Eksamensplan

Sted: Høgskulen på Vestlandet - Stord
Tid: Kontinuasjon VÅR 2020
 
NB! PGA KORONASITUASJONEN KAN EKSAMENSDATOAR AVVIKE FRÅ EKSAMENSPLANEN. FØLG MED I STUDWEB.

Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer på datoplanen. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert.

Dato for skriftlige skoleeksamener blir tidlig fastsatt, mens datoer for andre vurderingsformer som for eksempel hjemmeeksamen og muntlig blir publisert fortløpende ut over i semesteret. Dato for kontinuasjonseksamen blir i hovedsak publisert etter oppmeldingsfrist er utløpt.

Alle skriftlige eksamener starter kl. 09:00 dersom ikke annet er oppgitt. Fremmøte senest 15 minutter før eksamen starter.

Informasjon om sted/rom, kandidatnummer, sensurfrist og sensur, finner du på StudentWeb under Innsyn senest 7 dager før eksamen.
Klikk her for viktig informasjon om eksamen
 
Klikk på kolonnenavnet for å sortere.

Emnekode

Emnenavn

Vurderingsform

Dato

Merknad

BLU-BACH15 Bacheloroppgave Oppgave 19. mai Digital eksamen
BLU-BULL Barns utvikling, lek og læring Skriftlig 03. apr Digital eksamen
BLU-BULL Barns utvikling, lek og læring Muntlig 17. apr
BLU-K-NHB Natur, helse og bevegelse Muntlig Ta kontakt med faglærar
BLU-KKK Kunst, kultur og kreativitet Oppgave Digital eksamen
BLU-LSU Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid Hjemmeeksamen 28. feb Digital eksamen
Uttak: 26. februar, innlevering: 28. februar
BLU-NHB Natur, helse og bevegelse Oppgave Digital eksamen
BLU-STM Språk, tekst og matematikk Skriftlig 25. mai Digital eksamen
CM3-SF-20 Selvvalgt feltarbeid Oppgave 28. feb Digital eksamen
DLU1-NO315 Norsk 2 språk, kultur og litteratur 1 Oppgave 12. jun Digital eksamen
DLU1-PEL415 Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Oppgave 02. jun Digital eksamen
FM3-PRO-10 Profesjonsfag 3: Læreren, eleven og forskeren og samfunnet Hjemmeeksamen 27. mai Digital eksamen
Uttak: 25. mai, innlevering 27. mai
FM3-PRO-20 Profesjonsfag 4: Bacheloroppgave Oppgave 20. mai Digital eksamen
FM3-PRO-20 Profesjonsfag 4: Bacheloroppgave Muntlig 10. jun
LSP8101 Profesjonsfaglig digital kompetanse og videnskaplig arbeid Oppgave 05. mar Digital eksamen
LU1-NOR215 Norsk 1-7 1b Skriftlig 04. jun Digital eksamen
LU2-MU1A Musikk 1a 5-10 Praktisk
LU2-MU2A Musikk 2a - 5-10 Mappe 11. jun Digital eksamen
LU2-NA415 Naturfag 2b, 5-10. Skriftlig 08. jun Digital eksamen
MACREL-KH01 Kunst og håndverk 1 Mappe Digital eksamen
MACREL-VIT Vitenskapsteori og forskningsmetoder Mappe 16. apr Digital eksamen
MGBMA201 Matematikk 1, emne 2 - Den utforskende matematikklærer - med fokus på mellomtrinnet Skriftlig 20. mai
MGUKRV101 KRLE 1, emne 1 Hjemmeeksamen Digital eksamen
MGUNO101 Norsk på mellomtrinnet 1: Språk- og tekstkunnskap Skriftlig 26. mai Digital eksamen
MGUPE101 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 1 - Lærerrollen og elevenes læring og utvikling Skriftlig 04. jun Digital eksamen
MGUSP101 Spesialpedagogikk 1, emne 1 Hjemmeeksamen 05. jun Digital eksamen
Uttak: 3. juni, innlevering 5. juni
MGUSP201 Spesialpedagogikk 1, emne 2 Oppgave 29. mai Digital eksamen
MGUUV101 Utdanningsvalg Hjemmeeksamen Digital eksamen
PPU-A1-16 Ledelse av læreprosesser 1 Oppgave 15. apr Digital eksamen
PPU-A2-16 Skolen i samfunnet 1 Oppgave 15. apr Digital eksamen
PPU-A3-16 Ledelse av læreprosesser 2 Mappe 28. mai Digital eksamen
PSBU101 Psykisk helse hos barn og ungdom Mappe 04. mar Digital eksamen
SYKSB1021 Sykepleie ved grunnleggende behov Praktisk 02. jan
SYKSB1031 Naturvitenskapelig emne med hovedvekt på anatomi og fysiologi Skriftlig 05. mar
SYKSB1031 Naturvitenskapelig emne med hovedvekt på anatomi og fysiologi Skriftlig 20. apr
SYKSB2023 Sykepleie ved spesielle behov innen kommunehelsetjenesten og psykisk helseSykepleie ved spesielle behov innen kommunehe Hjemmeeksamen 12. mai Digital eksamen
Uttak: 7. mai, innlevering: 12. mai
SYKSB2033 Sykdomslære, patologi og farmakologi med fokus på kommunehelsetjenesten og psykisk helse Skriftlig 30. apr
Å-E215 Engelsk 1b Skriftlig 04. mai Digital eksamen
Å-KR130 Idrett/Kroppsøving 1 Oppgave
Å-KR130 Idrett/Kroppsøving 1 Skriftlig 26. mai Digital eksamen
Å-SAM215 Samfunnsfag 1b Skriftlig 03. jun Digital eksamen