ORG411

Emnenavn:Organisational Changes and Change Management
Vurderingsform:Skriftlig
Eksamensdato:02. okt
 
Merknad: Digital eksamen
46 215.
 
Klikk her for å gå tilbake