgave
Å-KR230 Idrett/kroppsøving 2 Praktisk
Å-KR230 Idrett/kroppsøving 2 Praktisk Trekking av oppgåver 3. juni. Gjennomføring uke 24.
Å-KR230 Idrett/kroppsøving 2 Oppgave 15. mai Digital eksamen
Å-MU101 Årsstudium musikk 1 emne 1 Praktisk
Å-MU201 Årsstudium musikk 1 emne 2 Mappe
Å-MU301 Årsstudium Musikk 2 emne 1 Praktisk 05. jun
Å-MU401 Årsstudium Musikk 2 emne 2 Mappe Digital eksamen
Å-SAM215 Samfunnsfag 1b Skriftlig
Å-SAM315 Samfunnsfag 2a Skriftlig 29. mai Digital eksamen
Å-SAM415 Samfunnsfag 2b Muntlig 8. - 9. juni. Individuelle tidspunkt
Å-SAM415 Samfunnsfag 2b Oppgave 15. mai Digital eksamen