Eksamensplan

Sted: Universitetet i Agder - Grimstad
Tid: Utsatt HØST 2019
 
Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer på datoplanen. Studentene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.

Alle skriftlige eksamener starter kl. 09:00 dersom ikke annet er oppgitt.

Fremmøte senest 15 minutter før eksamen starter. (digital eksamen 30 min før)

Informasjon om sted/rom, kandidatnummer, sensurfrist og sensur, finner du på StudentWeb under Innsyn.
Klikk her for viktig informasjon om eksamen
 
Klikk på kolonnenavnet for å sortere.

Emnekode

Emnenavn

Vurderingsform

Dato

Merknad

HSI411 IKS,ledelse, organisering og helse- og sosialpolitikk Hjemmeeksamen 10.10.19 Digital eksamen
09.00-12.00
HSI416 Systemutvikling, prosjektering og evaluering Hjemmeeksamen 10.10.19 Digital eksamen
09.00-12.00
ME-429 Qualitative Research Methods Hjemmeeksamen 21.-25. okt Digital eksamen
Frist kl. 1400
SY-111 Menneske, samfunn og sykepleie Hjemmeeksamen 11.10.19 Digital eksamen
Utlevering 09.10.19 kl. 09.00 Innlevering 11.10.19 kl. 14.00
SY-211 Sykepleie ved ulike helsetilstander 2 Hjemmeeksamen 11.10.19 Digital eksamen
Utlevering 09.10.19 kl. 09.00 Innlevering 11.10.19 kl. 14.00
LSU300 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid Hjemmeeksamen 1. -3. okt Digital eksamen
Ut- og innlevering kl. 1200.
IND419 Prosjekterings- og engineeringsledelse Muntlig 14. okt.
MAS306 Bacheloroppgave, mekatronikk Muntlig
MM-501 E-learning and games Muntlig
STM100 Språk, tekst og matematikk Muntlig 09. okt
DAT101 Programmering Grunnkurs MC 01. okt Digital eksamen
A2 046
DAT111 Grunnkurs i C-programmering MC 04. okt Digital eksamen
1.ekstraordinære C2 020
DAT112 Operativsystemer og mikroprosessorer MC 04. okt Digital eksamen
1.ekstraordinære C2 020
DAT113 Softwareutvikling 1 MC 03. okt Digital eksamen
1.ekstraordinære A2 046
ELE100 Elektriske kretser MC 03. okt Digital eksamen
1.ekstraordinære A1 052, A2 046
ME-108 Samfunnsvitenskaplig metode MC 02. okt Digital eksamen
1.ekstraordinære C2 020
ME-112 Samfunnsvitenskapelig metode MC 02. okt Digital eksamen
1.ekstraordinære A2 027
DAT112 Operativsystemer og mikroprosessorer Oppgave 10. okt
DAT113 Softwareutvikling 1 Oppgave 10. okt Digital eksamen
NB! Innlevering i Inspera
DAT219 Internettjenester Oppgave 10. okt Digital eksamen
DAT222 Visuell design Oppgave 25. okt Endret fra 10.10.
DAT230 Authoring Software Oppgave 10. okt
ELE112 Digital kretsdesign Oppgave 10. okt Digital eksamen
IKT439 Information and System Security Oppgave 10. okt
IKT441 ICT Seminar 2 Oppgave 10. okt
IND420 Kontraktsledelse i industrielle verdikjeder Oppgave 10. okt Digital eksamen
MA-169 Matematikk 1 for elektronikkstudier Oppgave 10. okt
MAS306 Bacheloroppgave, mekatronikk Oppgave 10. okt Digital eksamen
MAS410 Hydraulikkomponenter og -systemer Oppgave 10. okt
MAS414 Maskintekniske systemer 2 Oppgave 10. okt
ME-425 Metode Oppgave 10. okt Digital eksamen
MM-300 3D-modellering og animasjon Oppgave 10. okt
MM-501 E-learning and games Oppgave 10. okt
ORG213 Arbeidsmiljø og HMS Oppgave 10. okt Digital eksamen
ORG987 Prosessorientert forbedringsarbeid og styring Oppgave 14. okt Digital eksamen
SV-410 Lokalisering og næringsutvikling Oppgave 10. okt Digital eksamen
SV-411 Institusjonell økonomi Oppgave 10. okt Digital eksamen
TFL200 Ingeniørfaglig systememne Oppgave 10. okt Digital eksamen
SV-413 Regional Industrial Development, including Action Research Methods Oppgave 10. okt. Digital eksamen
BYG124 Vann- og avløpsteknikk Skriftlig 09. okt A2 046
BYG213 Prosjektering 1 - fundamentering og bygningsprosjektering Skriftlig 08. okt A2 025
BYG214 Areal- og vegplanlegging Skriftlig 08. okt A2 025, A2 055
BYG406 Prosjektering av spennarmerte konstruksjoner Skriftlig 08. okt A2 046
BYG407 IWE 1 - Welding Processes and Equipment Skriftlig 01. okt A2 055
BYG503 Konstruksjonsmaterialer: stål, aluminium og tre Skriftlig 01. okt A2 046
BYG505 Design og utmatting Skriftlig 03. okt A2 025
BYG506 Elementmetoden i Konstruksjoner Skriftlig 03. okt A2 025
DAT210 Nettverksdrift 1 Skriftlig 03. okt Digital eksamen
1.ekstraordinære A1 053, A2 046
ENE100 Energilab og fornybar energi Skriftlig 09. okt 1.ekstraordinære A1 052, A2 046
ENE229 Fornybar energi i kraftnettet Skriftlig 07. okt
ENE230 VVS og strømningsprosesser for energisystemer Skriftlig 08. okt A2 046
FYS118 Fysikk for bygg Skriftlig 30. sep 1.ekstraordinære A2 046
FYS119 Fysikk for data Skriftlig 30. sep A2 027
FYS120 Fysikk for elektronikk Skriftlig 30. sep 1.ekstraordinære A2 025, A2 046
FYS121 Fysikk for energistudier Skriftlig 30. sep 1.ekstraordinære A1 052, A2 046, C2 020
FYS122 Fysikk for maskinstudier Skriftlig 30. sep 1.ekstraordinære A2 051, A2 052, C2 020
IKT439 Information and System Security Skriftlig 07. okt Digital eksamen
1.ekstraordinære
IND421 Bedriftsøkonomisk analyse 2 Skriftlig 04. okt Digital eksamen
C2 020
JU-206 Skatterett 1 Skriftlig 04. okt 1.ekstraordinære C2 020
KKK100 Kunst, kultur og kreativitet Skriftlig 30. sep Digital eksamen
A2 046
MA-111 Matematikk for multimedia Skriftlig 08. okt Vår-del A1 053, A2 046
MA-111 Matematikk for multimedia Skriftlig 03. okt Midtveis-del A2 025
MA-138 Matematikk med anvendelse i økonomi A Skriftlig 01. okt 1.ekstraordinære A2 046
MA-155 Statistikk og økonomi Skriftlig 04. okt A2 046
MA-156 Matematikk 2 for byggstudier Skriftlig 02. okt 1.ekstraordinære A1 053, A2 027
MA-157 Matematikk 2 for datastudier Skriftlig 02. okt 1.ekstraordinære A2 046, A2 051
MA-159 Matematikk 2 for energistudier Skriftlig 02. okt 1.ekstraordinære C2 020
MA-160 Matematikk 2 for maskinstudier Skriftlig 02. okt 1.ekstraordinær A1 052, A2 025
MA-169 Matematikk 1 for elektronikkstudier Skriftlig 02. okt 1.ekstraordinære C2 020
MA-171 Statistikk og økonomi for elektronikkstudier Skriftlig 04. okt C2 020
MAS100 Mekanikk Skriftlig 08. okt A1 052, A2 046
MAS102 Maskindesign Skriftlig 07. okt
MAS200 Mekatronikk Skriftlig 09. okt A1 053, A2 046
MAS409 Elektriske motordrifter Skriftlig 03. okt A2 025
MAS410 Hydraulikkomponenter og -systemer Skriftlig 03. okt A2 025
MAS414 Maskintekniske systemer 2 Skriftlig 02. okt Digital eksamen
Dato kommer D2 024
ME-427 Research Methods. Common Subject. Skriftlig 03. okt Digital eksamen
ORG209 Strategisk ledelse Skriftlig 07. okt Digital eksamen
ORG213 Arbeidsmiljø og HMS Skriftlig 01. okt Digital eksamen
A2 046
ORG218 Bemanning i praksis Skriftlig 03. okt Digital eksamen
A2 025
SRE100 Samfunn, religion, livssyn og etikk Skriftlig 03. okt Digital eksamen
A2 025
SV-411 Institusjonell økonomi Skriftlig 03. okt Digital eksamen
A2 046
SY-110 Grunnleggende sykepleie Skriftlig 01. okt Digital eksamen
A2 046
BE-110 Økonomisk styring 1 Skriftlig 04. okt Ekstraordinær C2 020
BE-210 Investering og finansiering Skriftlig 30. sep A1 053, A1 054, A2 025
BYG110 Statikk og fasthetslære Skriftlig 07. okt 1.ekstraordinære
DAT202 Databaser S SCAN 01. okt Digital eksamen
1.ekstraordinære A2 046
ELE112 Digital kretsdesign S SCAN 01. okt Digital eksamen
1.ekstraordinære A2 025
ELE213 Signalbehandling S SCAN 03. okt Digital eksamen
A2 046
ELE216 Analog elektronikk S SCAN 07. okt Digital eksamen
ENE411 Power Systems Dynamics S SCAN 01. okt Digital eksamen
A2 025, A2 055
IKT433 Distributed and Big Data Systems S SCAN 01. okt Digital eksamen
A2 046
IKT443 WiFi and Ad Hoc Networking S SCAN 03. okt Digital eksamen
A2 025
MM-107 Databaser S SCAN 01. okt Digital eksamen
A2 055
NHB100 Natur, helse og bevegelse S SCAN 01. okt Digital eksamen
A2 055
NV-111 Medikamentregning Skriftlig 07. okt