ORG967

Emnenavn:Rektorutdanningen: Læring, evaluering og endring i utdanningssektoren
Vurderingsform:Oppgave
Eksamensdato:Innlevering 10.oktober
 
Merknad: Digital eksamen
Frist innlevering: 10.10.2019 kl. 14:00
 
Klikk her for å gå tilbake