Eksamensplan

Sted: Universitetet i Agder - Kristiansand
Tid: Ordinær HØST 2019
 
Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer på datoplanen. Studentene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.

Alle skriftlige eksamener starter kl. 09.00 dersom ikke annet er oppgitt.

Det fremkommer av planen hvilke eksamener som er digitale.

Fremmøte senest 15 minutter før eksamen starter (30 minutter dersom digital eksamen)

Informasjon om sted/rom, kandidatnummer, sensurfrist og sensur, finner du på StudentWeb under "Aktive emner".
Klikk her for viktig informasjon om eksamen
 
Klikk på kolonnenavnet for å sortere.

Emnekode

Emnenavn

Vurderingsform

Dato

Merknad

BE-111 Finansregnskap 1 Skriftlig 02. des
BE-209 Finansregnskap 2 Skriftlig 03. des
BE-211 Foretaksstyring Skriftlig 18. des Digital eksamen
BE-313 Accounting Theory MC 06. des Digital eksamen
BE-409 Real Estate Economics S SCAN 10. okt Digital eksamen
46 175, 46 214, D 3 014, F 1 018.
BE-410 Corporate Finance Skriftlig 07. okt 46 137, F 1 022, H 1 023, H K 007, H U 022, H U 023.
BE-414 Financial Statement Analysis and Equity Valuation Skriftlig 28. nov Digital eksamen
BE-417 Management Control Systems Skriftlig 05. des Digital eksamen
BE-418 Strategisk økonomistyring Hjemmeeksamen Digital eksamen
Settes opp i ordinær eksamensperiode, dato kommer
BE-420 Finansregnskap 4 Skriftlig 02. des
BE-501 Masteroppgave i økonomi og administrasjon Oppgave Digital eksamen
BE-506 Computational Finance and Portfolio Mangement Oppgave 20. des Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen 20.des kl.14.00
BE-507 Financial Accounting 5 MC 11. okt Digital eksamen
H 1 023, H U 022.
BE-508 Masteroppgave i regnskap og revisjon Oppgave Digital eksamen
BE-900 Økonomisk styring i offentlig sektor Skriftlig 03. des Digital eksamen
BIO104 Human fysiologi og anatomi MC 16. des Digital eksamen
BIO111 Cellebiologi med genetikk Skriftlig 29. nov
BIO112 Grunnleggende biologi MC 04. des Digital eksamen
BIO201 Akvatisk økologi Praktisk
BIO201 Akvatisk økologi Muntlig
BIO201 Akvatisk økologi Oppgave
BIO204 Zoofysiologi Muntlig Eksamen 5 og 6 desember
BIO206 Generell økologi S SCAN 28. nov Digital eksamen
BIO207 Marin bevaringsbiologi Oppgave Digital eksamen
BIO207 Marin bevaringsbiologi Skriftlig 12. des Digital eksamen
BIO300 Bacheloroppgave Oppgave Digital eksamen
BIO300 Bacheloroppgave Muntlig
BIO403 Statistics in Ecological Studies Skriftlig 08. okt Digital eksamen
H U 022.
BIO404 Fisheries Oceanography Oppgave 13. nov Digital eksamen
Kl 14:00
BIO404 Fisheries Oceanography Skriftlig 13. des Digital eksamen
BIO405 Pollution of Costal and Marine Ecosystems Skriftlig 16. des Digital eksamen
BIO406 Scientific Communication Oppgave Digital eksamen
BIO407 Applied Fish Ecology Skriftlig 12. sep Digital eksamen
H U 023.
BIO408 Special Syllabus Muntlig 17. des 17.12.2019-19.12.2019
BUL100 Barns utvikling, lek og læring Skriftlig 02. des Digital eksamen
BV-100 Innføring i barnevern Skriftlig 12. des Digital eksamen
DR-131 Inn i teateret I: Skuespilleren, ensemblet og teaterlæreren Praktisk 09. des 09.- 11.desember
DR-131 Inn i teateret I: Skuespilleren, ensemblet og teaterlæreren Skriftlig 12. des Digital eksamen
DR-206 Drama og teater i barnehagen Praktisk 25. nov 25.-28. november
DR-207 Fysisk teater Utøvende 02. des 2.-6. desember
DR-208 Sceneteknikk og sceniske virkemidler Skriftlig 12. des Digital eksamen
DR-901 Kreativ ledelse og coaching nivå A Hjemmeeksamen 02. des Digital eksamen
Utlevering 29.november kl. 9.00 Innlevering 2.desember kl.14.00
DR-902 Kreativ ledelse og coaching nivå B Oppgave 15. jan Digital eksamen
Innlevering 15.januar 2020 kl. 14.00
EN-103 Introduksjon til britisk litteratur Muntlig 16. - 18. des
EN-103 Introduksjon til britisk litteratur Skriftlig 09. des Digital eksamen
EN-122 Engelsk fonetikk og fonologi MC 13. des Digital eksamen
EN-127 Engelskspråklige land og kulturforståelse Oppgave 04. - 06. des Digital eksamen
Utlevering av oppgave kl 09:00, og innlevering i inspera innen kl 12:00
EN-139 Business English Skriftlig 02. des Digital eksamen
EN-143 Engelsk språkkunnskap og didaktikk 2 (5.-10. trinn) Skriftlig 11. des Digital eksamen
EN-147 Akademisk skriving på engelsk Oppgave Uttak: 05.12.2018 Digital eksamen
EN-148 Fagdidaktikk i engelsk, del 1 (for trinn 8-13) Muntlig 09.-13. des
EN-149 Engelsk grammatikk Skriftlig 16. des Digital eksamen
EN-151 Fagdidaktikk i engelsk, del 1 Muntlig 09.-13. des
EN-152 Fagdidaktikk i engelsk, del 1, ettfagsvariant Muntlig 9.-13. des
EN-152 Fagdidaktikk i engelsk, del 1, ettfagsvariant Oppgave 02. des Digital eksamen
EN-153 Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk 1 Oppgave 25. okt
EN-153 Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk 1 Oppgave 18. nov Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 14.00 den 18.11.19
EN-153 Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk 1 Muntlig 09. - 11. des
EN-159 Engelsk språk, litteratur, kultur og didaktikk i kontekst Muntlig 90. - 10. des
EN-159 Engelsk språk, litteratur, kultur og didaktikk i kontekst Oppgave 12. des Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 14.00
EN-159 Engelsk språk, litteratur, kultur og didaktikk i kontekst Skriftlig 05. des Digital eksamen
EN-160 American and British Literature and Culture: Part 1 Hjemmeeksamen 21. okt Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
EN-160 American and British Literature and Culture: Part 1 Muntlig 16. - 18. des
EN-160 American and British Literature and Culture: Part 1 Hjemmeeksamen 21. okt Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
EN-160 American and British Literature and Culture: Part 1 Skriftlig 06. des Digital eksamen
EN-161 Academic writing in English Oppgave 02. - 04. des Digital eksamen
Uttak i inspera kl 09:010, og innlevering innen kl 15:00
EN-211 Engelsk morfologi og ordlære Skriftlig 12. des Digital eksamen
EN-218 Afroamerikansk litteratur Hjemmeeksamen 20 nov. - 04. des Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 12:00
EN-219 Afroamerikansk litteratur Oppgave Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 12:00
EN-410 Literary Theory, Core Course Skriftlig 05. des Digital eksamen
EN-411 Linguistic Theory Skriftlig 11. des Digital eksamen
EN-436 Literature and political trauma Oppgave 16. des Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 14:00
EN-440 Introduction to Psycholinguistics Hjemmeeksamen 14. nov Digital eksamen
Uttak: 14.11.2019 Frist innlevering: 09.12.2019 kl. 12:00
EN-448 Developments in Contemporary American and British Politics Skriftlig 17. des Digital eksamen
EN-500 Master 01. nov Digital eksamen
Innlevering innen kl 14.00 i inspera
EN-500 Master s Thesis (Alternative 1) Muntlig
EN-501 Master s Thesis (Alternative 2) Oppgave 01. nov Digital eksamen
Innlevering innen kl 14.00 i inspera
EN-501 Master s Thesis (Alternative 2) Muntlig
EN-502 Masteroppgave Muntlig
EN-502 Masteroppgave Oppgave 01. nov Digital eksamen
Innlevering innen kl 14.00 i inspera
EN-914 Engelsk 1-A Språk, litteratur og didaktikk 1 Oppgave Mapper leveres i Canvas.
EN-916 Engelsk 2-A språk, litteratur, kultur og didaktikk 1 Oppgave Mapper leveres i Canvas
ERN100 Grunnleggende ernæring Skriftlig 16. des Digital eksamen
ERN104 Samfunnsernæring Skriftlig 28. nov Digital eksamen
ERN113 Mat og helse del 1, trinn 1-7 Skriftlig 06. des Digital eksamen
ERN114 Mat og helse del 2, trinn 1-7 Praktisk 18. nov 18.-20. november
ERN116 Mat og helse del 1, trinn 5-10 Skriftlig 06. des Digital eksamen
ERN118 Mat og helse del 2, trinn 5-10 Praktisk 18. nov 18.-20. november
ERN123 Mat og helse i barnehagen Oppgave 17. des Digital eksamen
Frist innlevering: 17.12.2019 kl. 14:00
ERN124 Mat- og måltidspedagogikk Hjemmeeksamen 02. des Digital eksamen
Uttak: 02.12.2019 Frist innlevering: 05.12.2019 kl. 09:00
ERN128 Mat og ernæring Oppgave 11. nov Kl 13:00
ERN128 Mat og ernæring Muntlig 03. des 03.12 - 04.12. des
ERN129 Mat og undervisning Utøvende 21. - 22. nav 21.-22. november
ERN132 Matvarekunnskap og praktisk matlaging Oppgave 22. nov Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 09:00
ERN910 Mat og ernæring Oppgave 10. desember Digital eksamen
Innlevering 10.desember kl. 14.00
ET-401 Profesjonsetikk Skriftlig 05. des Digital eksamen
EX-100 Examen philosophicum Skriftlig 03. des Digital eksamen
EX-102 Examen facultatum humanioravariant Skriftlig 06. des Digital eksamen
EX-104 Examen Facultatum, Social Science Theory and Epistemology Skriftlig 02. des Digital eksamen
EX-105 Examen facultatum pedagogisk variant Hjemmeeksamen 25. - 27. nov Digital eksamen
FIL100 Kunnskapsteori og vitenskapsfilosofi Skriftlig 20. des Digital eksamen
FIL103 Filosofihistorie Skriftlig 29. nov Digital eksamen
FIL104 Logikk og argumentasjonslære S SCAN 17. des Digital eksamen
FIL200 Spillteori og filosofi Hjemmeeksamen 11.-13. des Digital eksamen
Eksamen åpner 11/12,kl. 0900, innleveringsfrist 13/12, kl. 1400
FIL203 Anvendt filosofi: aktuelle temaer Hjemmeeksamen 03. des - 06. des Digital eksamen
Innlevering innen kl 14:00 i inspera
FR-121 Fransk språk 1 Oppgave Digital eksamen
FR-123 Fransk litteratur og kultur 1 Oppgave Digital eksamen
FR-126 Fagdidaktikk i fransk, del 1 (for trinn 8-13) Muntlig 10. des
FR-127 Fagdidaktikk i fransk, del 1 Muntlig 16. des
FR-128 Fagdidaktikk i fransk, del 1, ettfagsvariant Muntlig
FR-128 Fagdidaktikk i fransk, del 1, ettfagsvariant Oppgave Digital eksamen
FR-206 Bacheloroppgave i fransk Oppgave Digital eksamen
FR-903 FRANSK på nett 1 Oppgave 27. november Digital eksamen
Leveres 27.novembert kl.14.00
FR-903 FRANSK på nett 1 Oppgave 29. november Digital eksamen
Leveres 29.november kl. 14.00
FRI100 Friluftslivsteori Skriftlig 25. nov Digital eksamen
FRI110 Friluftsliv ¿ Skjærgård, skog og fjell 1 Muntlig 5-6. nov
FRI110 Friluftsliv ¿ Skjærgård, skog og fjell 1 Oppgave 14. nov Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl. 14.00
FRI200 Utefag Muntlig
FRI200 Utefag Oppgave Digital eksamen
FYS123 Elektromagnetisme Skriftlig 29. nov
FYS124 Mekanikk Muntlig
FYS126 Termodynamikk Skriftlig 16. des
FYS131 Innføring i fysikk 1 Muntlig
HEL100 Folkehelsearbeid - begrepsavklaring og verdigrunnlag Skriftlig 06. des Digital eksamen
HEL102 Folkehelseutfordringer Hjemmeeksamen 11. des Digital eksamen
Uttak: 11.12.2019 Frist innlevering: 13.12.2019 kl. 14:00
HEL203 Praksis i helsefremmende arbeid Oppgave 25. nov Digital eksamen
Innlevering innen 25.11 kl. 14.00
HEL424 Strukturelle betingelser for folkehelsearbeid Skriftlig 26. nov Digital eksamen
HEL904 Cannabismisbruk:forebygging og behandling Oppgave 25. nov Digital eksamen
Innlevering 25.november kl. 14.00
HI-100 Globalhistorie – rikdom og fattigdom i verdenshistorien Skriftlig 27. nov Digital eksamen
HI-110 Veien til Europas dominans. Norge og Europa fra Romerrikets fall ca. 400 til 1789 Skriftlig 04. des Digital eksamen
HI-124 Kriminalitet, kjønn og samfunn i Norge ca. 1500-1700 Skriftlig 16. des Digital eksamen
HI-124 Kriminalitet, kjønn og samfunn i Norge ca. 1500-1700 Oppgave 20. des Digital eksamen
Innlevering innen kl 14.00 i inspera
HI-131 Fagdidaktikk i historie, del 1 (for trinn 8-13) Skriftlig 13. des Digital eksamen
HI-134 Fagdidaktikk i historie, del 1 Skriftlig 13. des Digital eksamen
HI-135 Fagdidaktikk i historie, del 1, ettfagsvariant Skriftlig 13. des Digital eksamen
HI-135 Fagdidaktikk i historie, del 1, ettfagsvariant Oppgave 02. des Digital eksamen
HI-137 Uses and abuses of History Skriftlig 13. des Digital eksamen
HI-137 Uses and abuses of History Oppgave 20. des Digital eksamen
Innlevering innen kl 10.00 i inspera
HI-138 Migration: A Global History Skriftlig 11. des Digital eksamen
HI-138 Migration: A Global History Oppgave 20. des Digital eksamen
Innlevering innen kl 10.00 i inspera
HI-223 Internasjonal organisering i historisk perspektiv Muntlig 09. - 10. des
HI-408 Historiografi og historisk forskningslitteratur Skriftlig 29. nov Digital eksamen
HI-409 Historisk teori og metode Skriftlig 20. des Digital eksamen
HI-409 Historisk teori og metode Oppgave Digital eksamen
HI-411 Oppgaveseminar Oppgave 25. okt Digital eksamen
Innlevering innen kl 14.00 i inspera
HI-411 Oppgaveseminar Oppgave 25. okt Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 14.00
HI-500 Masteroppgave Oppgave 11. des Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 14:00
HI-501 Masteroppgave Oppgave 11. des Digital eksamen
Innlevering innen kl 14:00 i inspera
HI-601 Historiefaglig tekst- og lesekompetanse Oppgave
IDR116 Idrettsfaglig basisemne Hjemmeeksamen 3. des - 4. des Digital eksamen
Utlevering kl. 09.00. Innlevering i Inspera innen kl. 14.00
IDR132 Fagdidaktikk i kroppsøving og idrettsfag, del 1 Skriftlig 11. des Digital eksamen
IDR133 Fagdidaktikk i kroppsøving og idrettsfag, del 1, ettfagsvariant Skriftlig 11. des Digital eksamen
IDR133 Fagdidaktikk i kroppsøving og idrettsfag, del 1, ettfagsvariant Oppgave 02. des Digital eksamen
IDR134 Kroppsøving og bevegelsesglede Skriftlig 27. nov Digital eksamen
IDR136 Kroppsøving og bevegelsesglede Skriftlig 27. nov Digital eksamen
IDR137 Kroppsøving og elevmangfold Hjemmeeksamen 09. - 11. des Digital eksamen
Utlevering kl.09.00 9. desember, innlevering kl 14.00 11. desember i Inspera.
IDR137 Kroppsøving og elevmangfold Muntlig 27.-28. nov Trekke oppgave mandag 25. november.
IDR138 Arbeidsfysiologi og grunnleggende idrettsernæring S SCAN 04. okt Digital eksamen
03.OKT, 137. 04.OKT, 46 216, H K 007, H U 023, H U 062.
IDR138 Arbeidsfysiologi og grunnleggende idrettsernæring S SCAN 26. nov Digital eksamen
IDR139 Motorisk utvikling og læring Skriftlig 06. des Digital eksamen
IDR140 Fagdidaktikk i kroppsøving og idrettsfag i lektorutdanning for trinn 8-13 Skriftlig 11. des Digital eksamen
IDR206 Fysisk aktivitet og helse Skriftlig 10. des Digital eksamen
IDR210 Aktivitetslære 2 Oppgave 28. nov Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl. 14.00
IDR211 Forutsetninger for idrettsprestasjon Muntlig 26. nov 26-27. november
IDR300 Kroppsøving del 3, trinn 5-10 Skriftlig 25. nov Digital eksamen
IDR300 Kroppsøving del 3, trinn 5-10 Skriftlig 16. des Digital eksamen
IDR412 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget Oppgave 20. des Digital eksamen
Kl 12:00
IDR413 Prosjektbeskrivelse Oppgave 25. okt Digital eksamen
Kl 14:00
IDR934 Barn og bevegelse 1 K
IDR936 Idrettsfaglig basisemne Skriftlig 25. nov Digital eksamen
IDR937 Personlig trener/Treningsveileder 1 Praktisk 10. des Praktisk eksamen 10.,11.og 12.desember
IDR937 Personlig trener/Treningsveileder 1 Skriftlig 03. des Digital eksamen
IDR946 Svømmeopplæring i skolen Muntlig 04. des
INF119 Programmering med anvendelser i matematikk Skriftlig 26. nov Digital eksamen
IS-100 Digitaliseringens betydning for fremtidens samfunn Skriftlig 28. nov Digital eksamen
IS-104 Digital interaksjonsdesign Skriftlig 20. des Digital eksamen
IS-104 Digital interaksjonsdesign Oppgave
IS-108 Praktisk e-handel for entreprenører Oppgave 28. nov Frist innlevering: 28.11.2019 kl. 23:59
IS-111 Introduksjon til systemutviklingsprosjekter Mappe 08. nov Digital eksamen
Innlevering i Canvas
IS-112 Tjenestedesign og forretningsmodeller Oppgave 02. des Canvas - kl 23:59
IS-114 Samskaping - kommunikasjon og prosjektarbeid Oppgave 13. des Digital eksamen
Kl 14:00
IS-200 Systemanalyse og systemutvikling Muntlig 10. des
IS-200 Systemanalyse og systemutvikling Oppgave 22. nov Frist innlevering: 22.11.2019 kl. 23:59
IS-201 Datamodellering og databasesystemer Skriftlig 04. des Digital eksamen
IS-202 Programmeringsprosjekt Muntlig 25. - 28. nov
IS-214 Informasjonssystemsikkerhet Skriftlig 17. des Digital eksamen
IS-216 Data Science Applications Oppgave 25. okt Digital eksamen
Tre innleveringer i Canvas: 27.sep, 7.okt og 25.okt
IS-216 Data Science Applications Oppgave 06. des Digital eksamen
Canvas
IS-302 Praksisprosjekt Oppgave
IS-307 Praksisprosjekt Oppgave
IS-308 Internetteknologier Oppgave
IS-402 Systemutviklingsprosesser og metoder S SCAN 03. okt Digital eksamen
46 137.
IS-402 Systemutviklingsprosesser og metoder Oppgave
IS-403 IT og forretningsutvikling Skriftlig 29. nov Digital eksamen
Endret dato fra 1.des (da 1.des er en søndag)
IS-403 IT og forretningsutvikling Oppgave 10. nov Canvas - 23:59
IS-404 Forskningsmetoder innen informasjonssystemer Oppgave 11. des Digital eksamen
Canvas
IS-406 Enterprise Systems I Skriftlig 12. des Digital eksamen
IS-406 Enterprise Systems I Oppgave
IS-420 Aktuelle tema og forskningsområder innen informasjonssystemer Oppgave
IS-423 Etiske og juridiske aspekter ved informasjonssikkerhet Oppgave Digital eksamen
IS-425 Enterprise systems og sikkerhetsarkitektur Oppgave 12. des Digital eksamen
Innleveringer i Canvas
IS-425 Enterprise systems og sikkerhetsarkitektur Skriftlig 12. des Digital eksamen
IS-426 Teamarbeid og kommunikasjon Oppgave 02. des Digital eksamen
IS-500 IT og ledelse Hjemmeeksamen 26. nov Digital eksamen
26.11.19, kl. 8:00 – 27.11.19, kl. 8:00
IS-500 IT og ledelse Oppgave Digital eksamen
IS-501 Masteroppgave i informasjonssystemer Oppgave 05. des Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.12.00. Husk å registrere oppgavetittel på StudentWeb!
IS-607 Theoretical Foundations of Information Systems Oppgave
JU-104 Rettslære Skriftlig 28. nov Digital eksamen
JU-207 Arbeidsrett Skriftlig 09. des Digital eksamen
JU-300 Arbeidsrett og arbeidsmiljø Skriftlig 09. des Digital eksamen
JU-305 Skatterett 2 (revisoreksamen) Skriftlig 27. nov
JU-404 Kontraktsrett, inkludert offentligrettslige avtaler Skriftlig 10. des Digital eksamen
JU-405 Kontraktsrett Skriftlig 10. des Digital eksamen
JU-406 Foretaksrett Skriftlig 09. okt Digital eksamen
D 3 014, H 1 023, H U 023.
JU-407 Skatte- og avgiftsrett Skriftlig 16. des Digital eksamen
JU-408 Contract and Labour Law for Cultural Project Managers Skriftlig 13. des Digital eksamen
JU-916 Pengekravsrett,mislighold og panterett Skriftlig 27. nov
JUR100 Examen Facultatum Skriftlig 10. okt Digital eksamen
D 3 014, H 1 022, H 1 023, H U 022, H U 023. Husk å møte kl.08.45 for bokkontroll!
JUR107 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Skriftlig 01. nov Digital eksamen
JUR108 Rettsstat og menneskerettigheter Skriftlig 20. des Digital eksamen
JUR109 Rettshistorie Skriftlig 06. sep Digital eksamen
D 3 031, D 3 054, H 1 022, H U 022.
JUR111 Arve- og familierett Skriftlig 11. des Digital eksamen
JUR200 Kontraktsrett II Skriftlig 11. okt Digital eksamen
H K 007, H U 023, H U 062.
JUR201 Forvaltningsrett II Skriftlig 10. des Digital eksamen
KF-400 Tverrfaglig kunstnerisk arbeid Muntlig
KF-400 Tverrfaglig kunstnerisk arbeid Oppgave
KF-402 Vitenskapsteori og metode Oppgave 20. des Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl. 14.00
KF-405 Lek, læring og barns meningsskaping Hjemmeeksamen 29. nov Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl. 14.00
KF-405 Lek, læring og barns meningsskaping Muntlig 20. nov
KF-500 Masteroppgave Oppgave Digital eksamen
KF-500 Masteroppgave Utøvende
KF-500 Masteroppgave Muntlig
KF-500 Masteroppgave Oppgave 14. nov Digital eksamen
Frist innlevering: 14.11.2019 kl. 14:00
KF-500 Masteroppgave Muntlig 05. des
KH-123 Stedsrelaterte uttrykk Oppgave 26. nov Kl.14:00
KH-123 Stedsrelaterte uttrykk Praksis 27. nov 27. - 29. november
KH-126 Design og redesign Utøvende 03. des 3. - 10. desember
KH-127 Bilde og IKT Skriftlig 11. des Digital eksamen
KH-127 Bilde og IKT Utøvende 03. des 3.- 10.desember
KH-131 Visuell kultur Praktisk 10. okt 10. - 11. oktober
KH-131 Visuell kultur Oppgave 07. okt Kl 14:00
KH-132 Bilde og IKT - Kunst og håndverk trinn 1 - 7 Skriftlig 11. des Digital eksamen
KH-132 Bilde og IKT - Kunst og håndverk trinn 1 - 7 Utøvende
KH-133 Bilde og IKT - Kunst og håndverk trinn 5-10 Skriftlig 11. des Digital eksamen
KH-133 Bilde og IKT - Kunst og håndverk trinn 5-10 Praktisk 02. - 06. des Praktisk eksamen
KH-134 Design og redesign - Kunst og håndverk trinn 5-10 Praktisk 02. - 06. des Praktisk eksamen
KH-135 Fagdidaktikk i kunst og håndverk, del 1 Skriftlig 16. des Digital eksamen
KH-136 Fagdidaktikk i kunst og håndverk, del 1, ettfagsvariant Skriftlig 16. des Digital eksamen
KH-136 Fagdidaktikk i kunst og håndverk, del 1, ettfagsvariant Oppgave 02. des Digital eksamen
kl 14:00
KH-139 Innføring i skapende og eksperimenterende prosesser Skriftlig 11. des Digital eksamen
KH-139 Innføring i skapende og eksperimenterende prosesser Oppgave 02. des Digital eksamen
Innleveringsfrist Kl 14:00 Praktisk eksamen:2-6. des
KH-140 Forskning og utvikling i kunst og håndverksdidaktikk Oppgave 29. nov Digital eksamen
Kl 14:00
KH-140 Forskning og utvikling i kunst og håndverksdidaktikk Utøvende 02. des Utstilling
KH-141 Stedsrelaterte uttrykk - Lesvos Praktisk
KH-206 Forming i barnehagen Utøvende
KJ-111 Generell kjemi Skriftlig 10. des
KJ-300 Bacheloroppgave Muntlig
KJ-300 Bacheloroppgave Oppgave Digital eksamen
KKK200 Kreativitet og kunstfaglig utviklingsarbeid i barnehagen Skriftlig 02. des Digital eksamen
KOM110 Lyd og video Skriftlig 16. des Digital eksamen
KOM110 Lyd og video Praktisk
KOM111 Medier og samfunn Skriftlig 12. des Digital eksamen
KOM114 Skrift og bilde Skriftlig 26. nov Digital eksamen
KOM114 Skrift og bilde Oppgave 19. nov Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 14.00
KOM205 Journalistikk og presserelatert PR Muntlig
KOM205 Journalistikk og presserelatert PR Oppgave 22. nov Digital eksamen
Innlevering innen kl 14.00 i inspera
KOM400 Retorikk i kommunikasjonssamfunnet Muntlig
KOM403 Kommunikasjon, medieutvikling og nye offentligheter Hjemmeeksamen 10. - 13. des Digital eksamen
Utlevering kl 09:00, og innlevering innen kl 14:00 i inspera.
KOM500 Masteroppgave Oppgave 02. des Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 12.00
LAT100 Innføring i Latin Muntlig 03. des
LFT104 Tekststudium og utprøving av fortelleformer i litteratur, film og teater Skriftlig 06. des Digital eksamen
LFT104 Tekststudium og utprøving av fortelleformer i litteratur, film og teater Oppgave
LFT105 Filmfortelling i historisk perspektiv Hjemmeeksamen 25. - 29. nov Digital eksamen
LFT106 Filmproduksjon Praktisk
LFT106 Filmproduksjon Oppgave Digital eksamen
LFT204 Kreativ ledelse Praktisk
LIT606 Økokritisk teori: Litteratur, kultur og miljø Muntlig
MA-145 Matematill 1: Grunnkurs B (trinn1-7) Skriftlig 18. des Ekstraordinær
MA-148 Matematikk 2:Geimetri (5.-10.trinn) Skriftlig 28. nov Ekstraordinær
MA-149 Matematikk 2: Statistikk og matematikkdidaktisk forskning (5.-10. trinn) Skriftlig 29. nov Ekstraordinær
MA-151 Matematikk 2: Geometri (1.-7.. trinn) Muntlig
MA-163 Kalkulus 1 Skriftlig 20. des
MA-164 Algebra Skriftlig 04. des
MA-165 Geometri Skriftlig 12. des
MA-167 Fagdidaktikk i matematikk 1 (for trinn 8-13) Muntlig 09.-11. des
MA-174 Innføringsemne i matematikk for mellomtrinnet Skriftlig 18. des
MA-175 Fagdidaktikk i matematikk 1 Muntlig 09.-11. des
MA-176 Fagdidaktikk i matematikk, del 1, ettfagsvariant Muntlig 09.-11. des
MA-176 Fagdidaktikk i matematikk, del 1, ettfagsvariant Oppgave 02. des Digital eksamen
MA-181 Innføringsemne 1 i matematikk Muntlig 9-11. des
MA-215 Differensiallikninger Skriftlig 06. des Endret dato, pga kollisjon med annet emne.
MA-217 Statistikk 2 Skriftlig 27. nov
MA-218 Lineær algebra Skriftlig 03. des
MA-219 Geometri, funksjonslære og didaktikk Skriftlig 28. nov
MA-219 Geometri, funksjonslære og didaktikk Skriftlig 04. des
MA-219 Geometri, funksjonslære og didaktikk Muntlig 9-13.des
MA-220 Tallteori, algebra, geometri og statistikk Skriftlig 04. des
MA-220 Tallteori, algebra, geometri og statistikk Skriftlig 12. des
MA-220 Tallteori, algebra, geometri og statistikk Muntlig 18 og 19. des
MA-304 Begreper i analyse Skriftlig 19. des
MA-419 Tallære Skriftlig 29. nov
MA-420 Matematikkundervisning og læringsteorier Muntlig 16-17. des
MA-421 Digitale verktøy i matematikkundervisning Oppgave 22. nov Digital eksamen
MA-424 Arbeidsmåter i matematikk Muntlig 19. sep
MA-424 Arbeidsmåter i matematikk Muntlig 14. nov
MA-424 Arbeidsmåter i matematikk Oppgave 29. nov Innlevering på Eksamenskontoret ved Biblioteket
MA-425 Statistikk for grunnskolen Skriftlig 12. des
MA-426 Videregående statistikk Skriftlig 12. des
MA-427 Matematikkens egenart Skriftlig 05. des Digital eksamen
MA-428 Abstrakt algebra Muntlig 4. - 6. des
MA-433 Partielle differensiallikninger og harmonisk analyse Skriftlig 02. des
MA-434 Ikke-lineære differensiallikninger og dynamiske systemer Muntlig 12. des
MA-500 Masteroppgave Oppgave 25. nov Digital eksamen
Innen kl. 10.00
MA-500 Masteroppgave Muntlig
MA-502 Masteroppgave Oppgave 25. nov Digital eksamen
Innen kl. 10.00
MA-502 Masteroppgave Muntlig Digital eksamen
MA-602 Teorier for læring og undervisning av matematikk Oppgave
MA-920 Geometri, statistikk, sannsynlighet og didaktikk Skriftlig 25. nov Digital eksamen
MA-922 Algebra, tallteori og geometri I Skriftlig 27. nov Digital eksamen
MA-924 Algebra, tallteori og geometri II Skriftlig 29. nov Digital eksamen
MA-926 Tallforståelse, algebra og funksjoner Oppgave 01. november Digital eksamen
Frist innlevering: 01.11.2020 kl. 14:00
MA-926 Tallforståelse, algebra og funksjoner Oppgave 08. januar Digital eksamen
Frist innlevering: 08.01.2020 kl. 14:00
MA-928 Tallforståelse, algebra og funksjoner Skriftlig 06. des
MA-930 Utvalgte profesjonsrelevante metoder og perspektiver på læring Muntlig 06. jan
MA-931 Algebra i skolen Oppgave 13. des
ME-100 Samfunnsvitenskapelig metode Skriftlig 05. des Digital eksamen
ME-107 Research Methods Hjemmeeksamen 27. - 29. nov Digital eksamen
Inspera: Utlevering 27.nov kl.08.00, innlevering innen 29.nov kl.14.00
ME-110 Praktisk samfunnsforskning Skriftlig 17. des Digital eksamen
ME-111 Business Analytics 1 Skriftlig 10. des Digital eksamen
ME-113 Market Research Skriftlig 29. nov Digital eksamen
ME-200 Innføring i vitenskapelig metode og statistikk Hjemmeeksamen 2. - 3. des Digital eksamen
Inspera: Utlevering 2.des kl.09.00, innlevering 3.des innen kl.14.00
ME-406 Musikkvitenskapelig teori og metode Hjemmeeksamen Digital eksamen
ME-416 Vitenskapsteori og kvalitativ metode Skriftlig 09. okt Digital eksamen
H K 007, H U 062.
ME-418 Vitenskapsteori Hjemmeeksamen 2.des til 6.des Digital eksamen
Utlevering 2.des kl. 09.00 Innlevering innen 6.des kl. 14.00
ME-419 Forskningsmetode, design og analyse Hjemmeeksamen Digital eksamen
ME-423 Research Methods in Business MC 11. des Digital eksamen
ME-423 Research Methods in Business Oppgave 21. nov Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
ME-426 Musikkvitenskapelig teori og metode Hjemmeeksamen 21. nov - 9. des Digital eksamen
Utlevering kl. 09.00 og innlevering i Inspera innen kl. 14.00
ME-430 Metode for den forskende lærer Oppgave 28. nov - 2. des Digital eksamen
Inspera: Utlevering 28.nov kl.09.00, innlevering 2.des innen kl.14.00
ME-502 Masteroppgave i statsvitenskap og ledelse Oppgave 02. des Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00. Husk å registrere tittel på StudentWeb!
ME-508 Anvendelse og formidling av samfunnsvitenskapelig forskning Skriftlig 11. okt Digital eksamen
D 3 031, F 1 022.
ME-509 Masteroppgave Oppgave Digital eksamen
ME-516 Masteroppgave i folkehelsevitenskap Muntlig
ME-516 Masteroppgave i folkehelsevitenskap Oppgave 15. nov Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00. Husk å registrere tittel på oppgaven i StudentWeb!
ME-521 Field course and Master Thesis Seminar Oppgave 02. des Digital eksamen
Innlevering i Canvas
ME-522 Masteroppgave Oppgave Digital eksamen
ME-523 Master s thesis in innovative governance and public management Oppgave Digital eksamen
ME-524 Masteroppgave Oppgave Digital eksamen
ME-624 Research Dissemination Oppgave
ME-625 Researching Social Sciences Oppgave
MF-205 Forbrukeratferd MC 10. des Digital eksamen
MF-302 Brand Management and Advertising Oppgave Digital eksamen
MF-903 Kundeorientert Markedsføring Hjemmeeksamen 08. nov Digital eksamen
Uttak: 08.11.2019 Frist innlevering: 15.11.2019 kl. 14:00
ML-112 Human fysiologi og anatomi MC 16. des Digital eksamen
ML-208 Molekylærbiologi S SCAN 04. des Digital eksamen
ML-302 Medisinsk mikrobiologi Muntlig 11-13.des
ML-306 Patologi MC 18. des Digital eksamen
ML-312 Bacheloroppgave Muntlig Digital eksamen
ML-312 Bacheloroppgave Oppgave Digital eksamen
ML-313 Medisinsk biokjemi, automasjon og kvalitetssikring Skriftlig 05. des
MU-141 Musikk 1 - Musikk og profesjon Muntlig 09. des
MU-143 Musikk 1 - Musikk og profesjon Muntlig 09. des
MU-144 Musikk og profesjon, del 2 Utøvende 16. des
MU-145 Utøving, formidling og didaktikk l Muntlig 13. des 12.des vil også tas i bruk dersom mange studenter
MU-145 Utøving, formidling og didaktikk l Utøvende 09. des
MU-146 Musikalske innføringsemner I Skriftlig 04. des Digital eksamen
MU-146 Musikalske innføringsemner I Skriftlig 16. des
MU-153 Fagdidaktikk i musikk, del 1 Muntlig 16. des
MU-154 Fagdidaktikk i musikk, del 1, ettfagsvariant Muntlig 16. des
MU-154 Fagdidaktikk i musikk, del 1, ettfagsvariant Oppgave 02. des Digital eksamen
MU-213 Musikkteknologi fordypning Oppgave 05. des Digital eksamen
Kl 14:00
MU-213 Musikkteknologi fordypning Oppgave 05. des Digital eksamen
Kl 14:00
MU-214 Komponering og arrangering, fordypning - Klassisk Oppgave 16. des Digital eksamen
Utlevering 3. des kl 09:00 Innlevering 16. des kl 14:00
MU-214 Komponering og arrangering, fordypning - Rytmisk Oppgave 06. des Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl. 14.00
MU-215 Prosjektledelse fordypning Oppgave 20. des Digital eksamen
Kl 14:00
MU-219 Kreativitet og kunstfaglig utviklingsarbeid i barnehagen - med spesialisering i musikk Utøvende 25. nov 25.11 kl 08:00 - 28.11 kl 15:00
MU-302 Hovedinstrument fordypning Muntlig 21. nov
MU-302 Hovedinstrument fordypning Utøvende Digital eksamen
Datoer formidles av faglærer
MU-400 Music Business I Skriftlig 12. des Digital eksamen
MU-403 New Technologies Skriftlig 13. des Digital eksamen
MU-406 Practical Cultural Project management Oppgave 01. des 2 rapporter Utlevering: 18.nov kl 09:00 Innlevering: 1. des kl 14:00
MU-407 The Cultural Industries Hjemmeeksamen 12. des Digital eksamen
Utlevering: 6. des kl 09:00 Innlevering: 12.des kl 14:00
MU-409 New Technologies Skriftlig 28. nov Digital eksamen
MU-500 Music Business III Hjemmeeksamen 10. des Digital eksamen
Utleveres 3. des kl 09:00 Innleveres 10. des kl 14:00
MU-501 Master s Thesis - Management Project Oppgave 10. des Digital eksamen
Kl 14:00
MU-502 Music Business III Hjemmeeksamen 06. des Digital eksamen
Utlevering 02. des Kl 09:00 Innlevering 06.des Kl 14:00
MU-905 Musikkundervisning på nettbrett Oppgave Individuelle innleveringstider i Canvas
MUK107 Vitenskapsteori, estetikk og analyse Oppgave 06. des Digital eksamen
Kl 14:00
MUK107 Vitenskapsteori, estetikk og analyse Muntlig 10. des Muligens må 11. des
MUK171 Konsertproduksjon, entreprenørskap og formidling i et samfunnsperspektiv Hjemmeeksamen 20. des Digital eksamen
Utlevering 7.des kl 09:00 Innlevering 20.des kl 14:00
MUK173 Musikkformidling og prosjektutvikling Muntlig 05. des kl 12:00
MUK173 Musikkformidling og prosjektutvikling Oppgave 17. des Digital eksamen
Utlevering 4. des kl 09:00 Innlevering Kl 14:00
MUK253 Major Instrument and Chamber Music Utøvende 06. des Individuell konsert
MUK253 Major Instrument and Chamber Music Utøvende 06. des Samspill konsert
MUK404 Major Instrument and Chamber Music Utøvende 06. des Individuell konsert
MUK404 Major Instrument and Chamber Music Utøvende 06. des Samspillkonsert
MUK501 Masteroppgave med utøving Oppgave 09. des Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl. 15.00
MUR202 Elektronisk musikk fordypning Oppgave 03. des Digital eksamen
Utlevering 20. nov kl. 09:00 Innlevering 3. des kl. 14:00 3 innleveringsfiler
MUR402 Individuell utøving og interpretasjon l Oppgave 05. des Digital eksamen
Utlevering 22. nov kl 09:00 Innlevering 5. des kl 14:00
MUR404 Populærmusikkvitenskap l Hjemmeeksamen 05. des Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl. 14.00
MUR503 Individuell utøving og interpretasjon lll Oppgave 05. des Digital eksamen
Utlevering 22. nov kl 09:00 Innlevering 5. des kl 14:00
NAT111 Fagdidaktikk i naturfag, del 1 (trinn 8-13) Skriftlig 12. des Digital eksamen
NAT114 Naturfag 1A fellesemne Muntlig 20. sep
NAT114 Naturfag 1A fellesemne Skriftlig 20. des Digital eksamen
NAT114 Naturfag 1A fellesemne Skriftlig 10. des Digital eksamen
NAT116 Naturfag 1C Muntlig 10. - 11. des
NAT116 Naturfag 1C Oppgave 04. des Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 14.00
NAT116 Naturfag 1C Skriftlig 28. nov Digital eksamen
NAT117 Fagdidaktikk i naturfag, del 1 Skriftlig 12. des Digital eksamen
NAT118 "Fagdidaktikk i naturfag, del 1, ettfagsvariant Oppgave 02. des
NAT118 "Fagdidaktikk i naturfag, del 1, ettfagsvariant 12. des Digital eksamen
NHB100 Natur, helse og bevegelse Oppgave 22. nov Digital eksamen
Canvas
NHB101 Natur, helse og bevegelse Oppgave
NO-133 Norsk for utenlandske studenter Skriftlig 28. nov Digital eksamen
NO-139 Norsk - emne 3 Muntlig 18. des
NO-139 Norsk - emne 3 Skriftlig 16. des Digital eksamen
NO-140 Norsk - emne 2 Skriftlig 27. nov Digital eksamen
NO-141 Innføring i norsk som andrespråk og kulturkunnskap Skriftlig 13. des Digital eksamen
NO-143 Litterær analyse Hjemmeeksamen 25. nov Digital eksamen
Utlevering av oppgave i inspera kl 10:00, og innlevering i inspera innen kl 14:00
NO-145 Norsk språkstruktur og språkbruk S SCAN 09. des Digital eksamen
NO-148 Norsk - emne 3 Hjemmeeksamen 29. nov - 06. des Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 11.00
NO-148 Norsk - emne 3 Muntlig 18. - 20. des
NO-149 Norsk - emne 4: Innføring i norsk som andrespråk og kulturkunnskap Skriftlig 13. des Digital eksamen
NO-152 Fagdidaktikk i norsk, del 1 (for trinn 8-13) Muntlig 11.-13. des
NO-153 Fagdidaktikk i norsk, del 1 Muntlig 11.-13. des
NO-156 Norsk for barnetrinnet 2 Skriftlig 02. des Digital eksamen
NO-156 Norsk for barnetrinnet 2 Skriftlig 11. des Digital eksamen
NO-157 Norsk for barnetrinnet 3 Muntlig 16. - 18. des
NO-157 Norsk for barnetrinnet 3 Oppgave 01. nov Digital eksamen
NO-157 Norsk for barnetrinnet 3 Skriftlig 10. des Digital eksamen
NO-159 Norsk for ungdomstrinnet Oppgave 01. nov Digital eksamen
NO-159 Norsk for ungdomstrinnet Muntlig 16. - 18. des
NO-159 Norsk for ungdomstrinnet Skriftlig 10. des Digital eksamen
NO-209 Litteraturteori og tekstanalyse Hjemmeeksamen 25. nov Digital eksamen
Uttak: 25.11.2019 Frist innlevering: 02.12.2019 kl. 14:00
NO-213 Emnestudium i nordisk språk Skriftlig 06. des Digital eksamen
NO-214 Språk, litteratur og nye medier i barnehagen Hjemmeeksamen 21. des Digital eksamen
Utlevering 21.11 kl. 09.00 Innlevering senest 28.11 kl14.00 I Inspera
NO-214 Språk, litteratur og nye medier i barnehagen Muntlig 02. des
NO-216 Norsk språk, litteratur og kultur Oppgave Digital eksamen
NO-401 Fordypningsemne 1, språk Skriftlig 13. des Digital eksamen
NO-403 Fordypningsemne 1, litteratur Skriftlig 12. des Digital eksamen
NO-416 Litteraturteori Hjemmeeksamen Digital eksamen
NO-417 Språkteori Hjemmeeksamen Digital eksamen
NO-500 Masteroppgave Oppgave Digital eksamen
NO-501 Fordypningsemne 3 Muntlig
NO-502 Masteroppgave Oppgave Digital eksamen
NO-505 Masteroppgave Oppgave Digital eksamen
NO-910 Norsk 2-A Skriftlig kommunikasjon, tekst og fagdidaktikk Skriftlig 13. des Digital eksamen
NO-915 Norsk 1-A Grunnleggende språk- og litteraturkunnskap i en skolekontekst Oppgave 16. desember Digital eksamen
Innlevering i Inspera 16.desember kl. 15.00
NO-917 Fra brettspill til digital kompetanse Oppgave 10. jan Innlevering 10.januar kl. 14.00
NOU401 Fordypningsemne 1, språk - for utenlandske studenter Skriftlig 13. des Digital eksamen
NV-112 Menneskets anatomi, fysiologi og biokjemi Skriftlig 17. des
NV-210 Sykdom og helsesvikt Skriftlig 25. nov Digital eksamen
OF-104 Interkulturell kommunikasjon Hjemmeeksamen Digital eksamen
OF-211 Praksisperiode Oppgave
OF-307 Allmenn oversetting engelsk - norsk Skriftlig 12. des
OF-308 Oversetting norsk - engelsk Hjemmeeksamen 04. - 06. des Digital eksamen
Utlevering og innlevering av oppgave i inspera kl 09:00
ORG100 Organisasjonsteori og analyse Skriftlig 09. des Digital eksamen
ORG109 Organisasjonsteori Skriftlig 09. des Digital eksamen
ORG120 Introduksjon til reiseliv Skriftlig 04. des Digital eksamen
ORG200 Administrasjon og ledelse i offentlig forvaltning Oppgave 01. nov Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.10.00
ORG200 Administrasjon og ledelse i offentlig forvaltning Skriftlig 12. des Digital eksamen
Endret dato fra 9.des, pga kollisjon
ORG207 Entrepreneurship and Innovation Oppgave 25. okt Digital eksamen
Frist innlevering: 25.10.2019 kl. 14:00
ORG207 Entrepreneurship and Innovation Skriftlig 18. des Digital eksamen
ORG215 Praktisk entreprenørskap Oppgave Digital eksamen
ORG308 Personalledelse Skriftlig 20. des Digital eksamen
ORG313 Gründer Lab and Entrepreneurship Laboratory Oppgave Digital eksamen
ORG313 Gründer Lab and Entrepreneurship Laboratory Skriftlig 29. nov Digital eksamen
ORG409 International Management Oppgave 30. sep Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.10.00
ORG409 International Management MC 02. okt Digital eksamen
D 3 031, H U 022, H U 023.
ORG419 Judgement and Decision Making S SCAN 08. okt Digital eksamen
D 3 014, H K 007.
ORG425 Organisasjonsteoretiske emner Hjemmeeksamen 11. - 18. des Digital eksamen
Inspera: Utlevering 11.des kl.10.00, innlevering 18.des innen kl.10.00
ORG431 Ledelse av prosjekter i organisasjonen Skriftlig 03. okt Digital eksamen
Ønsket av faglærer. D 3 031, H U 062.
ORG433 Prosjekter i organisasjonen Skriftlig 03. okt Digital eksamen
46 215, D 3 014.
ORG438 Prosjektledelse og styring S SCAN 06. des Digital eksamen
ORG439 Culture and Ethics Skriftlig 19. des Digital eksamen
ORG440 Supply Chain Management Oppgave 26. nov Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
ORG440 Supply Chain Management Skriftlig 13. des
ORG444 International Laboratory Oppgave 22. nov Digital eksamen
ORG446 Human Resource Management Oppgave 16. des Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.09.00
ORG446 Human Resource Management Skriftlig 26. nov Digital eksamen
ORG447 Styring og nettverksorganisering i offentlig sektor Skriftlig 01. okt Digital eksamen
D 3 014, H 1 022.
ORG449 Strategy Skriftlig 26. nov Digital eksamen
ORG450 Innovation through Design and Entrepreneurship Oppgave Digital eksamen
ORG452 Internship in Nordic Enterprises in High-Growth Economies Oppgave 06. jan Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.12.00
ORG456 Internship in Enterprises in Norway Oppgave 20. des Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.12.00
ORG457 Crowdfunding Lab Oppgave
ORG457 Crowdfunding Lab Oppgave
ORG460 Team Management Gruppeeksamen 15. nov Digital eksamen
Kl 14:00
ORG460 Team Management Oppgave 05. des Digital eksamen
Kl 14:00
ORG461 Prosjektledelse i kunst- og scenefag Oppgave Digital eksamen
ORG461 Prosjektledelse i kunst- og scenefag Skriftlig 13. des Digital eksamen
ORG916 En offentlig sektor i endring Hjemmeeksamen 12. desember Digital eksamen
Utlevering 5.desember kl. 9.00 Innlevering 12.desember kl.14.00
ORG917 Masteroppgave i ledelse Oppgave 15. desember Digital eksamen
Leveres innen kl. 10.00
ORG954 Masteroppgave i MBA Oppgave 15. desember Digital eksamen
Innlevering 15.desember kl.10.00
ORG963 Rektorutdanningen: En offentlig sektor i endring Hjemmeeksamen 12. desember Digital eksamen
Utlevering 5.desember kl.9.00 Innlevering 12.desember kl.14.00
ORG964 Rektorutdanningen: Styringsverktøy i offentlig sektor Hjemmeeksamen 12. desember Digital eksamen
Utlevering 5.desember kl. 9.00 Innlevering 12.desember kl.14.00
ORG965 Styrerutdanningen: En offentlig sektor i endring Hjemmeeksamen Digital eksamen
ORG966 Styrerutdanningen: Styringsverktøy i offentlig sektor Hjemmeeksamen Digital eksamen
ORG976 Endringsledelse og organisasjonsendring Skriftlig 03. des Digital eksamen
ORG977 Lederrollen i teori og praksis Hjemmeeksamen 12. desember Digital eksamen
Utlevering 10.desember kl.9.00 Innlevering 12.desember kl.14.00
ORG979 Selvledelse og coaching Skriftlig 26. nov Digital eksamen
ORG988 G Ledelse av innovasjon og anskaffelsesprosesser Oppgave 10. jan Digital eksamen
Innlevering 10.januar 2020 kl. 14.00
PED128 Læring og opplæring Hjemmeeksamen 18. - 20. nov Digital eksamen
Innlevering innen kl 14.00 i inspera
PED148 Individ og samfunn Skriftlig 05. des Digital eksamen
PED151 Innføring i spesialpedagogikk Oppgave 04. des Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 14.00
PED154 Innføring i spesialpedagogikk for lærere Oppgave 19. des Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 12:00
PED155 Pedagogikk (for trinn 8-13) Hjemmeeksamen 04.-06. des Digital eksamen
Frist: 6/12, kl. 1400
PED156 Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling i et mangfoldig klasserom Muntlig
PED157 Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling i et mangfoldig klasserom Muntlig
PED158 Pedagogikk Hjemmeeksamen 04.-06. des Digital eksamen
Frist: 6/12, kl. 14
PED160 Elevens faglige, sosiale og personlige utvikling og læring i et mangfoldig klasserom Hjemmeeksamen 02. - 04. des Digital eksamen
PED229 Pedagogisk profesjonalitet Muntlig 28. nov
PED239 Habilitering og rehabilitering Oppgave 09. des Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 14.00
PED315 Individuell veiledning - teori og praksis Oppgave 25. nov Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 14.00
PED315 Individuell veiledning - teori og praksis Muntlig 02. - 05. des
PED317 Pedagigisk utviklingsarbeid Oppgave 16. des Digital eksamen
Innlevering innen kl 14.00 i inspera
PED317 Pedagigisk utviklingsarbeid Oppgave 16. des Digital eksamen
Innlevering innen kl 14.00 i inspera
PED322 Småbarnspedagogikk Oppgave Digital eksamen
PED322 Småbarnspedagogikk Oppgave Digital eksamen
PED332 Eleven, læreren og skolen Hjemmeeksamen 04. - 06. des Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 09:00
PED335 Samspill og atferdsvansker Oppgave 15. nov Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 14.00
PED422 Pedagogikk og utdanning i et samfunnsperspektiv Hjemmeeksamen 25. - 29. nov Digital eksamen
Innlevering innen kl 14.00 i inspera
PED423 Barndom, oppvekst og institusjonskulturer Muntlig 05. - 06. des
PED423 Barndom, oppvekst og institusjonskulturer Oppgave 20. des Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 14.00
PED424 Inkluderende spesialpedagogikk Oppgave 29. nov Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 14:00
PED425 Sosioemosjonell sårbarhet Muntlig 11.des-13.des
PED511 Masteroppgave Oppgave 02. des Digital eksamen
Innlevering innen kl 12:00 i inspera
PED511 Masteroppgave Muntlig
PED523 Rådgivning Gruppeeksamen Digital eksamen
PED528 Pedagogikk og profesjonsteori Oppgave 13. des Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 14.00
PED529 Pedagogikk og ledelse Muntlig 3. og 4. des
PED530 Praksis Oppgave 16. des Digital eksamen
Innlevering innen kl 14.00 i inspera
PED531 Innovasjon og ledelse i spesialpedagogisk virksomhet Hjemmeeksamen 09. - 13. des Digital eksamen
innlevering i inspera innen kl 09:00
PED534 Barnehagens læringsmiljø Oppgave 29. nov Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 14.00
PED534 Barnehagens læringsmiljø Muntlig 12. - 13. des
PED535 Veiledningspedagogikk for praksislærere i barnehagelærerutdanningen Muntlig
PED604 Spesialpedagogikk Oppgave 06. des Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 14.00
PED608 Forskning i pedagogiske institusjoner Oppgave
PED973 Veiledningspedagogikk - fokus individnivå Hjemmeeksamen 11. nov Digital eksamen
Utlevering 11.november kl. 9.00 Innlevering 27.november kl.14.00
PED975 Veiledningspedagogikk -fokus på individ - og gruppenivå II Muntlig 05. des
PED981 Veiledningspedagogikk 1 for praksislærere i barnehagelærerutdanningen Muntlig 06. desember
PED988 Praktisk yrkesdidaktikk i bygg- og anleggsteknikkfaget Muntlig 29. november
PS-101 Psykologiske emner Skriftlig 28. nov Digital eksamen
RE-400 Revisjon 1 Skriftlig 03. okt Digital eksamen
D 3 014, H K 007.
RE-401 Revisjon 2 Skriftlig 09. des Digital eksamen
REL105 Innføring i religion, livssyn og etikk, trinn 1-7 Skriftlig 19. des Digital eksamen
REL107 Innføring i religion, livssyn og etikk, trinn 5-10 Skriftlig
REL110 Religion, livssyn, tekst og estetikk Skriftlig 09. des Digital eksamen
REL116 Religion og livssyn i Norge Skriftlig 03. des Digital eksamen
REL117 Jødedom, kristendom og humanisme Skriftlig 11. des Digital eksamen
REL118 Hinduisme, buddhisme og islam Skriftlig 26. nov Digital eksamen
REL120 Fagdidaktikk i religion, del 1 (for trinn 8-13) Skriftlig 18. des Digital eksamen
REL122 Fagdidaktikk i religion del 1 Skriftlig 18. des Digital eksamen
REL125 Innføring i kristendom, religion, livssyn og etikk 1 Skriftlig 19. des Digital eksamen
REL129 Innføring i kristendom, religion, livssyn og etikk 1 Skriftlig 19. des Digital eksamen
REL130 Innføring i kristendom, religion, livssyn og etikk 2 Skriftlig 16. des Digital eksamen
REL206 Globale trender på religionsfeltet: radikalisering, vold og populisme Skriftlig 16. des Digital eksamen
REL410 Religionenes tekster: fortellinger og fortolkninger Skriftlig 06. des Digital eksamen
REL411 Religion i Norge Skriftlig 12. des Digital eksamen
REL412 Teori og metode Muntlig
REL412 Teori og metode Oppgave 12. des Digital eksamen
Innlevering innen kl 14.00 i inspera
REL414 Anvendt etikk Skriftlig 17. des Digital eksamen
REL500 Masteroppgave Oppgave 25. nov Digital eksamen
Innlevering innen kl 12:00 i inspera
REL601 Samfunnsetikk Oppgave
SE-111 International Political Economy Skriftlig 25. nov
SE-112 Grunnleggende samfunnsøkonomi MC 19. des Digital eksamen
SE-113 International Political Economy Digital eksamen
SE-113 International Political Economy Skriftlig 03. des Digital eksamen
SE-204 Makroøkonomi Skriftlig 29. nov Digital eksamen
Ekstraordinær
SE-213 Mikroøkonomi Skriftlig 13. des
SE-305 Intermediate Microeconomics Skriftlig 16. des
SE-412 Quantitative Financial Economics Skriftlig 17. des
SE-413 Industrial Organisation Skriftlig 11. okt D 3 018, H 1 022, H U 024, I U 001.
SE-415 History of Financial Crises Hjemmeeksamen
SE-416 Human Resources Economics Skriftlig 04. okt Digital eksamen
H U 022.
SE-416 Human Resources Economics Oppgave Digital eksamen
SE-506 Advanced Econometrics for Finance Oppgave 11. okt Digital eksamen
SK-200 Skolebibliotekkunnskap 3: Informasjonskompetanse og leseutvikling Skriftlig 12. des Digital eksamen
SO-102 Innføring i sosialt arbeid Skriftlig 13. des Digital eksamen
SO-407 Sosialt arbeids filosofi og etikk Muntlig 2. og 3.des
SO-601 Reflective Processes in Social Work Oppgave Digital eksamen
SPA105 Språk, kultur og samfunn Muntlig
SPA108 Spansk kulturkunnskap og fagdidaktikk Muntlig
SPA110 Fagdidaktikk i spansk, del 1 (for trinn 8-13) Muntlig 09. des
SRE100 Samfunn, religion, livssyn og etikk Oppgave 12. des Digital eksamen
Innlevering innen kl 12.00 i inspera
SRE200 Lokalsamfunnet som læringsarena Oppgave 16. des Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 14.00
SRE200 Lokalsamfunnet som læringsarena Utøvende 08. nov
SRE201 Det flerreligiøse samfunnet Skriftlig 13. des Digital eksamen
ST-100 Offentlig politikk og administrasjon I Skriftlig 10. des Digital eksamen
ST-108 Innføring i statsvitenskap Hjemmeeksamen 25. - 29. nov Digital eksamen
Inspera: Utlevering 25.nov kl.09.00, innlevering innen 29.nov kl.14.00
ST-200 Offentlig politikk og administrasjon II S SCAN 29. nov Digital eksamen
ST-400 Political Systems and Governance Skriftlig 10. okt Digital eksamen
D 3 014, D 3 029B, D 3 031, H K 007, H U 062.
ST-408 The European Union and Domestic Administration Skriftlig 08. okt Digital eksamen
D 3 014, H K 007.
ST-412 Styringsverktøy i offentlig forvaltning Skriftlig 04. des Digital eksamen
ST-421 EU Studies: Research Essay Oppgave Digital eksamen
ST-422 Praksis Oppgave 20. des Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
ST-423 Research Design and Advanced Methods for the Social Sciences Oppgave 10. des Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
ST-600 Composite Political Systems and Governance Oppgave
STM100 Språk, tekst og matematikk Skriftlig 05. des Digital eksamen
SV-117 Norge og verden Skriftlig 26. nov Digital eksamen
SV-123 Kommunikasjons- og oversettingsverktøy Oppgave 27. - 29. nov Digital eksamen
Innlevering innen kl 09:00 i inspera
SV-125 Samfunnsvitenskapelige emner Skriftlig 12. des Digital eksamen
SV-125 Samfunnsvitenskapelige emner Oppgave 29. okt Digital eksamen
Innlevering innen kl.14.00
SV-126 Næringsjuridiske problemstillinger Skriftlig 25. nov Digital eksamen
SV-133 Innføring i sosiologi Hjemmeeksamen 25 - 29. nov Digital eksamen
Inspera: Utlevering 25.nov kl.09.00, innlevering innen 29.nov kl.14.00
SV-135 Sociology of Welfare and Equality Hjemmeeksamen 2. - 6. des Digital eksamen
Inspera: Utlevering 2.des kl.09.00, innlevering innen 6.des kl.14.00
SV-137 Historie, trinn 5-10 Skriftlig 16. des Digital eksamen
SV-137 Historie, trinn 5-10 Hjemmeeksamen Digital eksamen
SV-140 Samfunnskunnskap 2: Globalisering - internasjonal politikk og økonomi, trinn 5-10 Skriftlig 16. des Digital eksamen
SV-143 Sosiale institusjoner Skriftlig 11. des Digital eksamen
SV-144 Fagdidaktikk i samfunnskunnskap, del 1 (for trinn 8 - 13) Skriftlig 09. des Digital eksamen
SV-145 Fagdidaktikk i samfunnsfag, del 1 Skriftlig 09. des Digital eksamen
SV-146 Fagdidaktikk i samfunnsfag, del 1, ettfagsvariant Skriftlig 09. des Digital eksamen
SV-146 Fagdidaktikk i samfunnsfag, del 1, ettfagsvariant Oppgave 02. des
SV-147 Innføring i politikk, samfunnsteori og metode Skriftlig 13. des Digital eksamen
SV-147 Innføring i politikk, samfunnsteori og metode Oppgave 06. des Digital eksamen
Innlevering innen kl 14:00 i inspera
SV-148 Innføring i historie og geografi Skriftlig 09. des Digital eksamen
Endret dato fra 2.des.
SV-148 Innføring i historie og geografi Hjemmeeksamen 25. - 27. nov Digital eksamen
Utlevering av oppgave i inspera kl 09:00 og innlevering innen kl 14:00 i inspera
SV-151 Innføring i samfunnsplanlegging Skriftlig 18. des Digital eksamen
SV-153 Kulturgeografiske perspektiver på planlegging og samfunnsendring Hjemmeeksamen 3. - 5. des Digital eksamen
Inspera: 3.des kl.09.00 - 5.des kl.14.00 NB! Datoen er endret fra 20. - 22. november.
SV-212 Communication, Media and Planning Hjemmeeksamen 18. - 21. nov Digital eksamen
Inspera: Utlevering 18.nov kl.12.00, innlevering 21.nov innen kl.12.00
SV-212 Communication, Media and Planning Oppgave 19. sep og 10. okt Digital eksamen
Hand-in nr.1: 19. sept kl.12.00 - 20% av karakter i mappe Hand-in nr.2: 10. okt kl.12.00 -20% av karakter i mappe. Begge åpnes i Canvas denne uken.
SV-213 Byutvikling og planlegging Hjemmeeksamen 13. - 20. nov Digital eksamen
Inspera: Utlevering 13.nov kl.12.00, innlevering innen 20.nov kl.12.00
SV-401 The Nordic Welfare State in Comparative Perspective Skriftlig 06. des Digital eksamen
SV-401 The Nordic Welfare State in Comparative Perspective Oppgave 22. nov Digital eksamen
Innlevering innen kl.13.00
SV-408 E-Teaching I - The International Online Tutor Course Hjemmeeksamen 16. - 19. des Digital eksamen
Innlevering i Canvas innen kl.23.59
SV-408 E-Teaching I - The International Online Tutor Course Oppgave 13. des Digital eksamen
Innlevering i Canvas innen kl.23.59
SV-420 UiA Samskaping - OpenLab Muntlig 09. des Gruppepresentasjoner 10.des, individuell muntlig uke 50 og 51
SV-420 UiA Samskaping - OpenLab Muntlig
SV-422 Samfunnsvitenskapelige tenkemåter: Drivkrefter i samfunnsendring Hjemmeeksamen 13. - 15. nov Digital eksamen
Inspera: Utlevering 13.okt kl.09.00, innlevering innen 15.nov kl.15.00
SV-422 Samfunnsvitenskapelige tenkemåter: Drivkrefter i samfunnsendring Oppgave Digital eksamen
SV-505 Masteroppgave i samfunnskunnskap Oppgave 02. des Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 12:00
SY-210 Sykepleie ved ulike helsetilstander 1 Skriftlig 05. des Digital eksamen
SY-425 Intensivmedisin og intensivsykepleie 2 Skriftlig 20. des Digital eksamen
SY-426 Spesialisering i anestesi- og anestesisykepleie 2 Skriftlig 20. des Digital eksamen
SY-427 Operasjonssykepleie, kirurgi, patofysiologi og intensivmedisin 2 Skriftlig 20. des Digital eksamen
TEA101 Spille - teater Utøvende 04. des 4. - 6. desember
TEA102 Se - teater Skriftlig 12. des Digital eksamen
TEA105 Lede og tenke - dramaturgi og regi Oppgave 13. des Digital eksamen
Utlevering 13. des kl 09:00 Innlevering 20. des kl 14:00
TFL107 Entreprenørskap for kunstfagstudenter Skriftlig 28. nov Digital eksamen
TFL107 Entreprenørskap for kunstfagstudenter Oppgave 13. nov Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 14.00
TFL110 Norge: Samfunn og kultur Skriftlig 06. des Digital eksamen
TFL111 Beat-kultur: Litteratur og billedkunst Praktisk
TFL111 Beat-kultur: Litteratur og billedkunst Oppgave
TFL126 Etikk og bedrifters samfunnsansvar Hjemmeeksamen 25. - 27. nov Digital eksamen
Inspera: Utlevering 25.nov kl.10.00, innlevering innen 27.nov kl.10.00
TFL126 Etikk og bedrifters samfunnsansvar Oppgave 11. okt Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
TFL903 NORSEC - Norwegian, Society, Education and Culture Muntlig
TFL903 NORSEC - Norwegian, Society, Education and Culture Oppgave 13. nov Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 14.00
TY-121 Tysk litteratur, historie og kultur 1 Muntlig
TY-124 Tysk kulturkunnskap og didaktikk Muntlig
TY-125 Tysk språk 1 Skriftlig 26. nov Digital eksamen
TY-125 Tysk språk 1 Muntlig
TY-129 Fagdidaktikk i tysk, del 1 (for trinn 8 - 13) Muntlig 11. des
TY-130 Fagdidaktikk i tysk, del 1 Muntlig
TY-131 Fagdidaktikk i tysk, del 1, ettfagsvariant Muntlig
TY-131 Fagdidaktikk i tysk, del 1, ettfagsvariant Oppgave
TY-205 Bacheloroppgave i tysk Oppgave Digital eksamen
UT-112 Introduction to Latin-American Studies: History, Development and Society Hjemmeeksamen 9. - 11. des Digital eksamen
Inspera: Utlevering 9.des kl.09.00, innlevering innen 11.des kl.15.00
UT-113 Introduction to development studies Hjemmeeksamen 16. - 18. des Digital eksamen
Inspera: Utlevering 16.des kl.09.00, innlevering innen 18.des kl.15.00
UT-114 Culture and Development Oppgave 25. okt og 6. des Digital eksamen
Canvas - del 1 (20%): innlevering 25. oktober / del 2 (80%): innlevering 6. desember
UT-203 Comparative Regional Analysis Muntlig 5. og 6. des
UT-203 Regional Analysis Oppgave 20. nov Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.14.00
UT-204 The political ecology of global environmental challenges Hjemmeeksamen 9. - 13. des Digital eksamen
Inspera: Utlevering 9.des kl.09.00, innlevering innen 13.des kl.14.00
UT-403 Global environment issues - a political ecology perspective Oppgave
UT-404 Current development issues: poverty, inequality and power Oppgave
UT-405 Management in Sustainable Development - Theories and Concepts Oppgave
UT-406 Urbanisme - krefter, liv, planlegging Hjemmeeksamen 25. - 29. nov Digital eksamen
Inspera: Utlevering 25.nov kl.12.00, innlevering innen 29.nov kl.12.00
UT-407 Mobilitet, sted og identitet Oppgave 04. des Digital eksamen
Canvas
UT-502 Planning for Local and Regional Development Hjemmeeksamen Digital eksamen
UT-502 Planning for Local and Regional Development Oppgave
UT-505 Master thesis in Global Development and Planning Oppgave 02. des Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.10.00. Husk å registrere oppgavetittel på StudentWeb!
UT-506 Master thesis in Global Development and Planning Oppgave 02. des Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl.10.00. Husk å registrere oppgavetittel på StudentWeb.