KOM111

Emnenavn:Medier og samfunn
Vurderingsform:Skriftlig
Eksamensdato:12. des
 
Merknad: Digital eksamen
D 3031, Spicheren Flerbrukshall
 
Klikk her for å gå tilbake