BE-905

Emnenavn:Økonomisk styring i beslutningsprosesser
Vurderingsform:S SCAN
Eksamensdato:10. okt
 
Merknad: Digital eksamen
46 175.
 
Klikk her for å gå tilbake