BE-107

Emnenavn:Bedriftsøkonomi for IT-studenter
Vurderingsform:Skriftlig
Eksamensdato:30. sep
 
Merknad: Digital eksamen
H K 007.
 
Klikk her for å gå tilbake