KOM112

Emnenavn:Mellommenneskelig kommunikasjon
Vurderingsform:Skriftlig
Eksamensdato:01. okt
 
Merknad: Digital eksamen
D 3 014, H K 007.
 
Klikk her for å gå tilbake