LFT202

Emnenavn:Filmsjangre
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Eksamensdato:02. - 04. okt
 
Merknad: Digital eksamen
Utlevering i inspera kl 09:00, og innlevering i inspera innen kl 14:00.
 
Klikk her for å gå tilbake