LSU300

Emnenavn:Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Eksamensdato:1. -3. okt
 
Merknad: Digital eksamen
Ut- og innlevering kl. 1200.
 
Klikk her for å gå tilbake