ORG110

Emnenavn:Organisasjonsteori for IT-studenter
Vurderingsform:Skriftlig
Eksamensdato:02. okt
 
Merknad: Digital eksamen
H U 062.
 
Klikk her for å gå tilbake