Eksamensplan

Sted: Universitetet i Agder - Kristiansand
Tid: Utsatt VÅR 2019
 
Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer på datoplanen. Studentene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.

Alle skriftlige eksamener starter kl. 09.00 dersom ikke annet er oppgitt.

Det fremkommer av planen hvilke eksamener som er digitale.

Fremmøte senest 15 minutter før eksamen starter (30 minutter dersom digital eksamen)

Informasjon om sted/rom, kandidatnummer, sensurfrist og sensur, finner du på StudentWeb under "Aktive emner".
Klikk her for viktig informasjon om eksamen
 
Klikk på kolonnenavnet for å sortere.

Emnekode

Emnenavn

Vurderingsform

Dato

Merknad

BE-111 Finansregnskap 1 Skriftlig 01. mar D 3 014, I 1 002.
BE-209 Finansregnskap 2 Skriftlig 21. feb 46 216, B 2 014, D 3 014.
BE-211 Foretaksstyring Skriftlig 19. feb Digital eksamen
46 176, 46 215, D 3 014, H U 024.
BE-313 Accounting Theory MC 18. feb Digital eksamen
H U 024.
BE-409 Real Estate Economics Skriftlig 27. feb H U 024.
BE-506 Computational Finance and Portfolio Mangement Oppgave 28. feb Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
BE-900 Økonomisk styring i offentlig sektor Skriftlig 20. feb Digital eksamen
46 175.
BIO104 Human fysiologi og anatomi MC 26. feb Digital eksamen
H 1 023.
BIO111 Cellebiologi med genetikk Skriftlig 21. feb 46 216.
BIO112 Introduksjon til biologien MC 19. feb Digital eksamen
H 1 022.
BIO204 Zoofysiologi Muntlig
BIO206 Generell økologi S SCAN 22. feb Digital eksamen
H U 022.
BIO403 Statistics in Ecological Studies Skriftlig 01. mar Digital eksamen
46 214.
BIO404 Fisheries Oceanography Skriftlig 26. feb Digital eksamen
H K 007.
BIO405 Pollution of Costal and Marine Ecosystems Skriftlig 01. mar Digital eksamen
46 176.
BIO406 Scientific Communication Mappe 28. feb Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
BUL100 Barns utvikling, lek og læring Skriftlig 21. feb Digital eksamen
46 175.
BUL101 Barns utvikling, lek og læring Muntlig 28. feb
EN-103 Introduksjon til britisk litteratur Skriftlig 20. feb Digital eksamen
H 1 022.
EN-103 Introduksjon til britisk litteratur Muntlig 28. feb
EN-122 Engelsk fonetikk og fonologi MC 27. feb Digital eksamen
H 1 022, H 1 024.
EN-127 Engelskspråklige land og kulturforståelse Skriftlig 18. feb Digital eksamen
H 1 024.
EN-139 Business English Skriftlig 26. feb Digital eksamen
D 3 014, D 3 031, H 1 023.
EN-140 Engelsk litteratur, kultur, didaktikk 2 ( 1.-7. trinn ) Skriftlig 20. feb Digital eksamen
Dato er endret til 20.02.19. H 1 023.
EN-140 Engelsk litteratur, kultur, didaktikk 2 ( 1.-7. trinn ) Mappe 28. feb Digital eksamen
EN-141 Engelsk språkkunnskap og didaktikk 2 ( 1.-7. trinn ) Skriftlig 21. feb Digital eksamen
H 1 022.
EN-143 Engelsk språkkunnskap og didaktikk 2 ( 5.-10. trinn ) S SCAN 21. feb Digital eksamen
H 1 022.
EN-147 Akademisk skriving på engelsk Mappe Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
EN-149 Engelsk grammatikk Skriftlig 01. mar Digital eksamen
46 176.
EN-211 Engelsk morfologi og ordlære Skriftlig 18. feb Digital eksamen
46 175.
EN-410 Literary Theory, Core Course Skriftlig 20. feb Digital eksamen
H 1 022.
EN-411 Linguistic Theory Skriftlig 20. feb Digital eksamen
46 137.
EN-419 Språkvariasjon gjennom rom og tid Oppgave
EN-427 Technoculture and Science Fiction Oppgave 28. feb Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
EN-437 Amerikansk litteratur og migrasjonsromanen i det 21. århundre Hjemmeeksamen
EN-437 Amerikansk litteratur og migrasjonsromanen i det 21. århundre Oppgave
ERN100 Grunnleggende ernæring Skriftlig 01. mar 46 214.
ERN122 Mat, helse og ernæring Oppgave
ET-401 Profesjonsetikk Skriftlig 19. feb Digital eksamen
H U 062.
EX-104 Examen facultatum, samfunnsvitenskapelig variant Skriftlig 20. feb Digital eksamen
46 175.
EX-104 Examen facultatum, samfunnsvitenskapelig variant Mappe Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
EX-105 Examen facultatum pedagogisk variant Oppgave 25. - 28. feb Digital eksamen
Inspera: Utlevering 25.feb kl.12.00, innlevering innen 28.feb kl.12.00
FIL100 Kunnskapsteori og vitenskapsfilosofi Skriftlig 20. feb Digital eksamen
46 137.
FIL103 Filosofihistorie Skriftlig 19. feb Digital eksamen
B 3 029, H U 022.
FIL104 Logikk og argumentasjonslære S SCAN 26. feb Digital eksamen
H U 022.
FIL200 Spillteori og filosofi Hjemmeeksamen Digital eksamen
FR-128 Fagdidaktikk i fransk, del 1, ettfagsvariant Oppgave
FR-206 Bacheloroppgave i fransk Oppgave
FYS124 Mekanikk Muntlig
FYS126 Termodynamikk Skriftlig 20. feb H 1 023.
HEL100 Folkehelsearbeid - begrepsavklaring og verdigrunnlag Skriftlig 20. feb Digital eksamen
H 1 023.
HI-100 Globalhistorie Skriftlig 01. mar Digital eksamen
46 137.
HI-110 Europa og Norge ca. 800 - 1750 Skriftlig 18. feb Digital eksamen
46 175, 46 215, D 3 014.
HI-124 Kriminalitet og konflikthåndtering i Norge ca. 1500-1700 Skriftlig 22. feb Digital eksamen
46 175, B 3 021.
HI-124 Kriminalitet og konflikthåndtering i Norge ca. 1500-1700 Oppgave 28. feb Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
HI-136 Historisk tenkning og historie som vitenskap Mappe
HI-137 Uses and abuses of History Oppgave 28. feb Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
HI-408 Historiografi og historisk forskningslitteratur Skriftlig 20. feb Digital eksamen
H 1 024.
IDR129 Personlig trener / Treningsveileder 1 Skriftlig 20. feb Digital eksamen
H 1 022.
IDR129 Personlig trener / Treningsveileder 1
IDR131 Personlig trener / Treningsveileder 3 Skriftlig 27. feb Digital eksamen
H K 007.
IDR138 Arbeidsfysiologi og grunnleggende idrettsernæring S SCAN 26. feb Digital eksamen
H 1 024.
IDR138 Arbeidsfysiologi og grunnleggende idrettsernæring S SCAN 27. feb Digital eksamen
H U 024.
IDR139 Motorisk utvikling og læring Skriftlig 20. feb Digital eksamen
46 137.
IDR206 Fysisk aktivitet og helse Skriftlig 20. feb Digital eksamen
H 1 022.
IDR300 Kroppsøving del 3, trinn 5 - 10 Skriftlig 20. feb Digital eksamen
H 1 022.
IS-100 Digitaliseringens betydning for fremtidens samfunn Skriftlig 20. feb Digital eksamen
H 1 023.
IS-104 Digital interaksjonsdesign Skriftlig 26. feb Digital eksamen
46 175.
IS-108 Praktisk e-handel for entreprenører Mappe 28. feb Digital eksamen
Innlevering i Canvas innen kl.14.00
IS-109 Objektorientert programmering 1 Mappe 28. feb Digital eksamen
Innlevering i Canvas innen kl.14.00
IS-201 Datamodellering og databasesystemer Skriftlig 01. mar Digital eksamen
H 1 024.
IS-214 Informasjonssystemsikkerhet Skriftlig 19. feb Digital eksamen
D 3 014.
IS-307 Praksisprosjekt Oppgave 28. feb Digital eksamen
IS-308 Internetteknologier Mappe 28. feb Digital eksamen
IS-406 Enterprise Systems I Skriftlig 20. feb Digital eksamen
46 137.
IS-411 Aktuelle tema i systemutvikling Oppgave
IS-500 IT og ledelse Hjemmeeksamen 27. - 28. feb Digital eksamen
Inspera: Utlevering 27.feb kl.10.00, innlevering innen 28. feb kl.10.00
JU-207 Arbeidsrett Skriftlig 18. feb Digital eksamen
D 3 054.
JU-300 Arbeidsrett og arbeidsmiljø Skriftlig 18. feb Digital eksamen
NB! Dato endret fra 20. februar
JUR100 Examen Facultatum Skriftlig 20. feb Digital eksamen
NB! Eksamen starter kl.09.00. 46 137.
JUR107 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Skriftlig 21. feb Digital eksamen
NB! Eksamen starter kl.09.00 46 215.
JUR108 Rettsstat og menneskerettigheter Skriftlig 26. feb Digital eksamen
NB! Eksamen starter kl.09.00. Dato endret fra 19.feb 46 175.
JUR109 Rettshistorie Skriftlig 26. feb Digital eksamen
NB! Eksamen starter kl.09.00. H U 022.
JUR111 Arve- og familierett Skriftlig 20. feb Digital eksamen
NB! Eksamen starter kl.09.00 46 137.
JUR200 Kontraktsrett II Skriftlig 27. feb Digital eksamen
NB! Eksamen starter kl.09.00. H 1 022.
JUR201 Forvaltningsrett II Skriftlig 20. feb Digital eksamen
NB! Eksamen starter kl.09.00 46 137.
KF-402 Vitenskapsteori og metode Oppgave 28. februar Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl. 14.00
KH-126 Design og redesign Utøvende
KH-127 Bilde og IKT Skriftlig 27. feb Digital eksamen
H 1 022.
KH-133 Bilde og IKT - Kunst og håndverk trinn 5-10 Skriftlig 27. feb Digital eksamen
H U 024.
KH-136 Fagdidaktikk i kunst og håndverk, del 1, ettfagsvariant Oppgave 28. feb Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
KJ-111 Generell kjemi Skriftlig 20. feb 46 137.
KKK101 Kunst, kultur og kreativitet Hjemmeeksamen
KOM111 Medier og samfunn Skriftlig 26. feb Digital eksamen
H U 023.
KOM114 Skrift og bilde Oppgave 28. feb Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
KOM205 Journalistikk og presserelatert PR Oppgave 28. feb Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
KOM205 Journalistikk og presserelatert PR
KOM400 Retorikk i kommunikasjonssamfunnet Muntlig 14. mar
KOM403 Kommunikasjon, medieutvikling og nye offentligheter Hjemmeeksamen Digital eksamen
MA-150 Matematikk 2: Algebra (1.-7. trinn) Skriftlig 20. feb 46 175.
MA-151 Matematikk 2: Geometri (1.-7. trinn) Mappe 28. feb Innlevering innen kl.14.00
MA-151 Matematikk 2: Geometri (1.-7. trinn) 27. og 28. februar
MA-163 Kalkulus 1 Skriftlig 26. feb H 1 022.
MA-164 Algebra Skriftlig 01. mar 46 137.
MA-165 Geometri Skriftlig 20. feb Endret dato.Pga kollisjon mot annen eksamen. 51 134.
MA-167 Fagdidaktikk i matematikk 1 (for trinn 8-13) Muntlig
MA-174 Innføringsemne i matematikk for mellomtrinnet Skriftlig 22. feb B 2 014.
MA-176 Fagdidaktikk i matematikk, del 1, ettfagsvariant Oppgave 28. feb Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
MA-176 Fagdidaktikk i matematikk, del 1, ettfagsvariant
MA-426 Videregående statistikk Skriftlig 28. feb NB! Dato endret fra 20. februar. H K 007.
MA-428 Abstrakt algebra Muntlig 18. feb kandidat 1 kl 09:15, og kandidat 2 kl 10:15, på kontor J2-012
MA-920 Geometri, statistikk, sannsynlighet og didaktikk Skriftlig 20. feb
MA-922 Algebra, tallteori og geometri I Skriftlig 20. feb D 3 014.
MA-926 Tallforståelse, algebra og funksjoner Oppgave
MA-926 Tallforståelse, algebra og funksjoner Oppgave
MA-926 Tallforståelse, algebra og funksjoner Digital eksamen
MA-926 Tallforståelse, algebra og funksjoner Digital eksamen
ME-100 Samfunnsvitenskapelig metode Skriftlig 19. feb Digital eksamen
B 3 027, D 3 029B, H U 062.
ME-107 Samfunnsvitenskaplige metoder for feltarbeid og praksis Hjemmeeksamen Digital eksamen
ME-200 Innføring i vitenskapelig metode og statistikk Hjemmeeksamen 27.-28. februar Digital eksamen
Utlevering 27/2 kl 09:00 Innlevering 28/2 kl 14:00 i Inspera
ME-416 Vitenskapsteori og kvalitativ metode Skriftlig 20. feb Digital eksamen
46 175.
ME-421 Vitenskapsteori Hjemmeeksamen 18.-19. februar Digital eksamen
Utlevering 18/2 kl 09:00. Innlevering 19/2 kl 14:00 i Inspera
ME-426 Musikkvitenskapelig teori og metode Hjemmeeksamen Digital eksamen
ME-505 Thesis Seminar Oppgave
ME-521 Field course and Master Thesis Seminar Thesis proposal
ME-521 Field course and Master Thesis Seminar Digital eksamen
MF-203 Industrial Buying Behaviour MC 21. feb Digital eksamen
46 215.
MF-203 Industrial Buying Behaviour 28. feb Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
MF-205 Forbrukeratferd MC 22. feb Digital eksamen
46 215.
ML-112 Human fysiologi og anatomi MC 26. feb Digital eksamen
H U 023.
ML-208 Molekylærbiologi S SCAN 21. feb Digital eksamen
46 215.
ML-302 Medisinsk mikrobiologi Muntlig 26. apr
ML-306 Patologi MC 26. feb Digital eksamen
H U 022.
ML-313 Medisinsk biokjemi, automasjon og kvalitetssikring Skriftlig 01. mar 46 137.
MU-146 Musikalske innføringsemner I Skriftlig 20. feb Digital eksamen
H 1 022.
MU-146 Musikalske innføringsemner I Skriftlig 28. feb
MU-215 Prosjektledelse fordypning Oppgave 25. feb Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
MU-403 New Technologies Skriftlig 01. mar Digital eksamen
46 137.
MU-500 Music Business III Hjemmeeksamen Digital eksamen
MUK173 Musikkformidling og prosjektutvikling 20. feb Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
NAT108 Naturfag 2
NAT114 Naturfag 1A fellesemne Skriftlig 19. feb Digital eksamen
H U 022.
NAT114 Naturfag 1A fellesemne Skriftlig 27. feb Digital eksamen
D 3 014.
NAT114 Naturfag 1A fellesemne
NAT116 Naturfag 1C Skriftlig 22. feb H U 022.
NO-141 Innføring i norsk som andrespråk og kulturkunnskap Skriftlig 20. feb Digital eksamen
H U 022.
NO-143 Litterær analyse Hjemmeeksamen Digital eksamen
NO-145 Norsk språkstruktur og språkbruk S SCAN 01. mar Digital eksamen
46 137.
NO-148 Norsk - emne 3 Digital eksamen
NO-152 Fagdidaktikk i norsk, del 1 (for trinn 8-13) Muntlig 26. feb
NO-156 Norsk for barnetrinnet 2 Skriftlig 20. feb Digital eksamen
H 1 024.
NO-156 Norsk for barnetrinnet 2 Skriftlig 27. feb Digital eksamen
46 215.
NO-209 Litteraturteori og tekstanalyse Hjemmeeksamen 21. - 28. feb Digital eksamen
Inspera: Utlevering 21.feb kl.10.00, innlevering innen 28.feb kl.14.00
NV-111 Medikamentregning Skriftlig 10. mai B 1 007.
NV-112 Menneskets anatomi, fysiologi og biokjemi Skriftlig 11. apr
NV-210 Sykdom og helsesvikt Skriftlig 28. feb Digital eksamen
H K 007.
OF-104 Interkulturell kommunikasjon Skriftlig 21. feb Digital eksamen
46 215.
OF-307 Allmenn oversetting engelsk - norsk Skriftlig 19. feb Digital eksamen
H U 022.
OF-307 Allmenn oversetting engelsk - norsk Hjemmeeksamen 04. - 06. mar Digital eksamen
Inspera: Utlevering 04.mars kl.09.00, innlevering innen 06. mars kl.14.00
OF-308 Oversetting norsk - engelsk Hjemmeeksamen 26. - 28. feb Digital eksamen
Inspera: Utlevering 26.feb kl.09.00, innlevering innen 28.feb kl.09.00
ORG100 Organisasjonsteori og analyse Skriftlig 27. feb Digital eksamen
D 3 014, H U 062.
ORG109 Organisasjonsteori Skriftlig 27. feb Digital eksamen
H K 007.
ORG200 Administrasjon og ledelse i offentlig forvaltning Skriftlig 22. feb Digital eksamen
H U 024.
ORG207 Entrepreneurship and Innovation Skriftlig 18. feb Digital eksamen
H 1 023, H 1 024.
ORG419 Judgement and Decision Making S SCAN 19. feb Digital eksamen
B 3 028, H U 023.
ORG425 Organisasjonsteoretiske emner Hjemmeeksamen 21. - 28. feb Digital eksamen
Inspera: Utlevering 21.feb kl.10.00, innlevering innen 28.feb kl.10.00
ORG431 Ledelse av prosjekter i organisasjonen Skriftlig 20. feb Digital eksamen
ORG438 Prosjektledelse og styring S SCAN 26. feb Digital eksamen
D 3 029B, H U 022.
ORG440 Supply Chain Management Skriftlig 21. feb H 1 023, H 1 024.
ORG446 Human Resource Management Skriftlig 20. feb Digital eksamen
46 175.
ORG446 Human Resource Management Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
ORG458 Project Controlling S SCAN 20. feb Digital eksamen
51 134.
ORG962 Styrearbeid og eierstyring 21. mar Leveres på e-post til Trond Randøy
ORG979 Selvledelse og coaching Skriftlig 26. feb Digital eksamen
H 1 024.
PED128 Læring og opplæring Hjemmeeksamen 26. - 28. feb Digital eksamen
Inspera: Utlevering 26.feb kl.09.00, innlevering innen 28.feb kl.14.00
PED148 Individ og samfunn Skriftlig 20. feb Digital eksamen
H U 022.
PED155 Pedagogikk (for trinn 8-13) Hjemmeeksamen 26. - 28. feb Digital eksamen
Inspera: Utlevering 26.feb kl.09.00, innlevering innen 28.feb kl.14.00
PED156 Pedagogikk og elevkunnskap Muntlig 18. mar
PED157 Pedagogikk og elevkunnskap Muntlig
PED160 Elevens faglige, sosiale og personlige utvikling og læring i et mangfoldig klasserom Hjemmeeksamen Digital eksamen
PED229 Pedagogisk profesjonalitet Muntlig
PED239 Habilitering og rehabilitering Oppgave 28. feb Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
PED322 Småbarnspedagogikk Digital skoleeksamen 28. feb Digital eksamen
H K 007.
PED423 Barndom, oppvekst og institusjonskulturer
PED423 Barndom, oppvekst og institusjonskulturer 28. feb Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
PS-101 Psykologiske emner Skriftlig 18. feb Digital eksamen
D 3 031, H 1 022.
REL116 Religion og livssyn i Norge Skriftlig 27. feb Digital eksamen
H 1 022, H U 022.
REL117 Jødedom, kristendom og humanisme Skriftlig 20. feb Digital eksamen
H U 062.
REL118 Hinduisme, buddhisme og islam Skriftlig 22. feb Digital eksamen
H U 022.
REL125 Innføring i kristendom, religion, livssyn og etikk 1 Skriftlig 21. feb Digital eksamen
H 1 022.
REL129 Innføring i kristendom, religion, livssyn og etikk 1 Skriftlig 21. feb Digital eksamen
H 1 022.
REL414 Anvendt etikk Hjemmeeksamen 27. feb Digital eksamen
Inspera: Utlevering 20.februar kl.09.00, innlevering innen 27.februar kl.14.00
SE-112 Grunnleggende samfunnsøkonomi MC 26. feb Digital eksamen
H K 007, H U 062.
SE-200 Arbeidsmarkeds- og velferdsøkonomi Skriftlig 20. feb H 1 023.
SE-204 Makroøkonomi MC 20. feb Digital eksamen
H K 007, H U 023.
SE-305 Intermediate Microeconomics Skriftlig 26. feb H U 023.
SE-412 Quantitative Financial Economics Skriftlig 27. feb H U 024.
SE-413 Industrial Organisation Skriftlig 01. mar 46 176.
SO-102 Innføring i sosialt arbeid Skriftlig 20. feb Digital eksamen
46 175.
SO-407 Sosialt arbeids filosofi og etikk Muntlig
SPA105 Språk, kultur og samfunn Muntlig
SPA111 Fagdidaktikk i spansk, del 1 Muntlig
SRE100 Samfunn, religion, livssyn og etikk Oppgave 28. feb Digital eksamen
Innlevering innen kl.14.00
SRE201 Det flerreligiøse samfunnet Skriftlig 19. feb Digital eksamen
H U 062.
ST-100 Offentlig politikk og administrasjon I Skriftlig 26. feb Digital eksamen
H 1 024.
ST-200 Offentlig politikk og administrasjon II S SCAN 21. feb Digital eksamen
D 3 029B, H 1 023.
ST-400 Political Systems and Governance Skriftlig 20. feb Digital eksamen
H U 022.
ST-423 Research Design and Advanced Methods for the Social Sciences Oppgave 28. feb Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00.
STM100 Språk, tekst og matematikk Skriftlig 20. feb Digital eksamen
D 3 014, H U 022, H U 024.
SV-117 Norge og verden Skriftlig 19. feb Digital eksamen
H 1 022.
SV-125 Samfunnsvitenskapelige emner Skriftlig 19. feb Digital eksamen
D 3 014.
SV-126 Næringsjuridiske problemstillinger Skriftlig 01. mar Digital eksamen
46 176.
SV-133 Innføring i sosiologi Skriftlig 27. feb Digital eksamen
H U 062.
SV-135 Velferdssosiologi Skriftlig 22. feb Digital eksamen
D 3 029B, H U 024.
SV-143 Sosiale institusjoner Skriftlig 20. feb Digital eksamen
46 175.
SV-145 Fagdidaktikk i samfunnsfag, del 1 Skriftlig 26. feb Digital eksamen
H U 022.
SV-147 Innføring i politikk, samfunnsteori og metode 28. feb Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
SV-148 Innføring i historie og geografi Digital eksamen
SV-149 Innføring i samfunnskunnskap og fagdidaktikk Skriftlig 21. feb Digital eksamen
D 3 014.
SV-151 Innføring i samfunnsplanlegging Skriftlig 21. feb Digital eksamen
D 3 014.
SV-212 Communication, Media and Planning Digital eksamen
SV-212 Communication, Media and Planning Digital eksamen
SV-401 The Nordic Welfare State in Comparative Perspective Skriftlig 26. feb Digital eksamen
H U 023.
SY-210 Sykepleie ved ulike helsetilstander 1 Skriftlig 25. feb Digital eksamen
D 3 014, H U 024.
TFL107 Entreprenørskap for kunstfagstudenter Skriftlig 20. feb H 1 023.
TY-125 Tysk språk 1 Skriftlig 20. feb Digital eksamen
51 134.
TY-125 Tysk språk 1 Muntlig 21. feb Muntlig eksamen
UT-112 Introduction to Latin-American Studies: History, Development and Society Hjemmeeksamen Digital eksamen
UT-113 Introduksjon til utviklingsstudier Hjemmeeksamen 26. - 28. feb Digital eksamen
Inspera: Utlevering 26.feb kl.09.00, innlevering innen 28.feb kl.15.00
UT-114 Kulturelle endringsprosesser Skriftlig 22. feb Digital eksamen
D 3 014, H U 024.
UT-204 The political ecology of global environmental challenges Hjemmeeksamen Digital eksamen
UT-406 Urbanisme - krefter, liv, planlegging Oppgave 28. feb Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
UT-502 Planning for Local and Regional Development Digital eksamen