Eksamensplan

Sted: Universitetet i Agder - Kristiansand
Tid: Utsatt HØST 2019
 
NB! Universitetet jobber for å finne gode løsninger for gjennomføring av eksamen i perioden universitetet er stengt og i perioden etter dette. Studenter vil få beskjed om endringer som gjelder dem.


Alle skriftlige eksamener starter kl. 09.00 dersom ikke annet er oppgitt.

Det fremkommer av planen hvilke eksamener som er digitale.

Fremmøte senest 15 minutter før eksamen starter (30 minutter dersom digital eksamen)

Informasjon om sted/rom, kandidatnummer, sensurfrist og sensur, finner du på StudentWeb under "Aktive emner".
Klikk her for viktig informasjon om eksamen
 
Klikk på kolonnenavnet for å sortere.

Emnekode

Emnenavn

Vurderingsform

Dato

Merknad

BE-107 Bedriftsøkonomi for IT-studenter Skriftlig 30. sep Digital eksamen
H K 007.
BE-110 Økonomisk styring 1 Skriftlig 04. okt 46 215.
BE-208 Revenue Management S SCAN 04. okt Digital eksamen
46 216.
BE-210 Investering og finansiering Skriftlig 30. sep 46 215, 46 216, D 3 014.
BE-316 Valuation Skriftlig 03. okt D 3 014, H 1 022, H K 007.
BE-318 Økonomisk styring 2 Skriftlig 30. sep Digital eksamen
46 215.
BE-419 Finance Theory Skriftlig 04. okt
BE-905 Økonomisk styring i beslutningsprosesser S SCAN 10. okt Digital eksamen
46 175.
BIO102 Botanikk Skriftlig 30. sep Digital eksamen
H K 007.
BIO103 Zoologi Muntlig
BIO113 Evolusjonsbiologi S SCAN 03. okt Digital eksamen
46 215.
BIO205 Immunologi Skriftlig 03. okt Digital eksamen
46 216.
BIO410 Coastal Ecology and Global Change in the Antropocene Skriftlig 30. sep Digital eksamen
H K 007.
BUL100 Barns utvikling, lek og læring Oppgave 10. okt Digital eksamen
DR-125 Teater i kontekst Muntlig 30. sep
EN-104 Introduksjon til amerikansk litteratur og kultur Muntlig
EN-104 Introduksjon til amerikansk litteratur og kultur Skriftlig 01. okt Digital eksamen
D 3 014, H K 007.
EN-144 Amerikansk og britisk kultur og historie Hjemmeeksamen 04. - 10. okt Digital eksamen
Utlevering i inspera kl 09:00, og innlevering i inspera innen kl 11:00
EN-144 Amerikansk og britisk kultur og historie Skriftlig 03. okt Digital eksamen
46 216.
EN-146 Introduksjon til engelsk grammatikk Skriftlig 07. okt Digital eksamen
46 137, D 3 014.
EN-155 Engelsk språkkunnskap og didaktikk 1 Skriftlig 01. okt Digital eksamen
46 216.
EN-212 Bacheloroppgave i engelsk Oppgave 10. okt Digital eksamen
EN-438 Fagdidaktikk i engelsk, del 2 (for trinn 8-13) Skriftlig 02. okt Digital eksamen
H K 007.
EN-915 Engelsk 1-B Språk, litteratur og didaktikk 2 Skriftlig 10. okt Digital eksamen
H K 007.
ERN127 Mat, globalisering og bærekraft Hjemmeeksamen 4. okt - 11. okt Digital eksamen
Utlevering kl. 09.00. Innlevering i Inspera innen kl. 14.00
ERN211 Bacheloroppgave i ernæring Oppgave 10. okt Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl. 14.00
FIL105 Eksistensialisme Skriftlig 02. okt Digital eksamen
46 216.
FIL107 Metafysikk og bevissthetsfilosofi Skriftlig 02. okt Digital eksamen
46 216.
FIL108 Meningen med livet Skriftlig 04. okt Digital eksamen
FIL201 Filosofi og psykologi Hjemmeeksamen 01. - 03. okt Digital eksamen
Utlevering kl 09:00 i inspera, og innlevering kl 14:00 i inspera.
FIL400 Anvendt filosofi: Mennesket og teknologi Oppgave 10. okt Digital eksamen
FRI111 Friluftsliv Skjærgård, skog og fjell 2 Muntlig 10. okt
FRI111 Friluftsliv Skjærgård, skog og fjell 2 Oppgave 10. okt Digital eksamen
Innlevering i Inspera kl. 14:00
FYS127 Kvantefysikk Muntlig
FYS203 Bølgemekanikk Skriftlig 01. okt 46 137.
HEL104 Helsekommunikasjon Muntlig 07. okt Kl 14:00
HEL206 Livsstil og helseatferd Skriftlig 01. okt Digital eksamen
46 216.
HEL207 Bacheloroppgave i folkehelsearbeid Oppgave 10. okt Digital eksamen
Innlevering i Inspera kl. 14:00
HI-113 Norge og Europa fra den franske revolusjon til første verdenskrig Skriftlig 02. okt Digital eksamen
46 215.
HI-116 Konflikt, krig, terrorisme og fred Oppgave 10. okt Digital eksamen
HI-116 Konflikt, krig, terrorisme og fred Skriftlig 02. okt Digital eksamen
H U 062.
HI-117 Ekstremer og framskritt: Verden og Norge i det 20. århundre Skriftlig 30. sep Digital eksamen
H U 062.
HI-132 """Games of History"": Games and gaming as historical sources" Oppgave 10. okt
HI-136 Historisk tenkning og historie som vitenskap Skriftlig 01. okt Digital eksamen
H U 022.
HI-136 Historisk tenkning og historie som vitenskap Oppgave 10. okt Digital eksamen
HI-221 Bacheloroppgave Muntlig
HI-221 Bacheloroppgave Oppgave 11. okt Digital eksamen
Innlevering innen kl 14:00 i inspera
HI-222 Identitetsforståelse i vestlig kulturhistorie fra antikken til romantikken Skriftlig 04. okt Digital eksamen
46 137.
HI-414 Fagdidaktikk i historie, del 2 Skriftlig 01. okt Digital eksamen
H U 022.
IDR100 Idrett og samfunn, idrettspsykologi og treningsledelse Skriftlig 30. sep Digital eksamen
46 215.
IDR104 Anatomi og bevegelseslære S SCAN 04. okt Digital eksamen
H U 022.
IDR110 Trenings- og aktivitetslære Oppgave 10. okt Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl. 14.00
IDR209 Bacheloroppgave i idrett Oppgave 10. okt Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl. 14:00!
IDR410 Prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet Hjemmeeksamen Digital eksamen
IDR943 Barn og bevegelse 6 Hjemmeeksamen 09. okt Digital eksamen
Uttak: 09.10.2019 Frist innlevering: 11.10.2019 kl. 23:59
IS-211 Algoritmer og datastrukturer Skriftlig 01. okt Digital eksamen
H K 007.
IS-212 Drift av IT-ressurser Skriftlig 03. okt Digital eksamen
46 216.
IS-309 Videregående databasesystemer Skriftlig 11. okt Digital eksamen
NB! Dato endret fra 30. september
IS-401 Evaluering av IT-investeringer S SCAN 04. okt Digital eksamen
H U 022.
IS-407 Ledelse av IS-prosjekter Skriftlig 30. sep Digital eksamen
H K 007.
JU-102 Innføring i immaterialrett Skriftlig 01. okt Digital eksamen
H U 022.
JU-206 Skatterett 1 Skriftlig 04. okt 46 216.
JU-301 Velferdsrett Skriftlig 30. sep Digital eksamen
H U 022.
JU-907 Arbeids- og avtalerett Skriftlig 10. okt 46 175.
JU-918 Tvangsfullbyrdelse (realisasjon), gjeldsforhandling og konkurs (Innfordring 3) Skriftlig 08. okt
JUR101 Juridisk metode I Skriftlig 03. okt Digital eksamen
NB! Eksamen starter kl.09.00. H U 062.
JUR102 Forvaltningsrett I Skriftlig 01. okt Digital eksamen
NB! Eksamen starter kl.09.00. D 3 014, H K 007.
JUR106 Pengekravsrett Skriftlig 30. sep Digital eksamen
NB! Eksamen starter kl.09.00. H K 007.
JUR110 Tingsrett Skriftlig 07. okt Digital eksamen
NB! Eksamen starter kl.09.00. 46 137.
JUR203 Juridisk metode II Skriftlig 02. okt Digital eksamen
NB! Eksamen starter kl.09.00. 46 137.
KJ-113 Organisk og analytisk kjemi Skriftlig 02. okt H K 007.
KJ-114 Organisk og analytisk kjemi for bioingeniører Skriftlig 02. okt H U 062.
KJ-212 Biokjemi Skriftlig 30. sep 46 137, D 3 031.
KKK100 Kunst, kultur og kreativitet Praktisk 1.-4. okt Oppstart 1. okt. kl. 0900
KKK100 Kunst, kultur og kreativitet Skriftlig 30. sep Digital eksamen
46 215.
KOM109 Digital formidling Praktisk
KOM109 Digital formidling Oppgave 10. okt Digital eksamen
KOM112 Mellommenneskelig kommunikasjon Oppgave 10. okt Digital eksamen
KOM112 Mellommenneskelig kommunikasjon Skriftlig 01. okt Digital eksamen
D 3 014, H K 007.
KOM207 Bacheloroppgave Oppgave 10. okt Digital eksamen
KOM401 Tekst- og diskursanalyse Hjemmeeksamen 21. okt - 25. okt Digital eksamen
Utlevering kl 09:00, og innlevering kl 14:00 i inspera.
LFT102 Tema og sjangrer i ulike fortellerformer Oppgave 10. okt
LFT202 Filmsjangre Hjemmeeksamen 02. - 04. okt Digital eksamen
Utlevering i inspera kl 09:00, og innlevering i inspera innen kl 14:00.
LIK101 Likestilling: Sosialisering og kjønnsidentiteter Muntlig 15. oktober Kl. 15.15 Plassering: 46 135
LIK102 Likestilling: Organisasjon og ledelse Oppgave 10. okt
LSU301 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid Oppgave 01. okt - 3. okt Digital eksamen
MA-138 Matematikk med anvendelse i økonomi A Skriftlig 01. okt 46 137.
MA-143 Biostatistikk Skriftlig 02. okt 46 137.
MA-166 Statistikk 1 Skriftlig 02. okt 46 215.
MA-168 Matematikk for biologer Skriftlig 04. okt 46 137.
MA-172 Innføringsemne i matematikk for småskoletrinnet Muntlig 02. okt 2. og 3. oktober
MA-216 Kalkulus 2 Skriftlig 30. sep 46 137.
MA-305 Matematikkens historie Skriftlig 07. okt 46 137.
MA-422 Forskning på læring og undervisning av matematikk Skriftlig 01. okt Digital eksamen
H U 022.
MA-921 Tall, algebra, funksjoner og didaktikk Skriftlig 02. okt Digital eksamen
46 137.
MA-923 Funksjoner, statistikk og sannsynlighet I Skriftlig 02. okt Digital eksamen
46 137.
MA-925 Funksjoner, statistikk og sannsynlighet II Skriftlig 02. okt Digital eksamen
46 137.
MA-927 Geometri, statistikk, sannsynlighet og begynneropplæring Oppgave 02. oktober Digital eksamen
Uttak: 25.09.2019 Frist innlevering: 02.10.2019 kl. 14:00
MA-927 Geometri, statistikk, sannsynlighet og begynneropplæring Oppgave 04. oktober Digital eksamen
Uttak: 27.09.2019 Frist innlevering: 04.10.2019 kl. 14:00
ME-108 Samfunnsvitenskapelig metode MC 02. okt Digital eksamen
D 3 014, H K 007.
ME-112 Samfunnsvitenskapelig metode MC 02. okt Digital eksamen
46 216.
ME-400 Metode og statistikk S SCAN 01. okt Digital eksamen
46 216.
ME-417 Vitenskapsteori og kvantitativ metode Skriftlig 01. okt Digital eksamen
H U 022.
ME-417 Vitenskapsteori og kvantitativ metode Oppgave 10. okt
ME-422 Forskningsmetoder, design og analyse Skriftlig 01. okt Digital eksamen
46 215.
MF-202 Customer Relationship Management (CRM) 30. sep Digital eksamen
H K 007.
MF-300 International eMarketing 04. okt Digital eksamen
46 137, D 3 031.
ML-205 Hematologi og blodprøvetaking Skriftlig 07. okt Digital eksamen
46 137.
ML-209 Mikrobiologi Skriftlig 30. sep H K 007.
ML-314 Anvendt molekylærbiologi Skriftlig 01. okt Digital eksamen
H U 022.
ML-316 Transfusjonsmedisin og klinisk immunologi MC 07. okt Digital eksamen
H U 062.
MU-147 Utøving, formidling og didaktikk ll Muntlig 08. okt Kl 14:00
MU-148 Musikalske innføringsemner ll Skriftlig 01. okt Digital eksamen
H K 007.
MU-148 Musikalske innføringsemner ll Skriftlig 01. okt 46 137.
MU-148 Musikalske innføringsemner ll Oppgave 10. okt Innlevering i Canvas innen kl. 14:00
MU-212 Bacheloroppgave Oppgave 10. okt Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl. 14.00
MU-402 Estetisk workshop Oppgave 10. okt Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl. 14:00
MUK401 Vitenskapelig arbeid og kunstnerisk praksis Oppgave 07. okt Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl. 14.00
MUK401 Vitenskapelig arbeid og kunstnerisk praksis Utøvende 07. okt
MUK402 Individuell utøving og ensemblevirksomhet Utøvende 09. okt
MUR107 Musikkvitenskapelig teori og metode Muntlig 18. okt
MUR107 Musikkvitenskapelig teori og metode Oppgave 10. okt Digital eksamen
Innlevering i Inspera innen kl. 14:00
MUR114 Musikkhistorie Oppgave 10. okt Digital eksamen
Innlevering i Inspera kl. 14:00
MUR115 Musikkteknologi Oppgave 10. okt Digital eksamen
Innlevering i Inspera kl. 14:00
MUR116 Gehørtrening og rytmikk Skriftlig 02. okt D 3 014.
MUR117 Komponering og arrangering Oppgave 10. okt Digital eksamen
Innlevering i Inspera kl. 14:00
NAT115 Naturfag 1B Oppgave 10. okt
NHB100 Natur, helse og bevegelse Skriftlig 01. okt Digital eksamen
46 215.
NO-142 Andrespråksopplæring og kulturkunnskap Muntlig 08. okt Eksamen starter kl 13:00
NO-144 Litteraturhistorie Skriftlig 30. sep Digital eksamen
46 137.
NO-146 Språk og samfunn i tid og rom Skriftlig 01. okt 46 216.
NO-155 Norsk for barnetrinnet 1 Muntlig
NO-211 Bacheloroppgave Oppgave 10. okt
NO-404 Fordypningsemne 2, litteratur Muntlig 08. okt Kl. 10.00
NO-405 Norsk som skolefag og vitenskapsfag Muntlig 16. okt
NO-406 Fagdidaktikk i norsk, del 2 (for trinn 8-13) Skriftlig 02. okt Digital eksamen
46 216.
NV-111 Medikamentregning Skriftlig 07. okt Ekstraordinær. D 3 031, H U 062.
OF-104 Interkulturell kommunikasjon Hjemmeeksamen 09. - 11. des Digital eksamen
Utlevering og innlevering av oppgave kl 12:00 i inspera.
OF-316 Fagoversetting engelsk - norsk Skriftlig 02. okt Digital eksamen
46 216.
OF-318 Bacheloroppgave Muntlig
OF-318 Bacheloroppgave Oppgave 10. okt
ORG110 Organisasjonsteori for IT-studenter Skriftlig 02. okt Digital eksamen
H U 062.
ORG208 International Business MC 03. okt Digital eksamen
46 216.
ORG209 Strategisk ledelse MC 07. okt Digital eksamen
46 215, D 3 014.
ORG411 Organisational Changes and Change Management Skriftlig 02. okt Digital eksamen
46 215.
ORG445 Leadership in Public Organisations Hjemmeeksamen
ORG967 Rektorutdanningen: Læring, evaluering og endring i utdanningssektoren Oppgave Innlevering 10.oktober Digital eksamen
Frist innlevering: 10.10.2019 kl. 14:00
PED134 Pedagogikk Muntlig Kl 10:00
PED134 Pedagogikk Oppgave 10. okt Digital eksamen
Innlevering i inspera innen kl 09:00
PED150 Danning og kompetanse i en globalisert verden Skriftlig 01. okt Digital eksamen
H U 062.
PED150 Kunnskap og kompetanse i en globalisert verden Skriftlig 01. okt Digital eksamen
H U 062.
PED153 Spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage Muntlig
PED159 Elevens faglige, sosiale og personlige utvikling og læring i et mangfoldig klasserom Hjemmeeksamen 01. okt - 3. okt Digital eksamen
Utlevering av oppgave i inspera kl 09:00, og innlevering i inspera innen kl 14:00
PED228 Forskningsmetoder Skriftlig 01. okt Digital eksamen
H U 062.
PED231 Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet (trinn 1-7) Skriftlig 01. okt Digital eksamen
D 3 014, H U 062.
PED232 Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet (trinn 5-10) Skriftlig 01. okt Digital eksamen
D 3 014, H U 062.
PED233 Bacheloroppgave, vitenskapsteori og forskningsmetode (trinn 1-7) Oppgave 10. okt Frist innlevering: 10.10.2019 kl. 14:00
PED236 Miljøterapeutisk arbeid Gruppeeksamen 10. okt Kl 12:00
PED326 Bacheloroppgave Gruppeeksamen 10. okt Digital eksamen
PED519 Vitenskapsteori og forskningsmetoder Skriftlig 30. sep Digital eksamen
H U 062.
PED961 Praktisk ledelse for mellomledere Hjemmeeksamen 04. okt Frist innlevering: 04.10.2019 kl. 14:00
PED976 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagelærerutdanningen Oppgave Innlevering 11.oktober Digital eksamen
Uttak: 01.10.2019 Frist innlevering: 11.10.2019 kl. 14:00
REL101 Hellige tekster Skriftlig 01. okt Digital eksamen
H K 007.
REL102 Menneske, religion og samfunn Skriftlig 04. okt Digital eksamen
46 216.
REL119 Etikk Skriftlig 01. okt Digital eksamen
46 216, H 1 023, H K 007.
REL126 Innføring i kristendom, religion, livssyn og etikk 2 Skriftlig 30. sep 46 137.
REL203 Bacheloroppgave Muntlig
REL203 Bacheloroppgave Oppgave 10. okt Frist innlevering: 10.10.2019 kl. 14:00
REL417 Fagdidaktikk i religion del 2 Skriftlig 30. sep Digital eksamen
H K 007.
REL901 KRLEpånett 2 Oppgave Innlevering 4.oktober Digital eksamen
Uttak: 25.09.2019 Frist innlevering: 04.10.2019 kl. 14:00
SE-100 Innføring i samfunnsøkonomi Skriftlig 30. sep 46 137.
SE-414 Econometrics for Finance Skriftlig 02. okt H U 062.
SE-417 Cultural Economics S SCAN 02. okt Digital eksamen
46 215.
SK-100 Skolebibliotekkunnskap 1 Skriftlig 02. okt Digital eksamen
46 215.
SO-103 Fordypning i sosialt arbeids teori og praksis Skriftlig 30. sep Digital eksamen
H U 022.
SO-104 Etikk, dømmekraft og profesjonsutøvelse Skriftlig 07. okt Digital eksamen
H U 062.
SO-203 Arbeidsinkludering Skriftlig 02. okt Digital eksamen
46 215.
SO-306 Bacheloroppgave i sosialt arbeid Oppgave 10. okt Digital eksamen
SO-408 Profesjonell utvikling i sosialt arbeid Oppgave 10. okt
SPA109 Spanskspråklig litteratur og kultur Oppgave 10. okt
SRE100 Samfunn, religion, livssyn og etikk Skriftlig 03. okt Digital eksamen
H U 022.
SRE101 Samfunn, religion, livssyn og etikk Skriftlig 03. okt Digital eksamen
H U 022.
ST-101 Politisk teori Skriftlig 30. sep Digital eksamen
H U 022.
ST-102 Internasjonal politikk Skriftlig 02. okt Digital eksamen
46 137.
ST-103 Komparativ politikk Skriftlig 02. okt Digital eksamen
46 215, D 3 014.
ST-202 The European Union - Institutions and Politics Skriftlig 30. sep Digital eksamen
H U 022.
ST-202 The European Union - Institutions and Politics Oppgave 10. okt
ST-418 EU External Relations Skriftlig 07. okt Digital eksamen
H U 062.
STM100 Språk, tekst og matematikk Muntlig 08. okt
SV-122 Økonomi for oversettere S SCAN 30. sep Digital eksamen
H K 007.
SV-134 Klassisk sosiologi Skriftlig 02. okt Digital eksamen
46 137.
SV-142 Samfunnsfag 1: Innføring i samfunnskunnskap og fagdidaktikk, trinn 1-7 Skriftlig 07. okt Digital eksamen
46 137.
SV-142 Samfunnsfag 1: Innføring i samfunnskunnskap og fagdidaktikk, trinn 1-7 Oppgave 10. okt Digital eksamen
Inspera: Utlevering 23.sep kl.10.00, innlevering 10.okt innen kl.15.00
SV-150 Historie og geografi Skriftlig 30. sep Digital eksamen
H K 007.
SV-150 Historie og geografi Hjemmeeksamen 9. - 11. okt Digital eksamen
Inspera: Utlevering 9.okt kl.10.00, innlevering innen 11.okt kl.10.00
SV-209 Moderne sosiologi Skriftlig 07. okt Digital eksamen
D 3 014, H U 062.
SV-210 Arbeidssosiologi Skriftlig 30. sep Digital eksamen
H U 022.
SV-303 Bacheloroppgave i sosiologi Oppgave 10. okt
SV-402 Profesjoner og samarbeid Muntlig 10. okt Kl. 10.00
SV-405 Samfunnsplanlegging, kommunikasjon og sted Oppgave 4. - 11. okt Digital eksamen
Inspera: Utlevering 4.okt kl.14.00, innlevering innen 11.okt kl.14.00
SV-409 Sosiologisk analyse og prosjektutvikling Skriftlig 03. okt Digital eksamen
H U 062.
SV-414 "Fagdidaktikk i samfunnsfag, del 2 04. okt Digital eksamen
46 216.
SY-110 Grunnleggende sykepleie Skriftlig 01. okt Digital eksamen
46 215.
SY-111 Menneske, samfunn og sykepleie Hjemmeeksamen 11.10.19 Utlevering 09.10.19 kl. 09.00 Innlevering 11.10.19 kl. 14.00
TFL102 IT og samfunn Skriftlig 07. okt Digital eksamen
46 137.
UT-101 Global Political Economy Hjemmeeksamen 3. - 10. okt Digital eksamen
Inspera: Utlevering 3.okt kl.12.00, innlevering innen 10.okt kl.12.00
UT-107 Power, Resistance and Development Hjemmeeksamen 8. - 10. okt Digital eksamen
Inspera: Utlevering 8.okt kl.08.00, innlevering innen 10.okt kl.15.00
UT-201 Bachelor Thesis Oppgave 10. okt