Eksamensplan

Sted: Universitetet i Agder - Grimstad
Tid: Utsatt VÅR 2019
 
Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer på datoplanen. Studentene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.

Alle skriftlige eksamener starter kl. 09:00 dersom ikke annet er oppgitt.

Fremmøte senest 15 minutter før eksamen starter. (digital eksamen 30 min før)

Informasjon om sted/rom, kandidatnummer, sensurfrist og sensur, finner du på StudentWeb under Innsyn.
Klikk her for viktig informasjon om eksamen
 
Klikk på kolonnenavnet for å sortere.

Emnekode

Emnenavn

Vurderingsform

Dato

Merknad

BE-209 Finansregnskap 2 Skriftlig 21. feb A2 025
BUL100 Barns utvikling, lek og læring Skriftlig 21. feb Digital eksamen
A2 046
BYG101 Teknisk design (material og formlære) MC 26. feb Digital eksamen
1.ekstraordinære A2 025
BYG101 Teknisk design (material og formlære) Oppgave 28. feb Digital eksamen
BYG210 Statikk 2 Skriftlig 27. feb A1 052, A2 025, A2 051, A2 055
BYG211 Datamodellering og landmåling MC 28. feb Digital eksamen
A1 053, A2 025
BYG211 Datamodellering og landmåling Oppgave 22. feb Digital eksamen
Uttak: 09.02.2019 Frist innlevering: 22.02.2019 kl. 14:00
BYG212 Bygningsfysikk og energieffektive bygninger Skriftlig 21. feb A2 027, A2 055
BYG215 Prosjektering 2 - Betong Skriftlig 19. feb A2 025, A2 051,A2 055
BYG216 Betongrehabilitering Skriftlig 28. feb A1 054, A2 055, C2 020
BYG217 Prosjektledelse med Lean Construction Muntlig 26. feb
BYG217 Prosjektledelse med Lean Construction Oppgave 28. feb Digital eksamen
BYG219 Vegbygging Skriftlig 27. feb A2 055
BYG219 Vegbygging Oppgave 28. feb Canvas
BYG306 Prosjektering 3 - stål og tre Skriftlig 21. feb A2 025
BYG404 Livsløpsanalyse av konstruksjoner Skriftlig 27. feb A2 046
BYG404 Livsløpsanalyse av konstruksjoner Oppgave 28. feb Canvas
BYG504 Geoteknikk og fundamentering Skriftlig 19. feb A2 046
DAT111 Grunnkurs i C-programmering MC 26. feb Digital eksamen
1.ekstraordinære A2 046
DAT112 Operativsystemer og mikroprosessorer S SCAN 20. feb Digital eksamen
A1 052, A2 025 1.ekstraordinære
DAT113 Softwareutvikling 1 MC 26. feb Digital eksamen
1.ekstraordinære A1 054, A2 027
DAT200 Grafisk databehandling S SCAN 26. feb Digital eksamen
A2 025
DAT201 Algoritmer og datastrukturer S SCAN 21. feb Digital eksamen
A2 046
DAT204 Datakommunikasjon MC 20. feb Digital eksamen
A2 27, A2 051
DAT217 Nettverksdrift 2 Skriftlig 26. feb Digital eksamen
A1 053, A2 046
DAT227 Foto Oppgave 08. mar Digital eksamen
DAT229 Video S SCAN 20. feb Digital eksamen
A2 046
DAT233 Programmeringskonsepter Oppgave 28. feb Canvas
DAT235 Sikkerhet og IoT S SCAN 26. feb Digital eksamen
A2 046
DAT307 Softwarearkitektur og -design S SCAN 20. feb Digital eksamen
A2 027, A2 055
ELE100 Elektriske kretser MC 20. feb Digital eksamen
A2 046 1.ekstraordinære
ELE112 Digital kretsdesign S SCAN 28. feb Digital eksamen
1.ekstraordinære C2 020
ELE215 Aksess i trådløse nettverk S SCAN 21. feb Digital eksamen
A2 046
ELE217 Mikrokontrollere og styresystemer S SCAN 26. feb Digital eksamen
A2 046
ENE227 Termodynamikk og varmesystemer Skriftlig 27. feb A2 046
ENE231 Lavspennings- og høgspenningsteknologi Skriftlig 27. feb A2 046, A2 055
ENE232 Vind- og vannkraft Skriftlig 19. feb A2 027
ENE233 Elektroteknisk grunnlag Skriftlig 19. feb A1 053, A2 046
ENE410 Fluid Dynamics and Hydro Power Skriftlig 19. feb A2 027
ENE413 Thermal Energy and Bioenergy Skriftlig 26. feb A2 046
ENE505 Power Electronics for Renewable Energy Skriftlig 19. feb A2 046
ENE506 Smartgrid Systems Oppgave 28. feb Digital eksamen
EX-109 Filosofi for mediefag og teknologi Skriftlig 21. feb Digital eksamen
A2 046
HEL419 Å leve med kronisk helsesvikt Hjemmeeksamen Digital eksamen
HSI415 Teknologiforståelse Hjemmeeksamen 01. mar Digital eksamen
Uttak: 01.03.2019 Frist innlevering: 01.03.2019 kl. 12:00
IKT436 Advanced Internet Services and Protocols Skriftlig 22. feb A2 055
IKT437 Knowledge Engineering and Representation S SCAN 21. feb Digital eksamen
A2 046
IKT444 Mobile Communication Networks S SCAN 20. feb Digital eksamen
A2 046
IND415 Teamledelse og organisasjon Oppgave 28. feb Digital eksamen
IND417 Bedriftsøkonomisk analyse 1 Skriftlig 28. feb C2 020
IND422 Teknisk risiko- og mulighetsledelse S SCAN 21. feb Digital eksamen
A2 046
IND513 Strategisk økonomistyring Skriftlig 21. feb C2 020
MA-154 Matematikk 1 Skriftlig 22. feb 1.ekstraordinære A1 052, A1 053, A1 054, A2 025, A2 027, A2 046, A2 051, C2 020
MA-169 Matematikk 1 for elektronikkstudier Skriftlig 22. feb 1.ekstraordinære A2 055
MA-209 Matematikk 3 Skriftlig 18. feb A1 053, A2 025, A2 046
MA-221 Diskret matematikk Skriftlig 18. feb A2 027
MA-429 Discrete Mathematics Skriftlig 18. feb C2 020
MA-430 Probability Theory and Stochastic Processes Skriftlig 19. feb C2 020
MA-431 Matematikk for mekatronikk Skriftlig 19. feb C2 020
MAS107 Reguleringsteknikk 1 Skriftlig 20. feb A1 053, A2 025, C2 020
MAS130 3D CAD og materialteknologi Skriftlig 19. feb A1 052, A1 054, A2 055, C2 020 Matr.tekn. 1.ekstraordinære
MAS130 3D CAD og materialteknologi Skriftlig 21. feb 3D-CAD PC-lab. 1.ekstraordinære A3 096, A3 099, D2 024
MAS218 Elektriske kretser og PLS-programmering Skriftlig 21. feb C2 020
MAS219 Aktueringssystemer Skriftlig 18. feb A2 055, C2 020
MAS220 Servoteknikk Skriftlig 27. feb A1 053, A2 046
MAS221 Industriell IT og robotteknologi Skriftlig 19. feb A2 025
MAS234 Innebygde datasystemer for mekatronikk Skriftlig 26. feb A2 046
MAS416 Modellering og simulering av mekatroniske systemer Skriftlig 22. feb PC-lab D2 024
MAS416 Modellering og simulering av mekatroniske systemer Oppgave 28. feb Canvas
MAS505 Elementmetoden S SCAN 21. feb PC-lab A3 021
ME-418 Vitenskapsteori og metodelære Hjemmeeksamen Digital eksamen
MM-200 Applikasjonsutvikling Oppgave 28. mar Canvas
MM-200 Applikasjonsutvikling Muntlig 10. apr. Oppstart kl. 12.00
NAT110 Naturfag 2B Skriftlig 19. feb A2 027 1.ekstraordinære
NV-111 Medikamentregning Skriftlig 10. mai
NV-112 Menneskets anatomi, fysiologi og biokjemi Skriftlig 11. apr
NV-210 Sykdom og helsesvikt Skriftlig 28. feb Digital eksamen
A2 046
ORG109 Organisasjonsteori Skriftlig 27. feb Digital eksamen
A2 055
ORG211 Personalpolitikk Skriftlig Digital eksamen
Dato kommer
SE-112 Grunnleggende samfunnsøkonomi MC 26. feb Digital eksamen
A2 046
SE-204 Makroøkonomi MC 20. feb Digital eksamen
A2 025
SRE100 Samfunn, religion, livssyn og etikk Oppgave 28. feb Digital eksamen
STM100 Språk, tekst og matematikk Skriftlig 20. feb Digital eksamen
A2 046
SV-504 Innovasjonspolitikk Skriftlig 20. feb Digital eksamen
A2 046
SY-210 Sykepleie ved ulike helsetilstander 1 Skriftlig 25. feb Digital eksamen
A1 053, A2 027, A2 055
TFL115 Ingeniørfaglig innføringsemne MC 21. feb Digital eksamen
1.ekstraordinære C2 020
TFL115 Ingeniørfaglig innføringsemne Oppgave 28. feb Digital eksamen
VER101 Pedagogikk og Psykologi S SCAN 28. feb Digital eksamen
C2 020
VER209 Helsefaglige emner Skriftlig 20. feb Digital eksamen
A2 046, A2 055