PED159

Emnenavn:Elevens faglige, sosiale og personlige utvikling og læring i et mangfoldig klasserom
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Eksamensdato:01. okt - 3. okt
 
Merknad: Digital eksamen
Utlevering av oppgave i inspera kl 09:00, og innlevering i inspera innen kl 14:00
 
Klikk her for å gå tilbake