Eksamensplan

Sted: Universitetet i Agder - Grimstad
Tid: Ordinær HØST 2019
 
Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer på datoplanen. Studentene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.

Alle skriftlige eksamener starter kl. 09:00 dersom ikke annet er oppgitt.

Fremmøte senest 15 minutter før eksamen starter. (digital eksamen 30 min før)

Informasjon om sted/rom, kandidatnummer, sensurfrist og sensur, finner du på StudentWeb under Innsyn.
Klikk her for viktig informasjon om eksamen
 
Klikk på kolonnenavnet for å sortere.

Emnekode

Emnenavn

Vurderingsform

Dato

Merknad

BE-111 Finansregnskap 1 Skriftlig 02. des
BE-209 Finansregnskap 2 Skriftlig 03. des
BUL100 Barns utvikling, lek og læring Skriftlig 02. des Digital eksamen
BYG101 Teknisk design (material og formlære) MC 06. des Digital eksamen
Ekstraordinær
BYG101 Teknisk design (material og formlære) Oppgave Ekstraordinær
BYG126 Anleggsteknikk Oppgave 29. nov
BYG126 Anleggsteknikk Skriftlig 13. des
BYG127 Teknisk design Mappe 22. nov
BYG210 Statikk 2 Skriftlig 10. des
BYG211 Datamodellering og landmåling Oppgave 06. des Digital eksamen
BYG211 Datamodellering og landmåling MC 19. des Digital eksamen
BYG212 Bygningsfysikk og energieffektive bygninger Skriftlig 28. nov
BYG215 Prosjektering 2 - Betong Skriftlig 12. des
BYG216 Betongrehabilitering Skriftlig 18. des
BYG217 Prosjektledelse med Lean Construction Muntlig Digital eksamen
BYG217 Prosjektledelse med Lean Construction Oppgave 22. nov Digital eksamen
BYG218 Arkitektur og byggekunst Mappe 22. nov
BYG218 Arkitektur og byggekunst Skriftlig 26. nov
BYG219 Vegbygging Oppgave 12. nov
BYG219 Vegbygging Skriftlig 16. des
BYG300 Bacheloroppgave, byggdesign Muntlig 13. des
BYG300 Bacheloroppgave, byggdesign Oppgave 22. nov Digital eksamen
BYG306 Prosjektering 3 - stål og tre Skriftlig 03. des
BYG404 Livsløpsanalyse av konstruksjoner Oppgave 13. nov
BYG404 Livsløpsanalyse av konstruksjoner Skriftlig 19. des
BYG405 Høyytelsesmaterialer Oppgave 22. nov Digital eksamen
BYG405 Høyytelsesmaterialer Skriftlig 06. des
BYG410 IWE 4 - Fabrication and Applications Engineering Skriftlig 27. sep
BYG411 IWE Project Assignment Muntlig
BYG411 IWE Project Assignment Oppgave
BYG504 Geoteknikk og fundamentering Skriftlig 12. des
BYG507 Forprosjekt til masteroppgave Muntlig 13. des
BYG507 Forprosjekt til masteroppgave Oppgave 29. nov Digital eksamen
BYG508 Masteroppgave bygg Muntlig 13. des
BYG508 Masteroppgave bygg Oppgave Digital eksamen
DAT100 Datateknikk Mappe 11. nov TEKPED60 leverer 27.11.
DAT104 Multimediedesign Mappe 29. nov
DAT110 Webpublisering Oppgave 18. nov
DAT111 Grunnkurs i C-programmering MC 12. des Digital eksamen
Ekstraordinær. Endret fra 16.12.
DAT112 Operativsystemer og mikroprosessorer S SCAN 06. des Digital eksamen
Ekstraordinær
DAT113 Softwareutvikling 1 MC 12. des Digital eksamen
Ekstraordinær. Endret fra 16.12.
DAT200 Grafisk databehandling Oppgave
DAT200 Grafisk databehandling S SCAN 12. des Digital eksamen
DAT201 Algoritmer og datastrukturer S SCAN 04. des Digital eksamen
DAT204 Datakommunikasjon Oppgave 12. nov
DAT204 Datakommunikasjon MC 17. des Digital eksamen
DAT212 Informasjonssystemer, strategi og økonomi Oppgave 22. nov
DAT215 IKT-prosjekt Oppgave Digital eksamen
DAT217 Nettverksdrift 2 Prosjekt 22. nov
DAT217 Nettverksdrift 2 Skriftlig 10. des Digital eksamen
DAT220 Softwareutvikling 2 Mappe Digital eksamen
DAT227 Foto Mappe 06. des Digital eksamen
DAT228 Lyd Skriftlig 04. des Digital eksamen
DAT229 Video Skriftlig 17. des Digital eksamen
DAT233 Programmeringskonsepter Mappe
DAT234 Scripting og hacking Gruppeprosjekt 15. nov Digital eksamen
DAT235 Sikkerhet og IoT S SCAN 18. des Digital eksamen
DAT303 Bacheloroppgave Multimedia Oppgave
DAT307 Softwarearkitektur og -design Mappe Digital eksamen
DAT307 Softwarearkitektur og -design S SCAN 26. nov Digital eksamen
ELE100 Elektriske kretser MC 06. des Digital eksamen
Ekstraordinær
ELE112 Digital kretsdesign Skriftlig 04. des Digital eksamen
2.og siste ekstraordinære
ELE113 Kretsteknikk Skriftlig 06. des Digital eksamen
ELE212 Elektronikkprosjekt Studentarbeid Digital eksamen
ELE215 Aksess i trådløse nettverk S SCAN 13. des Digital eksamen
ELE217 Mikrokontrollere og styresystemer Skriftlig 09. des Digital eksamen
ENE109 Energilab Mappe 15. des Canvas
ENE226 Instrumentering, materialer og korrosjon Skriftlig 18. des
ENE227 Termodynamikk og varmesystemer Skriftlig 26. nov
ENE231 Lavspennings- og høgspenningsteknologi Skriftlig 17. des
ENE232 Vind- og vannkraft Skriftlig 10. des
ENE233 Elektroteknisk grunnlag Skriftlig 16. des
ENE304 Bacheloroppgave, Fornybar energi Muntlig 1.-15. des
ENE304 Bacheloroppgave, Fornybar energi Oppgave 15. nov Digital eksamen
ENE410 Fluid Dynamics and Hydro Power Skriftlig 26. nov
ENE415 Combined Heat and Power Systems: Design and System Analysis Mappe 29. okt
ENE415 Combined Heat and Power Systems: Design and System Analysis Oppgave 12. nov Digital eksamen
ENE416 Wind Energy Mappe
ENE417 Hydrogen, Battery and Thermoelectric Technologies Mappe
ENE503 Energy Research Project 1 Oppgave Digital eksamen
ENE504 Energy Research Project 2 Oppgave Digital eksamen
ENE505 Power Electronics for Renewable Energy Mappe
ENE505 Power Electronics for Renewable Energy Skriftlig 04. des
ENE506 Smartgrid Systems Oppgave 06. des Digital eksamen
EX-109 Filosofi for mediefag og teknologi Skriftlig 03. des Digital eksamen
FYS008 Fysikk forkurs Skriftlig 04. des Tentamen
HEL418 Organisering og innovasjon i helsetjenester Hjemmeeksamen Digital eksamen
HEL419 Å leve med kronisk sykdom Hjemmeeksamen Digital eksamen
HEL904 Cannabismisbruk: Forebygging og behandling Mappe Digital eksamen
HSI415 Teknologiforståelse Hjemmeeksamen 05. des Digital eksamen
Hjemmeeksamen 9-12
HSI418 Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsdesign Hjemmeeksamen 06. des Digital eksamen
Hjemmeeksamen 9-12
IKT100 Nettverk, sikkerhet og personvern Skriftlig 27. nov Digital eksamen
IKT101 Grunnleggende softwareutvikling Skriftlig 16. des Digital eksamen
IKT102 Operativsystemer Mappe
IKT102 Operativsystemer Skriftlig 06. des Digital eksamen
IKT200 Praksis i arbeidslivet Mappe
IKT200 Praksis i arbeidslivet Muntlig
IKT435 Wireless Embedded Systems and Sensor Networks Mappe
IKT435 Wireless Embedded Systems and Sensor Networks Skriftlig 06. des
IKT436 Advanced Internet Services and Protocols Skriftlig 04. des
IKT437 Knowledge Engineering and Representation Oppgave 10. des
IKT437 Knowledge Engineering and Representation S SCAN 10. des Digital eksamen
IKT440 ICT Seminar 1 Mappe
IKT442 ICT Seminar 3 Mappe 20. des
IKT444 Mobile Communication Networks S SCAN 13. des Digital eksamen
IKT445 Generative programming Mappe
IKT446 ICT Seminar 4 Mappe
IKT447 Tillit, trusler, risiko og sårbarheter Skriftlig 29. nov
IKT590 Master 10. januar
IND415 Teamledelse og organisasjonslæring Oppgave 25. okt Digital eksamen
IND415 Teamledelse og organisasjonslæring Oppgave 29. nov Digital eksamen
IND416 Prosjektledelse og -planlegging Mappe 20. nov Digital eksamen
IND417 Bedriftsøkonomisk analyse 1 Skriftlig 10. des
IND418 Kontinuerlig forbedring og Lean Oppgave 15. nov
IND418 Kontinuerlig forbedring og Lean S SCAN 26. nov Digital eksamen
IND422 Risiko- og mulighetsledelse Skriftlig 29. nov Digital eksamen
IND513 Strategisk økonomistyring Mappe 11. nov Canvas
IND513 Strategisk økonomistyring Skriftlig 18. des
IND514 Strategisk prosjektledelse og eierstyring Oppgave 08. nov Canvas
IND514 Strategisk prosjektledelse og eierstyring Oppgave 06. des Canvas
ING100 Programmering og IKT-sikkerhet Skriftlig 27. nov Digital eksamen
ING101 Teknologi miljø og bærekraft Oppgave 22. nov Digital eksamen
ING101 Teknologi, miljø og bærekraft MC 11. des Digital eksamen
JU-207 Arbeidsrett Skriftlig 09. des Digital eksamen
MA-007 Matematikk oppgradering 2 Mappe 01. okt
MA-015 Matematikk forkurs Skriftlig 18. des Tentamen
MA-154 Matematikk 1 Skriftlig 02. des Ekstraordinær
MA-169 Matematikk 1 for elektronikkstudier Skriftlig 02. des Ekstraordinær
MA-170 Matematikk 2 for elektronikkstudier Mappe 04. nov
MA-170 Matematikk 2 for elektronikkstudier Skriftlig 29. nov
MA-178 Matematikk 1 Skriftlig 02. des
MA-209 Matematikk 3 Skriftlig 05. des
MA-221 Diskret matematikk Skriftlig 16. des
MA-429 Discrete Mathematics Skriftlig 16. des Ekstraordinær
MA-430 Probability Theory and Stochastic Processes Skriftlig 29. nov
MA-431 Matematikk for mekatronikk Skriftlig 06. des
MA-431 Matematikk for mekatronikk Mappe
MA-928 Tallforståelse, algebra og funksjoner Skriftlig 06. des KRS-emne
MAS105 Produktutvikling Presentasjon
MAS105 Produktutvikling Prosjektrapport
MAS107 Reguleringsteknikk 1 Skriftlig 03. des
MAS115 Design for marint miljø 1 Skriftlig 29. nov
MAS115 Design for marint miljø 1 Miniprosjekt
MAS130 3D CAD og materialteknologi Skriftlig 17. des PC-lab Ekstraordinær
MAS130 3D CAD og materialteknologi Skriftlig 17. des Ekstraordinær
MAS132 3D Design Skriftlig 17. des PC-lab
MAS133 Praktisk ingeniørfag Muntlig
MAS218 Elektriske kretser og PLS-programmering Skriftlig 09. des
MAS219 Aktueringssystemer Skriftlig 19. des
MAS220 Servoteknikk Skriftlig 18. des
MAS221 Industriell IT og robotteknologi Skriftlig 26. nov
MAS221 Industriell IT og robotteknologi Oppgave
MAS234 Innebygde datasystemer for mekatronikk Skriftlig 12. des
MAS234 Innebygde datasystemer for mekatronikk Oppgave Digital eksamen
MAS235 Design av mekaniske systemer Muntlig Digital eksamen
MAS235 Design av mekaniske systemer Oppgave
MAS408 Analog og digital elektroteknikk Skriftlig 28. nov Digitalteknikk
MAS408 Analog og digital elektroteknikk Skriftlig 03. des Reguleringsteknikk
MAS412 Maskinelementer S SCAN 20. des
MAS413 Maskintekniske systemer 1 Skriftlig 04. des
MAS413 Maskintekniske systemer 1 Oppgave
MAS415 Mekanisk materialteknologi Skriftlig 12. des
MAS416 Modellering og simulering av mekatroniske systemer Skriftlig 16. des
MAS416 Modellering og simulering av mekatroniske systemer Oppgave
MAS505 Elementmetoden S SCAN 19. des PC LAB
MAS506 Instrumentering og måleteknikk Skriftlig 09. des
MAS506 Instrumentering og måleteknikk Oppgave
MAS507 Produktutvikling og prosjektledelse Oppgave
MAS508 Reguleringsteknikk Skriftlig 13. des
MAS508 Reguleringsteknikk Oppgave
ME-111 Business Analytics 1 Skriftlig 10. des Digital eksamen
ME-418 Vitenskapsteori Hjemmeeksamen 2.-6.des Digital eksamen
ME-424 Vitenskapsfilosofi og etikk Skriftlig 10. des Digital eksamen
ME-424 Vitenskapsfilosofi og etikk Oppgave 10. des Digital eksamen
ME-504 Masteroppgave i psykisk helsearbeid Muntlig Uke 50
ME-504 Masteroppgave i psykisk helsearbeid Oppgave 06. nov Digital eksamen
ME-513 Masteroppgave i innovasjon og kunnskapsutvikling Muntlig
ME-513 Masteroppgave i innovasjon og kunnskapsutvikling Oppgave Digital eksamen
MM-105 Multimedia S SCAN 29. nov Digital eksamen
MM-105 Multimedia Oppgave
MM-200 Applikasjonsutvikling Muntlig
MM-200 Applikasjonsutvikling Mappe
MM-401 3D Visualization Muntlig
MM-401 3D Visualization Oppgave
MM-402 Mobile Learning for Education Mappe 27. nov
MM-403 Interaction Design Mappe 10. des
MM-503 Project Muntlig
MM-503 Project Oppgave
MM-901 Web og nettkunnskap Hjemmeeksamen
MM-902 Digital kompetanse Statped Studentarbeid
NHB100 Natur helse og bevegelse Oppgave
NO-007 Norsk som redskapsfag for y-veien Mappe
NO-008 Kommunikasjon og norsk Skriftlig 12. des Digital eksamen
Tentamen
NO-133 Norsk for utenlandske studenter Skriftlig 28. nov Digital eksamen
NV-112 Menneskets anatomi, fysiologi og biokjemi Skriftlig 17. des
NV-210 Sykdom og helsesvikt Skriftlig 25. nov Digital eksamen
ORG001 HMS-kurs Praktisk
ORG109 Organisasjonsteori Skriftlig 09. des Digital eksamen
2.Ekstraordinær
ORG207 Entreprenørskap og innovasjon Skriftlig 18. des Digital eksamen
ORG207 Entreprenørskap og innovasjon Oppgave Digital eksamen
ORG211 Personalpolitikk Skriftlig 13. des Digital eksamen
ORG211 Personalpolitikk Oppgave 08. nov Digital eksamen
ORG212 Organisasjonsutvikling Skriftlig 03. des Digital eksamen
ORG212 Organisasjonsutvikling Oppgave 13. nov Digital eksamen
ORG215 Praktisk entreprenørskap Skriftlig 29. nov Digital eksamen
ORG215 Praktisk entreprenørskap Oppgave 15. nov Digital eksamen
ORG217 Coaching Muntlig 21.-27. des Digital eksamen
Tidspunkt: 21, 26 og 27/11
ORG217 Coaching Oppgave 08. nov Digital eksamen
ORG453 Communication Cooperation and Research Methods Mappe 02. des
ORG454 Innovasjonsteori Oppgave 27. sept Digital eksamen
ORG454 Innovasjonsteori Oppgave 06. des Digital eksamen
ORG502 Innovasjonsledelse og entreprenørskap Oppgave 03. des Digital eksamen
ORG503 Innovasjon i offentlig sektor Muntlig 27. nov
ORG503 Innovasjon i offentlig sektor Oppgave 13. des Digital eksamen
ORG504 Kunnskapsutvikling Oppgave 10. des Digital eksamen
ORG988 Ledelse av innovasjon- og anskaffelsesprosesser Mappe 10. jan Frist: 10.01.20
PSY417 Brukerorienterte arbeids- og praksisformer Mappe 03. des Digital eksamen
kl.14
PSY419 Organisering og samhandling i tjenestene Hjemmeeksamen 02.-6.des Digital eksamen
PSY421 Arbeidsformer på rusfeltet Mappe 03. des Digital eksamen
PSY424 Psykososial helse Hjemmeeksamen 30.9.-4.10.
PSY905 Kompetanse og tjenesteutvikling Oppgave Digital eksamen
PSY905 Kompetanse og tjenesteutvikling Oppgave Digital eksamen
PSY914 Psykisk helse hos barn og ungdom ll Hjemmeeksamen Digital eksamen
PSY915 Organisering og samhandling Hjemmeeksamen 02-.06.des Digital eksamen
SE-112 Grunnleggende samfunnsøkonomi MC 19. des Digital eksamen
2.Ekstraordinær
SE-213 Mikroøkonomi Skriftlig 13. des Digital eksamen
SEX404 Basal sexologi I Oppgave Digital eksamen
SRE100 Samfunn, religion, livssyn og etikk Oppgave Digital eksamen
STM100 Språk, tekst og matematikk Skriftlig 05. des Digital eksamen
SV-504 Innovasjonspolitikk Skriftlig 29. nov Digital eksamen
SV-504 Innovasjonspolitikk Oppgave 12. nov Digital eksamen
SY-210 Sykepleie ved ulike helsetilstander 1 Skriftlig 05. des Digital eksamen
TFL011 Teknologi og samfunn Skriftlig 28. nov Digital eksamen
Tentamen
TFL115 Ingeniørfaglig innføringsemne MC 11. des Digital eksamen
Ekstraordinær
TFL115 Ingeniørfaglig innføringsemne Mappe 22. nov Digital eksamen
Ekstraordinær
TFL126 Etikk og bedrifters samfunnsansvar Hjemmeeksamen Digital eksamen
Ekstraordinær
TFL126 Etikk og bedrifters samfunnsansvar Oppgave Digital eksamen
Ekstraordinær
TFL202 MyMachine - Prosjektledelse fra idé til prototype Oppgave Digital eksamen
TFL300 FoU-prosjekt Oppgave Digital eksamen
VER110 Fagets utvikling og ideologi Oppgave 13. sep Digital eksamen
Innen kl.14 Gruppe
VER111 Funksjonshemming og miljøterapeutisk arbeid Skriftlig 12. des Digital eksamen
VER209 Helsefaglige emner Skriftlig 04. okt Digital eksamen
VER300 Tjenesteorganisering Mappe 20. sep Digital eksamen
Innen kl.14