Eksamensplan

Sted: Universitetet i Agder - Grimstad
Tid: Ordinær HØST 2019
 
Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer på datoplanen. Studentene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.

Alle skriftlige eksamener starter kl. 09:00 dersom ikke annet er oppgitt.

Fremmøte senest 15 minutter før eksamen starter. (digital eksamen 30 min før)

Informasjon om sted/rom, kandidatnummer, sensurfrist og sensur, finner du på StudentWeb under Innsyn.
Klikk her for viktig informasjon om eksamen
 
Klikk på kolonnenavnet for å sortere.

Emnekode

Emnenavn

Vurderingsform

Dato

Merknad

BE-111 Finansregnskap 1 Skriftlig 02. des H2 038
BE-209 Finansregnskap 2 Skriftlig 03. des A1 053, A2 055, H2 021
BUL100 Barns utvikling, lek og læring Skriftlig 02. des Digital eksamen
A2 055, A3 027, A3 041, A1 053
BYG101 Teknisk design (material og formlære) MC 06. des Digital eksamen
Ekstraordinær A1 052, A2 055, A3 041
BYG101 Teknisk design (material og formlære) Oppgave Ekstraordinær
BYG126 Anleggsteknikk Oppgave 29. nov
BYG126 Anleggsteknikk Skriftlig 13. des A1 052, A2 027, A2 055, A2 085, A3 020
BYG127 Teknisk design Mappe 22. nov
BYG210 Statikk 2 Skriftlig 10. des A2 027, A2 055, A2 084, A2 085, A3 027, C4 090
BYG211 Datamodellering og landmåling Oppgave 06. des Digital eksamen
BYG211 Datamodellering og landmåling MC 19. des Digital eksamen
A2 046, A2 051, A2 055, A2 085, A3 041
BYG212 Bygningsfysikk og energieffektive bygninger Skriftlig 28. nov A1 052, A1 053, A2 021, A2 023, A2 025, A2 027, A2 055, H2 038
BYG215 Prosjektering 2 - Betong Skriftlig 12. des A1 052, A2 055, A3 027, A3 041,
BYG216 Betongrehabilitering Skriftlig 18. des A2 055, A2 084, A2 085
BYG217 Prosjektledelse med Lean Construction Muntlig 11. des Digital eksamen
BYG217 Prosjektledelse med Lean Construction Oppgave 22. nov Digital eksamen
BYG218 Arkitektur og byggekunst Mappe 22. nov
BYG218 Arkitektur og byggekunst Skriftlig 26. nov A1 052, A2 021, A2 055
BYG219 Vegbygging Oppgave 12. nov
BYG219 Vegbygging Skriftlig 16. des A2 055, H2 038
BYG300 Bacheloroppgave, byggdesign Muntlig 24. jan Endret fra 13.12.
BYG300 Bacheloroppgave, byggdesign Oppgave 10. januar Digital eksamen
Endret fra 11.11.
BYG306 Prosjektering 3 - stål og tre Skriftlig 03. des A2 055, A2 084, A2 085
BYG404 Livsløpsanalyse av konstruksjoner Oppgave 17. nov
BYG404 Livsløpsanalyse av konstruksjoner Skriftlig 19. des H2 038
BYG405 Høyytelsesmaterialer Oppgave 22. nov Digital eksamen
BYG405 Høyytelsesmaterialer S SCAN 06. des Digital eksamen
H2 038
BYG410 IWE 4 - Fabrication and Applications Engineering Skriftlig 27. sep A2 025
BYG411 IWE Project Assignment Muntlig
BYG411 IWE Project Assignment Oppgave 18. nov Digital eksamen
BYG504 Geoteknikk og fundamentering Skriftlig 12. des A2 027, C4 090
BYG507 Forprosjekt til masteroppgave Muntlig 13. des
BYG507 Forprosjekt til masteroppgave Oppgave 29. nov Digital eksamen
BYG508 Masteroppgave bygg Muntlig 24. jan
BYG508 Masteroppgave bygg Oppgave 10. jan Digital eksamen
DAT100 Datateknikk Mappe 18. nov TEKPED60 leverer 27.11.
DAT104 Multimediedesign Mappe 29. nov
DAT110 Webpublisering Oppgave 18. nov
DAT111 Grunnkurs i C-programmering MC 12. des Digital eksamen
Ekstraordinær. Endret fra 16.12.
DAT112 Operativsystemer og mikroprosessorer S SCAN 06. des Digital eksamen
Ekstraordinær A2 051, A2 084
DAT113 Softwareutvikling 1 MC 12. des Digital eksamen
Ekstraordinær. Endret fra 16.12. A2 021
DAT200 Grafisk databehandling Oppgave 12. des
DAT200 Grafisk databehandling S SCAN 12. des Digital eksamen
A2 046, A2 084, A2 085, A2 051
DAT201 Algoritmer og datastrukturer S SCAN 04. des Digital eksamen
A1 053, A2 027, A2 046, A2 055, A2 085, A3 020
DAT204 Datakommunikasjon Oppgave 12. nov
DAT204 Datakommunikasjon MC 17. des Digital eksamen
A2 021, A2 023, A2 025, A2 027, A2 046, A2 055, A3 020
DAT212 Informasjonssystemer, strategi og økonomi Oppgave 22. nov
DAT215 IKT-prosjekt Oppgave 11. des Digital eksamen
DAT217 Nettverksdrift 2 Prosjekt 22. nov
DAT217 Nettverksdrift 2 Skriftlig 10. des Digital eksamen
A1 052, A3 041, A2 055
DAT220 Softwareutvikling 2 Mappe 20. des Digital eksamen
DAT227 Foto Mappe 06. des Digital eksamen
DAT228 Lyd Skriftlig 04. des Digital eksamen
A1 052, A2 021, A2 023, A2 025
DAT229 Video Skriftlig 17. des Digital eksamen
DAT233 Programmeringskonsepter Mappe 13. des Endret fra 6.12.
DAT234 Scripting og hacking Gruppeprosjekt 21. nov Digital eksamen
Endret fra 15.11.
DAT235 Sikkerhet og IoT S SCAN 18. des Digital eksamen
A2 055, A3 041
DAT303 Bacheloroppgave Multimedia Oppgave 06. des Digital eksamen
DAT307 Softwarearkitektur og -design Mappe 15. des Digital eksamen
DAT307 Softwarearkitektur og -design S SCAN 26. nov Digital eksamen
A2 027, A2 046
ELE100 Elektriske kretser MC 06. des Digital eksamen
Ekstraordinær A1 053, A2 084
ELE112 Digital kretsdesign Skriftlig 04. des Digital eksamen
A3 020
ELE113 Kretsteknikk MC 06. des Digital eksamen
A2 021, A2 023, A2 025, A2 046, A2 055
ELE212 Elektronikkprosjekt Studentarbeid 02. des Digital eksamen
ELE215 Aksess i trådløse nettverk S SCAN 13. des Digital eksamen
A2 025, A2 055
ELE217 Mikrokontrollere og styresystemer Skriftlig 09. des Digital eksamen
A2 046
ENE109 Energilab Mappe 15. des Canvas
ENE226 Instrumentering, materialer og korrosjon Skriftlig 18. des A1 052, A1 053,F 203, F 204
ENE227 Termodynamikk og varmesystemer Skriftlig 26. nov A1 053, A1 054, A2 084, A2 085
ENE231 Lavspennings- og høgspenningsteknologi Skriftlig 17. des A2 052, A2 055, H2 038
ENE232 Vind- og vannkraft Skriftlig 10. des A2 055, H2 021, H2 038, A3 025
ENE233 Elektroteknisk grunnlag Skriftlig 16. des A1 052, A1 053, A2 055, C4 090, H2 021
ENE304 Bacheloroppgave, Fornybar energi Muntlig 12. des
ENE304 Bacheloroppgave, Fornybar energi Oppgave 15. nov Digital eksamen
ENE410 Fluid Dynamics and Hydro Power Skriftlig 26. nov A3 025
ENE415 Combined Heat and Power Systems: Design and System Analysis Mappe 29. okt
ENE415 Combined Heat and Power Systems: Design and System Analysis Oppgave 12. nov CANVAS
ENE416 Wind Energy Mappe 12. okt
ENE417 Hydrogen, Battery and Thermoelectric Technologies Mappe
ENE500 Masteroppgave Oppgave 10. jan Digital eksamen
ENE500 Masteroppgave Muntlig 27. jan
ENE503 Energy Research Project 1 Oppgave Digital eksamen
ENE504 Energy Research Project 2 Oppgave Digital eksamen
ENE505 Power Electronics for Renewable Energy Mappe 19. okt
ENE505 Power Electronics for Renewable Energy Skriftlig 04. des A2 055, H2 038
ENE506 Smartgrid Systems Oppgave 06. des Digital eksamen
EX-109 Filosofi for mediefag og teknologi Skriftlig 03. des Digital eksamen
A1 052, A2 025, A2 027, A2 046, A2 055
FYS008 Fysikk forkurs Skriftlig 04. des Tentamen A1 054, A3 023, A3 025, A3 027, C4 090
HEL418 Organisering og innovasjon i helsetjenester Hjemmeeksamen 13. des Digital eksamen
Ut 09.12.19 kl.09.00 Inn 13.12.19 kl. 14.00
HEL419 Å leve med kronisk sykdom Hjemmeeksamen 29.11.19 Digital eksamen
Utlevert sem.start. Inn 29.11.19 kl. 14.00
HSI415 Teknologiforståelse Hjemmeeksamen 05. des Digital eksamen
Hjemmeeksamen 9-12
HSI418 Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsdesign Hjemmeeksamen 06. des Digital eksamen
Hjemmeeksamen 9-12
HSI500 Masterprosjekt Muntlig
HSI500 Masterprosjekt Oppgave 07. nov Digital eksamen
Inspera innlevering kl. 10.00
IKT100 Nettverk, sikkerhet og personvern MC 27. nov Digital eksamen
A1 052, A2 021, A2 023, A2 025, A2 027, A2 046, A2 084, A2 085
IKT101 Grunnleggende softwareutvikling MC 16. des Digital eksamen
A1 054, A2 021, A2 023, A2 025, A2 027, A2 046, A2 051, A2 055, A2 084, A2 085
IKT102 Operativsystemer Mappe 09. des
IKT102 Operativsystemer Skriftlig 06. des Digital eksamen
A! 054, A2 027, A2 085, A3 020, A3 023, A3 025, C4 090
IKT200 Praksis i arbeidslivet Mappe 11. des Digital eksamen
IKT200 Praksis i arbeidslivet Muntlig 16. des
IKT435 Wireless Embedded Systems and Sensor Networks Mappe 06. des
IKT435 Wireless Embedded Systems and Sensor Networks Skriftlig 06. des H2 021
IKT436 Advanced Internet Services and Protocols Skriftlig 04. des A2 055, A2 084
IKT437 Knowledge Engineering and Representation Oppgave 10. des
IKT437 Knowledge Engineering and Representation S SCAN 10. des Digital eksamen
A2 021,
IKT440 ICT Seminar 1 Mappe
IKT442 ICT Seminar 3 Mappe 20. des
IKT444 Mobile Communication Networks S SCAN 13. des Digital eksamen
A2 084
IKT445 Generative programming Mappe 09. des
IKT446 ICT Seminar 4 Mappe 18. des
IKT447 Tillit, trusler, risiko og sårbarheter Skriftlig 29. nov Digital eksamen
A2 046
IKT590 Master 10. januar
IND415 Teamledelse og organisasjonslæring Oppgave 25. okt Digital eksamen
IND415 Teamledelse og organisasjonslæring Oppgave 29. nov Digital eksamen
IND416 Prosjektledelse og -planlegging Mappe 20. nov Digital eksamen
IND417 Bedriftsøkonomisk analyse 1 Skriftlig 10. des A2 055, A3 020, A3 023, A3 025
IND418 Kontinuerlig forbedring og Lean Mappe 15. nov
IND418 Kontinuerlig forbedring og Lean S SCAN 26. nov Digital eksamen
A2 023, A2 025, A3 020, A3 041
IND422 Risiko- og mulighetsledelse Skriftlig 29. nov Digital eksamen
A2 046, A2 055, A2 084, A2 085
IND513 Strategisk økonomistyring Mappe 11. nov Canvas
IND513 Strategisk økonomistyring Skriftlig 18. des Digital eksamen
F 202, A2 055
IND514 Strategisk prosjektledelse og eierstyring Oppgave 08. nov Canvas
IND514 Strategisk prosjektledelse og eierstyring Oppgave 06. des Canvas
IND590 Masteroppgave Oppgave 02. des Digital eksamen
Frist: Kl. 10:00
IND590 Masteroppgave Muntlig
ING100 Programmering og IKT-sikkerhet Skriftlig 27. nov Digital eksamen
A2 051, A2 055, A3 020, A3 023, A3 025, A3 027, A3 041, F 203, F 204, H2 021, H2 038
ING101 Teknologi miljø og bærekraft Oppgave 22. nov Digital eksamen
ING101 Teknologi, miljø og bærekraft MC 11. des Digital eksamen
A1 052, A1 053, A2 021, A2 023, A2 025, A2 027, A2 046, A2 084, A2 085, A3 020, A3 023, A3 025, A3 027, A3 041, H2 021, H2 038
JU-207 Arbeidsrett Skriftlig 09. des Digital eksamen
A2 021, A2 023
KH-207 Forming Utstilling 4.-6.des
KH-208 Formimg- Teori Skriftlig 02. des Digital eksamen
D3 053
MA-007 Matematikk oppgradering 2 Mappe 01. okt
MA-015 Matematikk forkurs Skriftlig 18. des Tentamen A1 054,A2 051, F 202, H2 021, H2 038
MA-154 Matematikk 1 Skriftlig 02. des Ekstraordinær A1 052, A1 054, A2 051, , A3 025, C2 020, C4 090, H2 038
MA-170 Matematikk 2 for elektronikkstudier Mappe 04. nov
MA-170 Matematikk 2 for elektronikkstudier Skriftlig 29. nov H2 021
MA-178 Matematikk 1 Skriftlig 02. des A2 021, A2 023, A2 025, A2 027, A2 046, A2 052, A2 084, A2 085, A3 020, A3 023, D3 052, F 202, F 203, F 204, H2 021, H2 038
MA-209 Matematikk 3 Skriftlig 05. des A1 052, A1 053, A2 021, A2 023, A2 052, A3 020, A3 023, A3 025, A3 027, F 202, F 203, H2 021
MA-221 Diskret matematikk Skriftlig 16. des A3 023, A3 025, A3 027, A3 041, D3 053
MA-429 Discrete Mathematics Skriftlig 16. des Ekstraordinær H2 038
MA-430 Probability Theory and Stochastic Processes Skriftlig 29. nov H2 038
MA-431 Matematikk for mekatronikk Skriftlig 06. des H2 021
MA-431 Matematikk for mekatronikk Mappe 30.11.19
MA-928 Tallforståelse, algebra og funksjoner Skriftlig 06. des KRS-emne C4 090
MAS105 Produktutvikling Presentasjon fra kl. 12.00 12.12.19
MAS105 Produktutvikling Prosjektrapport 05.12.19 Innlevering innen 23.59
MAS107 Reguleringsteknikk 1 Skriftlig 03. des A1 054, A2 052, A2 055, A3 0220, A3 023, A3 025, A3 027, A3 041, H2 038
MAS115 Design for marint miljø 1 Skriftlig 29. nov A1 052, A2 021
MAS115 Design for marint miljø 1 Miniprosjekt 05.12.19
MAS130 3D CAD og materialteknologi Skriftlig 17. des PC-lab Ekstraordinær A1 053, A2 085
MAS130 3D CAD og materialteknologi Skriftlig 13. des Endret fra 17.12.Ekstraordinær A2 085
MAS132 3D Design Skriftlig 17. des PC-lab A3 021, A3 120
MAS133 Praktisk ingeniørfag Muntlig
MAS218 Elektriske kretser og PLS-programmering Skriftlig 09. des A1 052, A2 025, A2 027, A2 052, A2 055, A2 084, A2 085, A3 0220
MAS219 Aktueringssystemer Skriftlig 19. des A1 052, A1 053, A2 021, A2 023, A2 025, A2 027, A2 052, A2 055, H2 021
MAS220 Servoteknikk Skriftlig 18. des A2 055, A3 020, A3 023, A3 025
MAS221 Industriell IT og robotteknologi Skriftlig 26. nov A2 055, A3 023, A3 025
MAS221 Industriell IT og robotteknologi Oppgave 08. nov
MAS234 Innebygde datasystemer for mekatronikk Skriftlig 12. des A2 055, H2 021, H2 038
MAS234 Innebygde datasystemer for mekatronikk Oppgave 14. nov Digital eksamen
Innlev. Inspera kl. 12.00.
MAS235 Design av mekaniske systemer Muntlig Digital eksamen
MAS235 Design av mekaniske systemer Oppgave 22.11.19 Digital eksamen
Innlev. Inspera kl. 14.00
MAS408 Analog og digital elektroteknikk Skriftlig 28. nov Digitalteknikk H2 038
MAS408 Analog og digital elektroteknikk Skriftlig 03. des Reguleringsteknikk D2 024
MAS412 Maskinelementer S SCAN 20. des A3 120
MAS413 Maskintekniske systemer 1 Skriftlig 04. des A3 041
MAS413 Maskintekniske systemer 1 Oppgave 15.11.19
MAS415 Mekanisk materialteknologi Skriftlig 12. des H2 021
MAS416 Modellering og simulering av mekatroniske systemer Skriftlig 16. des A2 052, A2 055, A3 021, A3 120
MAS416 Modellering og simulering av mekatroniske systemer Oppgave 29.11.19 Innlevering innen kl.23.59
MAS505 Elementmetoden S SCAN 19. des PC LAB A3 120
MAS506 Instrumentering og måleteknikk Skriftlig 09. des H2 021
MAS506 Instrumentering og måleteknikk Oppgave 22.11.19 Innlevering kl. 14.00.
MAS507 Produktutvikling og prosjektledelse Oppgave 27. nov Innlevering kl. 14.00.
MAS508 Reguleringsteknikk Skriftlig 13. des A3 021, A3 120
MAS508 Reguleringsteknikk Oppgave 03.12.19
ME-111 Business Analytics 1 Skriftlig 10. des Digital eksamen
A2 023, A2 025, A2 055
ME-418 Vitenskapsteori Hjemmeeksamen 2.-6.des Digital eksamen
Ut 2/12 kl. 09.00. Inn 6/12 kl. 14.00
ME-424 Vitenskapsfilosofi og etikk Skriftlig 10. des Digital eksamen
A2 046
ME-424 Vitenskapsfilosofi og etikk Oppgave 10. des Digital eksamen
ME-504 Masteroppgave i psykisk helsearbeid Muntlig Uke 50
ME-504 Masteroppgave i psykisk helsearbeid Oppgave 06. nov Digital eksamen
ME-513 Masteroppgave i innovasjon og kunnskapsutvikling Muntlig
ME-513 Masteroppgave i innovasjon og kunnskapsutvikling Oppgave 06. des Digital eksamen
Frist: Kl. 12:00
ME-520 Masteroppgave i klinisk helsevitenskap Oppgave 15. nov Digital eksamen
MM-105 Multimedia S SCAN 29. nov Digital eksamen
A2 021
MM-105 Multimedia Oppgave 28. nov
MM-200 Applikasjonsutvikling Muntlig 04. des
MM-200 Applikasjonsutvikling Mappe 25. nov
MM-401 3D Visualization Muntlig 10. des
MM-401 3D Visualization Oppgave 05. des
MM-402 Mobile Learning for Education Mappe 27. nov
MM-403 Interaction Design Mappe 10. des
MM-500 Masteroppgave multimedia Muntlig 30. jan
MM-500 Masteroppgave multimedia Oppgave 17. jan Digital eksamen
MM-503 Project Muntlig 11. des
MM-503 Project Oppgave 27. nov
MM-900 Grafisk design og video Oppgave 27. nov
MM-900 Grafisk design og video S SCAN 29. nov Digital eksamen
A2 023
MM-901 Web og nettkunnskap Hjemmeeksamen
MM-902 Digital kompetanse Statped Studentarbeid
NHB100 Natur helse og bevegelse Oppgave 22. nov
NO-007 Norsk som redskapsfag for y-veien Mappe 01.10.19
NO-008 Kommunikasjon og norsk Skriftlig 12. des Digital eksamen
Tentamen A1 053, A2 055, A3 020, A3 023, A3 025
NO-133 Norsk for utenlandske studenter Skriftlig 28. nov Digital eksamen
A2 046
NV-112 Menneskets anatomi, fysiologi og biokjemi Skriftlig 17. des A1 054, A2 055, A3 027, A3 041, C4 090, F 202, F 203, H2 021
NV-210 Sykdom og helsesvikt Skriftlig 25. nov Digital eksamen
A1 052, A1 053, A1 054, A2 021, A2 023, A2 025, A2 027, A2 046, A2 051, A2 055, A3 020
ORG001 HMS-kurs Praktisk
ORG109 Organisasjonsteori Skriftlig 09. des Digital eksamen
2.Ekstraordinær A2 055
ORG207 Entreprenørskap og innovasjon Skriftlig 18. des Digital eksamen
A2 046, A2 055
ORG207 Entreprenørskap og innovasjon Oppgave 01. nov Digital eksamen
ORG211 Personalpolitikk Skriftlig 13. des Digital eksamen
A1 053, A2 021, A2 023
ORG211 Personalpolitikk Oppgave 08. nov Digital eksamen
ORG212 Organisasjonsutvikling Skriftlig 03. des Digital eksamen
A2 021, A2 023, A2 051
ORG212 Organisasjonsutvikling Oppgave 13. nov Digital eksamen
ORG215 Praktisk entreprenørskap Skriftlig 29. nov Digital eksamen
A2 023
ORG215 Praktisk entreprenørskap Oppgave 15. nov Digital eksamen
ORG217 Coaching Muntlig 21.-27. des Digital eksamen
Tidspunkt: 21, 26 og 27/11
ORG217 Coaching Oppgave 08. nov Digital eksamen
ORG453 Communication Cooperation and Research Methods Mappe 02. des
ORG454 Innovasjonsteori Oppgave 27. sept Digital eksamen
ORG454 Innovasjonsteori Oppgave 06. des Digital eksamen
ORG502 Innovasjonsledelse og entreprenørskap Oppgave 03. des Digital eksamen
ORG503 Innovasjon i offentlig sektor Muntlig 27. nov
ORG503 Innovasjon i offentlig sektor Oppgave 13. des Digital eksamen
ORG504 Kunnskapsutvikling Oppgave 10. des Digital eksamen
ORG988 Ledelse av innovasjon- og anskaffelsesprosesser Oppgave 10. jan Digital eksamen
kl. 14.00
PSY417 Brukerorienterte arbeids- og praksisformer Mappe 03. des Digital eksamen
kl.14
PSY419 Organisering og samhandling i tjenestene Hjemmeeksamen 02.-6.des Digital eksamen
PSY421 Arbeidsformer på rusfeltet Mappe 03. des Digital eksamen
PSY424 Psykososial helse Hjemmeeksamen 30.9.-4.10.
PSY905 Kompetanse og tjenesteutvikling Oppgave 08. nov Digital eksamen
Innlev. Inspera kl. 14.00
PSY905 Kompetanse og tjenesteutvikling Oppgave 08. nov Digital eksamen
Innlev. Inspera kl. 14.00
PSY914 Psykisk helse hos barn og ungdom ll Hjemmeeksamen 29.11.19 Digital eksamen
Levering innen kl. 14.00
PSY915 Organisering og samhandling Hjemmeeksamen 02-.06.des Digital eksamen
SE-112 Grunnleggende samfunnsøkonomi MC 19. des Digital eksamen
2.Ekstraordinær
SE-213 Mikroøkonomi Skriftlig 13. des A2 046
SEX404 Basal sexologi I Oppgave 09.12.19 Digital eksamen
Innlevering innen kl. 14.00.
SRE100 Samfunn, religion, livssyn og etikk Oppgave 12. des Digital eksamen
STM100 Språk, tekst og matematikk Skriftlig 05. des Digital eksamen
H2 038
SV-504 Innovasjonspolitikk Skriftlig 29. nov Digital eksamen
A1 052, A2 025
SV-504 Innovasjonspolitikk Oppgave 12. nov Digital eksamen
SY-210 Sykepleie ved ulike helsetilstander 1 Skriftlig 05. des Digital eksamen
A1 054, A2 025, A2 027, A2 046, A2 051, A2 055, A2 084, A2 085
TFL011 Teknologi og samfunn Skriftlig 28. nov Digital eksamen
Tentamen A1 054, A2 055, H2 021, H2 038
TFL115 Ingeniørfaglig innføringsemne MC 11. des Digital eksamen
Ekstraordinær A2 046
TFL115 Ingeniørfaglig innføringsemne Mappe 22. nov Digital eksamen
Ekstraordinær
TFL126 Etikk og bedrifters samfunnsansvar Hjemmeeksamen Digital eksamen
Ekstraordinær
TFL126 Etikk og bedrifters samfunnsansvar Oppgave Digital eksamen
Ekstraordinær
TFL202 MyMachine - Prosjektledelse fra idé til prototype Oppgave 20.12.19 Digital eksamen
Innlevering innen kl. 14.00.
TFL300 FoU-prosjekt Oppgave 20.12.19 Digital eksamen
Innlevering innen kl. 14.00.
VER110 Fagets utvikling og ideologi Oppgave 13. sep Digital eksamen
Innen kl.14 Gruppe
VER111 Funksjonshemming og miljøterapeutisk arbeid Skriftlig 12. des Digital eksamen
A2 023, A2 025, A2 027, A2 055
VER209 Helsefaglige emner Skriftlig 04. okt Digital eksamen
A1 052, A2 025, A2 027, A2 055
VER300 Tjenesteorganisering Mappe 20. sep Digital eksamen
Innen kl.14