ST-100

Emnenavn:Offentlig politikk og administrasjon I
Vurderingsform:Skriftlig
Eksamensdato:10. des
 
Merknad: Digital eksamen
D 3014, D 3029B, F 2008, HU 024, Spicheren Flerbrukshall
 
Klikk her for å gå tilbake